DONG Energy A/S

Vejen til en fossilfri energiforsyning

Pressemeddelelse   •   Sep 24, 2010 12:32 CEST

Pressemeddelelse fra DONG Energy A/S sendt kl. 12:32 fredag d. 24. september 2010

Vejen til en fossilfri energiforsyning

Danmark bør fortsat satse helhjertet på at udbygge vores styrkepositioner på energiområdet, i det vind og kraftvarme på biomasse vil være nøgleteknologier i en fremtid med fokus på klima, forsyningssikkerhed og økonomisk effektivitet. Det er en af konklusionerne i en ny analyse af, hvordan Danmark i samspil med vore nabolande kan udvikle et fossilfrit energisystem. 


Analysen, der er lavet af Ea Energianalyse for DONG Energy og Vestas Wind Systems, viser at det er muligt for Danmark at få en CO2-neutral el- og varmeforsyning inden 2050, primært baseret på vindkraft og biomasse-kraftvarme. I bestræbelserne på at indpasse de stadig større mængder vindkraft, som kommer ind i energisystemet i Danmark, spiller fjernvarme desuden en vigtig rolle.

Samtidig viser analysen, at der er økonomi i endog meget store investeringer i transmissionsforbindelser mellem Norden og resten af Nordeuropa. Disse forbindelser er en forudsætning for udnyttelsen af de store vindkraftressourcer i Norden i det samlede nordeuropæiske marked.Kontaktinformation:

DONG Energy

Media Relations

Andreas Krog

Tlf.: +45 9955 2023

 

Vestas Wind Systems

Peter C. Brun

Tlf.: +45 4160 6102