Vejdirektoratet

Vejdirektoratet starter udbygningen af rundkørslen ved Jernevej

Pressemeddelelse   •   Jun 14, 2011 09:02 CEST

Rundkørslen ved Jernevej skal fra midt i juni til november gennemgå en omfattende udbygning i forbindelse med Vejdirektoratets byggeri af en bedre vej fra E20 frem til Esbjerg Havn. Arbejdet går i gang efter pinse tirsdag den 14. juni 2011 og afsluttes november 2011.

Trafikken til og fra Esbjerg by, E20 og havnearealet vil blive påvirket af nedsat hastighed og trafikomlægninger i hele perioden.

Projektleder i Vejdirektoratet John Kjærsgaard siger, at trafikanterne må være tålmodige især i myldretiden, hvor det vil være en god ide at regne med ekstra rejsetid:

”Vi vil have fuld opmærksomhed på, at trafikken skal frem, men vi beder alligevel om trafikanternes tålmodighed og deres forståelse – og så håber vi, at de glæder sig lige så meget til, at vejen bliver færdig, som vi gør i Vejdirektoratet.”

John Kjærsgaard understreger, at der er blevet gjort alt for at optimere arbejdet mest muligt af hensyn til trafikken, men at kø-kørsel i myldretiden bliver uundgåelig.

”Vi er i konstant dialog med entreprenøren og politiet, og vores vejtilsyn holder løbende øje med, at generne for trafikken bliver så få som muligt,” siger han.

Vindmøller kører igennem som vanligt
Den store udfordring under byggeriet bliver at få de store vindmølletransporter igennem arbejdet under hele perioden. De store transporter kører i dag lige igennem rundkørslen, og det skal de fortsætte med under hele arbejdet. Den færdige rundkørsel vil også have et overkørbart areal til de store transporter.

Arbejdet med den nye vej forløber planmæssigt. Og åbningstidspunktet sidst i 2012 holder stadig, fortæller John Kjærsgaard:

Følg med i arbejdet på vejens hjemmeside
Den store udbygning af Jernevejsrundkørslen deler Vejdirektoratet og entreprenøren op i flere adskilte vejarbejder. Det er nødvendigt at dele arbejdet op, så trafikken kan komme frem i hele anlægsfasen, mens trafiksikkerheden er i top for både trafikanter og vejarbejdere.

Vejdirektoratet har lavet overskuelige grafikker af de forskellige delvejarbejder, som skal give trafikanterne viden om, hvad der foregår netop nu - og hvordan de skal forholde sig rent trafikmæssigt.

Læs mere om projektet på vejdirektoratet.dk


Yderligere kommentarer for grafikker og andre oplysninger

Projektleder John Kjærsgaard, Tlf.: 7244 2465, email: jkj@vd.dk

Kommuniktaionsmedarbejder Bjørn Kock Sørensen, Tlf.: 7244 2316, email: bjks@vd.dk