Beredskabsforbundet

UTÆNKELIGE UDFORDRINGER?

Pressemeddelelse   •   Jul 14, 2017 11:00 CEST

Beredskabsforbundet ser frem til spændende diskussioner på Danske Beredskabers årsmøde den 22.-23. august

Beredskabsforbundet ser frem til mange gode diskussioner, når flere hundrede repræsentanter for den danske beredskabsbranche mødes til Danske Beredskabers årsmøde i Odense Congress Center den 22.-23. august.

Danske Beredskaber har arrangeret masser af spændende, faglige oplæg og paneldebatter om en række aktuelle emner som ”Rekruttering i et fremtidigt perspektiv”, ”Klima”, ”Terror i Danmark” og ”Beredskabspolitisk topmøde” på årsmødets scener.
Beredskabsforbundet glæder sig til debatterne og forbundets landschef, Niels Bonde Jensen, sidder selv i panelet ved den faglige debat "4 x beredskabsleder" som handler om samarbejdet omkring beredskabet i Danmark set med aktørernes øjne. Hvilke udfordringer står vi overfor? Er vi klar?

Beredskabsforbundet har imidlertid ikke kun øje for disse debatter, men inviterer også deltagerne til dialog i sofaen på forbundets stand. Dialog om spørgsmål som…

* Hvordan forbereder det danske samfund og borgeren sig bedst muligt – ikke kun på det mest nærliggende, men også på de udfordringer, som umiddelbart kan forekomme utænkelige?

* Hvordan styrker vi samarbejdet i beredskabet og bruger hinanden bedst muligt?

* Hvordan tiltrækker vi flere til den frivillige indsats i beredskabet?

”Hvad er de utænkelige udfordringer og hvorfor forberede sig på dem? Det samlede danske beredskab har et ansvar overfor befolkningen, som ikke tillader os bare at læne os tilbage og gøre som vi plejer og forholde os til det, der allerede er skrevet ind i dagens dagsorden. Vi skal gøre, hvad vi kan, for at være forberedte, hvis klimaudviklingen pludselig eskalerer vildt, den politiske udvikling i Rusland eskalerer - måske endda med store samfundsmæssige eller militære konsekvenser for Vesten - eller noget helt tredje”, forklarer Niels Bonde Jensen, der er landschef i Beredskabsforbundet.

”Vi vil kort sagt gerne have en åben diskussion med vores samarbejdspartnere om dette og andre vigtige spørgsmål. Og det handler ikke mindst om forbundets mange aktiviteter, hvor kampagner som Robust Borger og Bliv Brandmand er nogle af de væsentligste. Kampagner som netop skal være med i de forberedelser, vi skal gøre os, hvis det utænkelige bliver tænkeligt. Vi ser med andre ord frem til et spændende årsmøde i Danske Beredskaber.”

Læs mere om årsmødet hos Danske Beredskaber

Vi er en frivillig organisation, som mener, at hjælp er en æressag.

Beredskabsforbundet er organisationen for alle frivillige i det danske redningsberedskab. Læs mere om organisationen her.

Hendes Majestæt Dronningen er protektor for Beredskabsforbundet.

Foruden at være det organisatoriske ståsted og repræsentere og oplyse om de frivillige og deres indsats i det danske redningsberedskab, bidrager vi med en afgørende, landsdækkende og lokalt forankret indsats for at styrke befolkningens selvhjulpenhed i forbindelse med ulykker og katastrofer.

Vores mål er at bidrage til et robust samfund og sikre, at beredskabstanken udbredes så borgere og redningsberedskab er sammen om at skabe øget tryghed for alle og enhver – i dag og i fremtiden.