Dansk Byggeri

Vækstpakke for byggeriet løsner snærende bånd

Pressemeddelelse   •   Nov 23, 2010 14:59 CET

Dansk Byggeri tager vel imod regeringens vækstpakke. Der er tale om en åbning af markedet for byggevarer, og der nedbrydes også kommunale grænser, når der bliver igangsat en liberalisering af byggesagsområdet. 

Byggeriet skal som branche have mere fokus på produktivitet og skal blive bedre til at agere på åbne markeder. Den besked fra regeringen til blandt andre byggebranchen bliver vel modtaget af Dansk Byggeri, som gerne vil arbejde med på den række af initiativer, som regeringen har fremlagt i sin vækstpakke.

Der er stor velvilje fra Dansk Byggeri til regeringens ide om at revidere de nationale krav til byggevarer, så der kan skabes grobund for en endnu bedre integration af det europæiske byggevareområde.

- Det vil og skal gavne de danske producenters konkurrencedygtighed over for udlandet, og det vil skabe øget konkurrence på det danske marked, når udenlandske virksomheder får nemmere ved at agere i Danmark, fastslår Lars Storr-Hansen.

Lars Storr-Hansen trækker også de fremadrettede initiativer på byggesagsområdet frem som et initiativ, der vil være med til at løsne snærende bånd.

- Det har længe været kendt, at Dansk Byggeri har ønsket at få lavet et eftersyn på den kommunale byggesagsbehandling. Vi har således dokumenteret meget store forskelle i effektivitet og priser på tværs af de kommunale grænser. Derfor er vi glade for, at der lægges op til ensrettede ventetider, krav og priser.

Han betegner initiativerne på byggesagsområdet som meget konstruktive og effektive bidrag til at fremme produktiviteten.

- Det er godt og rigtigt set, at åbne for en liberalisering på dette område. Der lægges nu op til at samle den tekniske del af byggesagsbehandlingen i 1-5 centre, hvor bygherren kan vælge frit og altså ikke er underlagt et kommunalt monopol. Det er overordentligt positivt, og vi kan her se, at vores målrettede indsats med at påpege det store potentiale har båret frugt, slutter Lars Storr-Hansen.

Kontakt:
Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri, på telefon 41 19 33 04
Pressechef Mogens Hjelm på telefon 40 29 92 32