Forsvarsministeriet

Vedrørende dokumenter til det Internationale Krigsforbrydertribunal i relation til Radovan Karadzic

Pressemeddelelse   •   Sep 02, 2010 09:13 CEST

I forbindelse med den verserende diskussion i medierne, omkring dokumenter til det Internationale Krigsforbrydertribunal i relation til Radovan Karadzic, kan Forsvarsministeriet oplyse følgende:

  • Forsvarsministeriet støtter fuldt ud det vigtige arbejde, der udføres ved Det Internationale Krigsforbrydertribunal for det tidligere Jugoslavien i Haag. Ministeriet vil fortsat gøre sit yderste for at bidrage til at sikre et godt og effektivt samarbejde med Tribunalet.
  • Forsvarsministeriet foretog derfor en grundig behandling af den anmodning, som ministeriet modtog fra Radovan Karadzics forsvarer sidste år om at udlevere evt. danske dokumenter, som ministeriet måtte have om overgreb begået på Markale markedspladsen i Sarajevo tilbage i 1994 og 1995. Forsvarerens anmodning rettede sig mod dokumenter udarbejdet af de danske efterretningstjenester eller af de danske deltagere i den daværende FN-styrke (UNPROFOR). Tilsvarende anmodninger blev sendt til andre lande og til FN. Forsvarsministeriet måtte dog konstatere, at ministeriet ikke havde sådanne akter.
  • Den anmodning om aktindsigt, som Forsvarsministeriet senere modtog fra Kristeligt Dagblad, havde et klart bredere sigte. Blandt andet medtog den – i modsætning til anmodningen fra Karadzics forsvarer – også dokumenter om Mladic. Dette bredere sigte var årsagen til, at der i ministeriet kunne identificeres tre dokumenter - som altså af gode grunde ikke var sendt til forsvareren.
  • Ikke desto mindre har ministeriet desværre måtte konstatere, at Kristeligt Dagblads artikler hos nogle har sået tvivl om, hvorvidt man fra dansk side har været tilstrækkelig imødekommende overfor Tribunalet.
  • Denne tvivl er uberettiget. Men for at der ikke skal herske nogen som helst tvivl om den danske samarbejdsvilje overfor Tribunalet, vil Forsvarsministeriet nu tage kontakt til Karadzics forsvarer og redegøre for ministeriets besvarelse af anmodningen fra Kristeligt Dagblad. I den forbindelse vil ministeriet sende forsvareren de tre dokumenter, selvom han ikke har bedt om dem. Samtidig vil ministeriet gentage ministeriets tidligere forsikringer om, at Forsvarsministeriet selvsagt står til rådighed, såfremt Tribunalet finder, at der er behov for yderligere danske dokumenter for at sikre den tiltalte en retfærdig rettergang.
  • Udenrigsministeriet er helt enig i denne fremgangsmåde.