DVCA Danish Venture Capital Association

Værsgo: 2 mia. kr. til danske iværksættere

Pressemeddelelse   •   Nov 11, 2010 11:46 CET

2 mia. kr. har danske investorer med i baglommen til nyinvesteringer i danske virksomhedsgazeller. De 2 mia. kr. matches med håbefulde gazeller på to matchmaking-arrangementer i uge46 i Århus og København, som bl.a. Dansk Erhverv og DVCA arrangerer for at afhjælpe manglen på risikovillig kapital.

Danmark skal være blandt de ti rigeste nationer i verden i 2020. Det er ambitionen i regeringens arbejdsprogram. Målet nås kun, hvis der er gode rammer for, at små virksomheder kan vokse sig store. Her er risikovillig kapital en afgørende hjælper. Derfor glæder DVCA og Dansk Erhverv sig over den store interesse fra investorerne.

Succes med matchmaking af iværksættere
”Det er imponerede. Da vi gik i gang med planlægningen af konferencerne, var håbet, at investorerne ville have over 500 mio. kr. med i risikovillig kapital. Nu kommer det fir-dobbelte. Med hensyn til vækstvirksomhederne er tallene også gode. På nuværende tidspunkt har vi fået tilsendt op imod 60 forretningsplaner fra potentielle vækstgazeller og må nu melde fulde huse på virksomhedssiden. På investorsiden forventer jeg op imod 50 investorer, fortæller Gorm Boe Petersen, afdelingschef i DVCA.

Markedet for risikovillig kapital er ikke tøet op
DVCA og Dansk Erhverv advarer mod, at de mange investorer til konferencerne er et udtryk for tøbrud på venturemarkedet. De seneste undersøgelser viser, at ventureselskaberne over en bred kam stort set kun investerer i de virksomheder, de allerede har penge i. Og iværksætterskatten har betydet, at mange business angels ikke investerer, med mindre de kan få en meget stor ejerandel. Derfor er der stadig et massivt behov for forbedrede rammevilkår.

Adm. direktør i DVCA, Jannick Nytoft, udtaler i den forbindelse:
”VækstDanmark har det stadig skidt. Iværksætterskatten og dårlige rammevilkår for venturebranchen betyder, at kilderne til vækstkapital langsomt er ved at tørre ud. Iværksætterskatten er gift for de rigtige tidlige vækstvirksomheder, og 2 nye venturefonde blandt vores medlemmer over de sidste 3 år er alt for lidt. Jeg sætter min lid til fremsynede politikere, der kan se det potentiale, som risikovillig kapital har for vækst i Danmark. Den vækst, der skal sikre en fortsat god velfærd i Danmark.

Du kan læse mere om konferencen her
http://dvca.dk/graphics/dvca/dokumenter/Matchmaking%202010/Matchmaking%20invitation.pdf

###

Mere information:
Jannick Nytoft, adm. direktør, DVCA, tlf.: 27 11 20 73
Gorm Boe Petersen, afdelingschef, DVCA, tlf.: 41 19 91 63
Søren Friis Larsen, underdirektør, Dansk Erhverv, tlf.: 33 74 63 60
Anna Maria Sønderholm, udviklingschef, Væksthus Midtjylland, tlf.: 96 42 65 53
Marlene Haugaard, direktør, Væksthus Hovedstadsregionen, tlf.: 30 10 80 80

###

Fakta: Hvad er matchmaking?
Matchmaking er en event, hvor investorer og vækstvirksomheder mødes og tager de først drøftelser med henblik på at indgå en aftale om investering i vækstvirksomheden. Aftalen indebærer, at investoren får en ejerandel i virksomhed. Til gengæld får virksomheden kapital til vækst.

Konferencerne er resultatet af et samarbejde mellem DVCA, ITB, Dansk Erhverv, Væksthus Midtjylland, Væksthus Hovedstadsregionen samt DELACOUR-DANIA og er en del af Økonomi og Erhvervsministeriets uge46 iværksætterkampagne.