Nordens velfærdscenter

Velferdsteknologi – nøkkelen til arbeidsmarkedet?

Pressemeddelelse   •   Jun 26, 2013 17:33 CEST

Vi nordboere er vokst opp i velferdsmodellens ånd og de fleste av oss har lenge tatt den for gitt. Finans- og gjeldskrisen i Europa har fått oss på andre tanker.

At land etter land er på konkursens rand, at folk taper pensjoner og velferdsgoder, blir arbeidsløse og må forlate boligene sine, berører oss og står i sterk kontrast til situasjonen i Norden. Likevel, med den dobbelte demografiske utfordringen som er like rundt hjørnet, vet vi at velferdssamfunnene i Norden er under press.

Det skyldes en aldrende befolkning som fører til økt behov for helse- og omsorgstjenester samtidig som tilgangen til arbeidskraft synker. Vi trenger flere hender og hoder i arbeid, og paradokset er at det er mange som ikke får innpass i arbeidslivet – selv om de både kan og vil. Vi snakker om personer med nedsatt funksjonsevne. Derfor var temaet på workshopen i Oslo 10. April 2013:
Kan velferdsteknologi være nøkkelen til arbeidsmarkedet for personer med nedsatt funksjonsevne?

Workshopen var et samarbeid mellom Nordens Välfärdscenter, Nordisk Ministerråd og Arbeids-departementet i Norge.

 

 

 

Nordens Velfærdscenter, NVC, er en institution under Nordisk Ministerråd