Nordens velfærdscenter

”Vårdpersonalen väsentlig för kvaliteten inom äldreomsorgen”

Pressemeddelelse   •   Nov 27, 2015 14:33 CET

- Det går inte att säga vilket nordiskt land som har den bästa kvaliteten inom äldreomsorgen men alla nordiska länder har bra saker på gång. Det har skett en enorm utveckling under de senaste 15 åren. Samtliga länder har ändå mycket kvar att göra.

Det konstaterade forskningsprofessor Harriet Finne-Soveri vid Institutet för hälsa och välfärd då Nordens Välfärdscenters seminarieturné besökte Helsingfors den 18.11. Syftet med turnén är att sprida resultaten från projektet ”Kvalitet i äldreomsorgen” som beskriver hur de nordiska länderna valt att mäta och definiera vad som är god kvalitet inom äldrevården.

- Kvalitet kan inte uttryckas med en siffra. Det krävs många olika perspektiv och standardiserade sätt för att samla information och mäta kvaliteten, säger Finne-Soveri.

- För att utveckla kvaliteten inom äldreomsorgen behövs gott ledarskap, klara målsättningar, uppföljning och tillsyn. Vi bör också lägga större vikt vid prevention och hälsosamma levnadsvanor.

Enligt en kommentar från publiken är det viktigt att hälsovården, som är bra på att kontrollera levnadsvanor, också blir bättre på att i god tid utreda hur människor bor och på vilket sätt åldrandet går ihop med den boendeformen.

Ole Norrback, som är ordförande för Svenska pensionärsförbundet, lyfter fram problemet med att en del kommuner saknar expertis gällande upphandling av tjänster.

- Det har exempelvis hänt att tvåspråkiga kommuner glömt bort svenskan då de har konkurrensutsatt tjänster, berättar Norrback.

Trött på utvecklingsprojekt

Marjo Katajisto, som är specialist vid JHL, förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena, påpekar att vårdpersonalen är trött på ständiga externa utvecklingsprojekt.

- De vill koncentrera sig på sitt arbete och ha tid för att inom arbetsgemenskapen fundera på vad de är bra på och hur de färdigheterna kan förbättras.

Hannakaisa Heikkinen, Centerns riksdagsledamot och före detta sjukskötare inom äldreomsorgen, pratar om vikten av rätt attityd bland vårdpersonalen

- Mycket hänger på atmosfären på den egna avdelningen och om personalen är stolt över sitt jobb. Det är varken regeringen eller tillsynsmyndigheten som har den största inverkan på kvaliteten inom äldreomsorgen. Det är rätt vårdpersonal på rätt plats.

Leva det liv man vill

Frågan är om vården kan vara både kostnadseffektiv och kvalitativ? Jo, det kan den säkert, säger Joonas Leppänen, ledamot i Helsingfors stads social- och hälsovårdsnämnd (Vänstern).

- Allting är dyrt i början eftersom nya tillvägagångssätt ska utvecklas men det viktiga är att vårdpersonalen involveras genast så att de kan delta i diskussionerna och beslutsfattandet.

Harriet Finne-Soveri hoppas att också de människor som berörs blir hörda och säger att de äldre borde få ta ställning till följande påstående.

- Vården och tjänsterna inom äldreomsorgen hjälper mig att leva det liv jag vill leva.

Nordens Velfærdscenter, NVC, er en institution under Nordisk Ministerråd