Vækstfonden

Væsentligt forbedret adgang til Vækstkaution

Pressemeddelelse   •   Jun 07, 2011 10:19 CEST

Større virksomheder kan nu også anvende Vækstkaution. Samtidig kan kautionerne også dække leasing, factoring og garantier. Lovændringen giver flere virksomheder adgang til kautionerne

Folketinget har 1. juni vedtaget en ændring af lov om Vækstfonden, som medfører en betydelig udvidelse af Vækstfondens muligheder for at stille kaution. Virksomheder med op til 250 ansatte kan nu anvende kautionerne, hvor grænsen tidligere var 100. Den nye og højere grænse på 250 ansatte svarer til EU’s definition af små og mellemstore virksomheder (SMV).

Vækstfonden har hidtil kunnet stille kaution over for penge- og realkreditinstitutter, men med lovændringen kan kautionerne fremover også anvendes over for fx leasing- og factoringselskaber, der bidrager med finansiering til små og mellemstore virksomheder.

Ifølge vicedirektør i Vækstfonden Rolf Kjærgaard vil ændringerne, som træder i kraft 1. juli, have betydelig effekt også på kort sigt.

"I forbindelse med den kraftigt stigende efterspørgsel på Vækstkaution har vi måttet sige nej til en række virksomheder med perspektivrige projekter, enten fordi virksomheden har haft mere end 100 ansatte, eller fordi finansieringen skulle ske som leasing. Virksomhederne har altså haft et behov for Vækstkaution, som vi ikke har kunnet opfylde, og derfor glæder vi os over de udvidede rammer, som nu giver os mulighed for at medfinansiere vækst i endnu flere virksomheder," siger Rolf Kjærgaard og fremhæver, at Vækstfonden allerede nu er klar til at drøfte mulighederne for samarbejde i forhold til konkrete projekter.

I 2011 har 207 virksomheder ansøgt om Vækstkaution for et samlet lånebeløb på knap 670 mio. kr.
Læs mere om Vækstkaution på www.vf.dk

Om Vækstfonden
Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I samarbejde med private investorer har fonden siden 1992 medfinansieret vækst i 3.700 danske virksomheder for et samlet tilsagn på ca. 10 mia. kr. De virksomheder, Vækstfonden har medfinansieret siden 2001, har i dag en samlet omsætning på ca. 27 mia. kr. og beskæftiger ca. 22.000 medarbejdere fordelt over hele landet.
http://www.vf.dk

Pressekontakt
Rolf Kjærgaard
40 81 09 96


Vækstfonden
Helleruphus, Strandvejen 104 A
2900 Hellerup
Danmark