Forbrugerombudsmanden

Vær opmærksom på brugen af betalingskort og indgåelsen af aftaler på internettet

Pressemeddelelse   •   Okt 15, 2010 09:37 CEST

Flere forbrugere opdager mange gange først, at der er indgået en abonnementsaftale, når der gentrækkes penge på kontoen. Som forbruger skal man derfor være særlig opmærksom på, hvad der står i aftalen, når man giver sine betalingskortoplysninger fra sig i forbindelse med køb eller bestillinger på internettet.

Forbrugerombudsmanden har set flere eksempler på løbende opkrævning af penge på betalingskort ved fx abonnementsaftaler, der automatisk bliver fornyet.

Indgåelse af aftaler/afgivelse af kortoplysninger

Som forbruger skal man ofte indtaste sine betalingskortoplysninger ved køb på internettet eller give oplysningerne over telefonen, hvis der er tale om et telefonsalg. Betalingskortoplysninger står på kortets for- og bagside og betragtes ikke som hemmelige eller fortrolige, men udlevering af betalingskortoplysninger skal ske med varsomhed, da de muliggør gennemførsel af betalingstransaktioner.

Forretninger er i deres betalingskortaftaler forpligtet til at behandle kortoplysningerne fortroligt. Herudover stilles i betalingskortaftalerne en række krav til forretninger, der gennemfører abonnementsbetalinger. Hvis en erhvervsdrivende fx ønsker at tilbyde en abonnementsaftale eller en anden løbende aftale, som forbrugeren skal betale for via sit betalingskort, skal den erhvervsdrivende tydeligt gøre opmærksom på vilkårene og de fremtidige betalinger.

Forbrugeren bør læse aftalevilkårene grundigt igennem, så forbrugeren ved, hvad kortoplysningerne skal bruges til, og at der fx er tale om en abonnementsaftale med fremtidige betalinger.

Husk at opsige aftalen, hvis betalingen skal stoppe

Hvis forbrugeren har indgået en abonnementsaftale, som denne senere ønsker at opsige, skal forbrugeren altid selv kontakte den erhvervsdrivende for at opsige aftalen og for at få stoppet betalingen. Indtil dette er sket, vil den erhvervsdrivende stadig have et krav mod forbrugeren.

Hvis der sker betalinger, som man ikke kan få stoppet

I nogle tilfælde reagerer den erhvervsdrivende måske ikke, når forbrugeren henvender sig for at opsige aftalen eller den erhvervsdrivendes hjemmeside er nedlagt, og man kan ikke komme i kontakt med den erhvervsdrivende.

I disse tilfælde skal forbrugeren hurtigst muligt henvende sig i banken, som i disse situationer har pligt til at hjælpe forbrugeren med at få stoppet betalingerne. Forbrugeren må kunne dokumentere, at forbrugeren først forgæves har rettet henvendelse til den erhvervsdrivende.

Misbrug af kortoplysningerne

Er der slet ikke givet samtykke til fremtidige betalinger med kreditkortet, eller har den erhvervsdrivende trukket mere end aftalt, kan der foreligge misbrug.

Forbrugeren må i så fald kontakte den erhvervsdrivende for at få løst problemet.

Hjælper dette ikke skal forbrugeren hurtigst muligt kontakte sin bank, da der i sådanne tilfælde kan foreligge en misbrugssituation. Banken skal behandle indsigelsen som en uautoriseret transaktion og har pligt til straks at tilbageføre det beløb, der er trukket.

Hvis der er tale om et misbrug af et betalingsmiddel, vil det ikke være forbrugeren, som hæfter for misbruget.

Hvad skal man være særlig opmærksom på?

  • Læs aftalevilkårene
  • Gem en kopi af vilkårene og kvitteringen
  • Tjek dine kontoudtog
  • Opsig dine abonnementer o.l. i tide
  • Gem en kopi af opsigelsen/ korrespondancen med den erhvervsdrivende
  • Kontakt straks din udbyder/bank, hvis opkrævningen fortsætter, eller hvis du mener, at der er tale om misbrug

Lovgrundlag

Reglerne i betalingstjenesteloven om hæftelse og ansvar, §§ 61-74.

For yderligere oplysninger kontakt:

Camilla Mathiesen
Fuldmægtig hos Forbrugerombudsmanden
Tlf. 32 66 90 55