Natur-Energi A/S

Uoverskueligt el-marked står i vejen for vedvarende energi

Pressemeddelelse   •   Jul 27, 2009 15:21 CEST

Danskerne vil gerne gøre en forskel for miljøet ved at skifte til vedvarende energi. Alligevel har kun fem procent af danskerne skiftet el-selskab. Ugennemskuelige priser hos de traditionelle el-selskaber og manglende viden om, hvordan man skifter el-selskab afholder millioner af danskere fra at tage springet fra kulstrøm over til vedvarende energi. Det viser ny undersøgelse.

3,1 mio. danske el-kunder har siden 1. januar 2003 frit kunnet vælge el-leverandør, men kun fem procent har indtil videre benyttet sig af muligheden. Et uoverskueligt el-marked er årsagen. Det viser en ny undersøgelse blandt 968 repræsentativt udvalgte danskere foretaget for energiselskabet Natur-Energi, der sælger vedvarende energi.

Danskerne er klar til klimavenlig strøm
Hele 85 pct. af danskerne siger, at de ville skifte til et energiselskab, der leverer vedvarende energi, hvis det var lige så forsyningssikkert som deres nuværende selskab, kostede mindre, og det var nemt at skifte.

Alligevel har kun fem procent af danskerne skiftet el-selskab indtil videre. Årsagen er for hver anden (50 pct.), at priserne på el-markedet er ugennemskuelige. Hertil efterlyser hver femte (21%) viden om, hvordan man skifter el-selskab.

”Danmark udleder årligt mere end 10 tons CO2 per indbygger, hvoraf 1 ton stammer fra el-forbruget. Vi kan se på Natur-Energis undersøgelse, at danskerne gerne vil klimavenlig strøm, men at el-markedet tilsyneladende er en barriere for, at vi skifter til vedvarende energi. Der er brug for, at forbrugerne tydeligt kan se, hvornår strømmen fra vedvarende energi er billigere end fra andre forsyningskilder. På den måde vil det også være nemmere at agitere for lavere afgifter på vedvarende energi”, siger Jan Hylleberg, adm. direktør hos Vindmølleindustrien.

Grøn energi på to minutter
Selvom viljen til at skifte til vedvarende energi er så stor blandt danskerne, finder størstedelen (60 pct.) det usandsynligt, at de skifter el-selskab inden for det næste år. Det tal vil man forsøge at nedbringe hos el-selskabet Natur-Energi.

”Vi ønsker med undersøgelsen at sætte fokus på, at man nemt kan skifte til grøn energi, uden at det koster hverken tid eller penge. Det tager faktisk kun et par minutter at skifte el-selskab via telefon eller internet, og det er fuldt ud lige så forsyningssikkert som traditionel energi. Vi klarer det hele, og vi skal ikke ikke engang ind i kundernes lejligheder og skifte el-målere”, siger Rasmus Christensen, adm. direktør hos Natur-Energi, der står bag undersøgelsen.

Kræver større fokus på vedvarende energi
Næstefter velfærdspolitik mener danskerne, at miljø- og klimapolitik bør være det vigtigste politiske indsatsområde. 8 ud af 10 danskere (82 pct.) mener, at CO2-udledningen fra el-produktion bør reduceres, og 71 pct. af danskerne synes, at der bør være større politisk fokus på vedvarende energi.

Om undersøgelsen
Undersøgelsen er lavet af Capacent Epinion for Natur-Energi blandt 968 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år. Undersøgelsen er gennemført som en websurvey blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i perioden fra den 23. marts til den 27. marts 2009. For at korrigere for eventuelle skævheder i undersøgelsens population, er der blevet foretaget en matriceopvejning af datamaterialet med hensyn til køn, alder, uddannelse og geografi.

Om Natur-Energi A/S

Natur-Energi er et uafhængigt grønt energiselskab, der udelukkende sælger klimavenlige strømprodukter. Virksomheden samarbejder med WWF Verdensnaturfonden, Nepenthes og Folkekirkens Nødhjælp om at levere troværdige grønne løsninger til elforbrugerne – både når det gælder vedvarende energi, regnskov og klimahjælp til verdens fattigste.

Læs mere på www.natur-energi.dk