Ministeriet for Børn og Undervisning

Unge udlever kreative iværksætterdrømme

Pressemeddelelse   •   Nov 19, 2010 10:10 CET

Hele uge 46 afprøver børn og unge landet over deres kreative iværksætterdrømme. Uge 46 er nemlig Global Entrepreneurship Week med et væld af iværksætterarrangementer for børn og unge i uddannelse.

Børn og unge, der går rundt med en iværksætter i maven, deltager i uge 46 i Global Entrepreneurship Week, der byder på over 100 kreative og innovative iværksætteraktiviteter spredt over hele landet. Formålet med ugen er at inspirere unge mennesker til at blive entreprenører, der mestrer innovation, fantasi og kreativitet, og som kan omsætte deres ideer til virkelighed.

Aktiviteterne i Global Entrepreneurship Week er led i implementeringen af regeringens strategi for uddannelse i entreprenørskab. Undervisningsministeriet er ét af fire ministerier i Partnerskab for uddannelse i entreprenørskab, som skal sikre, at strategien bliver fulgt op og implementeret.

Formålet er at inspirere unge til at blive entreprenører.

Fra YouTube til konference i Filmbyen

Alle uddannelsesområder - fra folkeskoler til universiteter – deltager i aktiviteterne. Ét eksempel er Danish Innovation Tournament, hvor studerende ved de videregående uddannelser konkurrerer om at lave den bedste 3 minutters video til YouTube om temaet, ”Fra usund til sund. Hvordan bliver vi bedre til at forebygge sygdomme og fremme sundhed?”

Arrangementerne slutter den 19. november, hvor der blandt andet afholdes en stor uddannelseskonference i Filmbyen Zentropa i Hvidovre. Målgruppen for konferencen er ledere fra alle uddannelsesniveauer, og formålet er at inspirere og opfordre dem til at integrere entreprenørskab i uddannelserne.

Der er stadig plads på konferencen. Send en mail til Charlotte Romlund Hansen, Charlotte.Romlund.Hansen@uvm.dk, hvis du ønsker at deltage.

Global Entrepreneurship Week

  • I løbet af Global Entrepreneurship Week vil op mod 10 millioner mennesker deltage i omkring 40.000 arrangementer i 103 lande. Danmark deltager i år for tredje gang.
  • 78.728 svarende til 6,8 procent af danske skoleelever og studerende – fra grundskole til universiteterne – har deltaget i entreprenørskabsundervisning i skoleåret 2009/2010.
  • For at styrke og skabe en sammenhængende national indsats har Partnerskabet for uddannelse i entreprenørskab etableret Fonden for Entreprenørskab. Fonden skal støtte uddannelsesinstitutioner på alle niveauer i at nå regeringens mål. Desuden skal den støtte regeringen i at styrke og effektivisere den strategiske satsning på uddannelse i entreprenørskab.

Kontakt

Charlotte Romlund Hansen
Specialkonsulent
chhan3@uvm.dk
Tlf. 3395 5672

Læs mere