Anvendt KommunalForskning

Vanskeligt at måle efteruddannelse på bundlinjen

Pressemeddelelse   •   Nov 17, 2010 11:27 CET

Efteruddannelse kan give ansatte mere i lønningsposen og styrke deres muligheder for at få nyt arbejde. Men det er svært at måle, hvilken effekt efteruddannelse har for virksomhedernes bundlinje, viser ny undersøgelse fra AKF, Anvendt KommunalForskning.

Efteruddannelse kan have en positiv betydning for den enkelte medarbejder. Tidligere undersøgelser viser, at visse typer efteruddannelse giver nogle medarbejdere mere i lønningsposen og styrker deres muligheder for at få et nyt arbejde. Men man ved ikke, hvilken betydning efteruddannelse har for virksomhedernes bundlinje. AKF har nu lavet den hidtil største undersøgelse af, om det kan betale sig for virksomhederne at efteruddanne deres medarbejdere.

Der er tidligere lavet amerikanske undersøgelser af, hvilken effekt efteruddannelse har for enkeltvirksomheder. Og de har som oftest vist, at virksomhederne har en gevinst. Undersøgelsen fra AKF er det første samlede studie, der går på tværs af virksomheder og brancher og er i den forstand et udviklingsstudie, der bygger på et unikt stort og godt datamateriale.

Men på trods af det meget omfattende datamateriale, har forskerne generelt ikke fundet statistisk signifikante effekter af efteruddannelse for virksomhedernes bundlinje. Der findes dog en lille positiv effekt af efteruddannelse på væksten i antallet af medarbejdere.

Få dages efteruddannelse om året
Undersøgelsen har kun målt på den del af efteruddannelsen, som det offentlige er med til at finansiere. Det svarer i gennemsnit til ca. én dags erhvervsrettet efteruddannelse om året. Og det er så lidt, at det kan være en medvirkende årsag til, at der ikke findes væsentlige statistisk signifikante effekter.

- Samlet set er der relativt små mænger efteruddannelse i forhold til alle de mange andre faktorer, der påvirker en virksomheds bundlinje. Eventuelle effekter af efteruddannelse drukner så at sige i forhold til andre faktorer som markeds- og konjunkturforhold, siger Nicolai Kristensen.

- Det vil være relevant at indsamle data om den efteruddannelsesindsats, virksomhederne selv finansierer for at undersøge om den, kombineret med den offentligt med-finansierede efteruddannelse, har en signifikant effekt på virksomhedernes udvikling, siger Nicolai Kristensen.

Læs mere
Nicolai Kristensen og Lars Skipper (2010): Effektanalyser af voksenefteruddannelse. Analyse af private virksomheders brug af offentlig medfinansieret voksenefteruddannelse og effekterne på virksomhedernes udvikling.

http://www.akf.dk

Pressekontakt
Nicolai Kristensen
43 33 34 73


AKF - Anvendt KommunalForskning
Nyropsgade 37
1602 København V
Danmark