CAT Forsknings- og Teknologipark A/S

Vækstpenge fra CAT Invest Zealand

Pressemeddelelse   •   Nov 23, 2010 14:20 CET

Med lanceringen af Fonden CAT Invest Zealand har de gode ideer i Region Sjælland fået endnu en mulighed for at hente rådgivning og risikovillig kapital og blive til nye virksomheder.

Fonden starter med en kapital på 67,5 mio. kr. Den bliver administreret af CAT Gruppen, der gennem årene har medvirket til etablering af ca. 85 innovative vækstvirksomheder, der sammenlagt har fået tilført i størrelsesordenen 725 mio. kr.

CAT Invest Zealand skal investere i spin outs – aflæggere – fra små og mellemstore virksomheder. Investeringerne sker primært i virksomheder med et forretningskoncept, der befinder sig i en tidlig fase, og som rummer en høj grad af industriel innovation, samtidig med at virksomheden sigter mod en betydelig markedsandel.

CAT Invest Zealand lægger desuden vægt på, at virksomheden sigter mod et internationalt marked.

- Investeringerne vil normalt ske i et samspil med andre investorer, og i visse tilfælde vil CAT’s øvrige investeringsselskaber og innovationsmiljøordningen under Videnskabsministeriet også blive inddraget. I sådanne tilfælde kan den samlede investering bringes op på 20 mio. kr. pr. virksomhed, siger investment manager Lars Hallgreen, der sammen med Tom Weidner får det daglige ansvar for aktiviteterne i CAT Invest Zealand.

Varigheden af investeringen vil som udgangspunkt ligge mellem to og syv år. CAT indgår aktivt i bestyrelsen for porteføljeselskaberne, og i den indledende fase vil det typisk være på formandsposten.

CAT Invest Zealand forventer at foretage to til tre investeringer pr. år.
Den første investering er allerede foretaget. Det er i Korsør-virksomheden LeanVent, der lige nu er på vej ud på verdensmarkedet med et helt nyt og revolutionerende udsugningssystem. 

Fondskapitalen bag CAT Invest Zealand stammer primært fra tilskud fra Vækstforum Sjælland/Region Sjælland og EU's Regionalfond samt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Foto 1: Investment Manager Lars Hallgreen

Foto 2: Investment Manager Tom Weidner

http://www.catinvestzealand.dk

Pressekontakt
Administrationschef Villy Vibholt, CAT
46 74 02 42, mobil: 23 72 81 75


Forskerparken CAT
Universitetsparken 7
4000 Roskilde
Danmark