Vejle Kommune

Vejle Kommune digitaliserer alle byggesager

Pressemeddelelse   •   Feb 24, 2011 22:50 CET

Borgere i Vejle Kommune får nu direkte adgang til alle offentlige byggesager – online.

Fra 14. februar 2011 er det blevet hurtigt og nemt for borgere i Vejle Kommune at finde oplysninger om ejendomme i kommunen. Adgangen til oplysningerne, der hidtil har krævet personlig henvendelse og opslag i gamle papirarkiver, kan nu klares online, døgnet rundt.

Vejle Kommune har digitaliseret alle afsluttede byggesager, en proces, der begyndte for 4 år siden. Digitaliseringen er sket som et vigtigt led i den fortsatte effektivisering af byggesagsbehandlingen. Der er tale om mere end 185.000 byggesager, med en mængde af papir svarende til en stak på mere end en kilometers højde, der nu er placeret i det såkaldte weblager. 

I deres digitaliserede form har sagerne indtil nu kun været tilgængelige internt i kommunen, men med åbningen af adgangen på www.weblager.dk, får alle interesserede borgere, virksomheder og rådgivere adgang, når de har brug for det – uafhængigt af kommunens åbningstider.

Online døgnet rundt
”Åbningen af weblageret er det seneste led i digitaliseringen af alle oplysninger omkring byggesagsbehandlingen”, fortæller Erik Dahl-Rasmussen, direktør for Teknisk Forvaltning i Vejle Kommune. ”Det betyder, at alle relevante byggesagsoplysninger nu er tilgængelige online døgnet rundt, til gavn for borgere og erhvervsliv.

” Denne serviceforbedring gavner borgere, bygherrer og rådgivere, som nu får bedre mulighed for at undersøge en ejendoms faktiske forhold før indsendelse af en ansøgning om byggetilladelse. ”Vi har set behovet for digitaliseringen af byggesagerne komme, før det blev et krav fra borgerne og andre interessenter. Vi har derfor kunnet være på forkant med udviklingen, og med offentliggørelsen af planerne mærker vi da også, at vi har prioriteret rigtigt,” fortsætter Erik Dahl-Rasmussen, der samtidig udtrykker et håb om, at den nemmere adgang til alle oplysninger omkring en ejendom vil medføre bedre ansøgninger.

Åbningen af weblageret vil være ressourcebesparende, idet borgerne og de professionelle aktører nu på alle tider af døgnet kan afklare mange af de spørgsmål, der tidligere krævede en telefonisk eller personlig henvendelse i åbningstiden. Forventningen er derefter, at de professionelle fremover udelukkende vil bruge den nye digitale adgang til byggesagsoplysningerne.

"Sort boks"
Weblageret, som er tilgængeligt via www.vejle.dk eller direkte via www.weblager.dk, kan ses som en slags ’sort boks’ for en ejendom. Lageret rummer de dokumenter fra hele ejendommens levetid, som kommunen ligger inde med, så det er muligt at se dispensationer, afslag, tegninger og meget andet. 

Forud for offentliggørelsen er der gået et større arbejde med at lukke adgangen til byggesager, der indeholder dokumenter med personfølsomme oplysninger, ligesom fortrolige oplysninger om f.eks. bankbygninger og militære anlæg af naturlige årsager heller ikke er offentligt tilgængelige.

Skulle der være sluppet personfølsomme oplysninger gennem det fintmaskede filter, så kan borgerne kontakte kommunen, der så kan lukke for adgangen til dokumentet umiddelbart derefter.

Kontaktperson: 
Ulla Skjærbæk Johansen
Teknisk Forvaltning, Byggesagsafdelingen
ulsjo@vejle.dk
76 81 21 21