PwC Danmark

Vækstfokus må indfinde sig på regeringskontorerne

Pressemeddelelse   •   Apr 01, 2012 00:11 CEST

Finanskrisens udfordringer er for længst cementeret på de private topchefers dagsorden. Men hvilken rolle spiller den offentlige sektor i vejen ud af krisen? En ny rapport fra revisions- og rådgivningsvirksomheden PwC peger på tre områder, som bør stå øverst på enhver offentlig leders dagsorden: Etablering af varig vækst, håndtering af underskuddet på statsfinanserne og sikring af kvalificeret arbejdskraft. Regeringer kan dermed ikke forvente at vende tilbage til før-krise tiderne. Et konstant vækstfokus må indfinde sig på regeringskontorerne.

Rapporten hedder Taking responsibility: Government and the Global CEO. Den bygger på kvantitative tal fra PwC Global CEO Survey 2012 og kvalitative interviews med statsembedsmænd.
 

Globalt opsving er også et offentligt anliggende

I PwC’s globale undersøgelse PwC Global CEO Survey 2012 forudser 48 % af verdens topledere fald i verdensøkonomien i løbet af 2012. Kun 15 % tror på globalt økonomisk opsving. Det skaber et pres på regeringer verden over for at etablere stabil og varig vækst. Christian Klibo, partner og leder af Public-sektoren i PwC uddyber:

”Når man snakker om etablering af varig vækst er det ikke nok at skabe en økonomisk kickstart, som skaber arbejdspladser her og nu. For at skabe varig vækst må man etablere samarbejder på tværs af den offentlige, private og frivillige sektor, som sikrer, at vækstinitiativerne bider sig fast i samfundet.”

I rapporten fra PwC peges der blandt andet på moderne infrastruktur og specialiserede erhvervsklyn-ger som varige vækststartere.
 

Statsunderskud giver dobbelt hovedpine

Det statsunderskud, som mange – navnlig vestlige – nationer slås med, giver anledning til to markante udfordringer for den offentlige sektor. For det første skal underskuddet vendes til et overskud. Her indgår omkostningsreduktion og arbejdsmarkedsreformer som effektive værktøjer. Også udvikling af nye finansieringsmetoder som f.eks. inkludering af private midler i offentlige investeringer kan bidrage til reduktion af staternes underskud.

Den anden hovedpine forårsaget af statsunderskuddet knytter sig til håndteringen af problemet. Christian Klibo forklarer:

”I PwC’s Global CEO Survey 2012 gav 76 % af de vesteuropæiske topchefer udtryk for bekymring, når det kommer til regeringernes håndtering af statsunderskuddet. Øgede regulering og uforudsigelig lovgivning er faktorer, som kan skabe usikkerhed i erhvervslivet. Derfor er det vigtigt at have sig for øje, at medicinen mod statsunderskuddet ikke i sig selv bliver hæmmende for væksten.”
 

Fremtidens vigtigste ressource er talent

Det absolut vigtigste investeringsområde for internationale topchefer er talent. Det viste PwC’s Global CEO Survey 2012. Over halvdelen af de topchefer, som PwC talte med, er bekymrede for, at manglen på talent kommer til at true deres vækstmuligheder. Dermed bør udvikling af en talentfuld arbejdsstyrke være en topprioritet for regeringer.

Behovet for en øgede talentmasse behøver ikke nødvendigvis at medføre øgede offentlige omkostninger. Hele 71 % af de globale topledere er nemlig parate til at investere i talenter i løbet af de kommende tre år. Dermed er der åbnet op for en højere grad af samarbejde mellem offentlige og private aktører, som i fællesskab kan tilrettelægge uddannelsesniveauet, som er kritiske for fremtidig vækst.
 

Kontakt
Christian Klibo
Tlf.: 8932 5514
Mail: jck@pwc.dk
 

Om PwC

PwC tilbyder branchespecifikke ydelser inden for revision, skat og rådgivning med henblik på at skabe tillid hos offentligheden og øge værdien for vores kunder. Mere end 169.000 medarbejdere i 158 lande inden for vores netværk arbejder sammen gennem et forenet tankesæt og udveksler erfaringer og løsninger for at udvikle nye perspektiver og praktisk rådgivning. "PwC" betegner det netværk af virksomheder, der er omfattet af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt og uafhængig juridisk enhed.