Sundhedsstyrelsen

Viden og vejledninger reducerer polyfarmaci

Pressemeddelelse   •   Feb 17, 2011 07:13 CET

Behandling med flere antipsykotiske præparater på samme tid er mindre de steder i psykiatrien, hvor der er undervisnings- og forskningsaktiviteter, og hvor der er viden om og opmærksomhed på lokale behandlingsvejledninger.

En ny medicinsk teknologivurdering (MTV), Antipsykotisk polyfarmaci i behandlingen af skizofreni, fra Sundhedsstyrelsen peger derfor på, at det er væsentligt at prioritere de tre elementer, behandlingsvejledninger, undervisning og forskning, hvis omfanget af polyfarmaci skal reduceres.

MTV´en viser, at der overordnet set ikke er evidens for bedre effekt af behandling med flere præparater samtidig for størstedelen af personer med skizofreni. Polyfarmaci mod skizofreni er derimod forbundet med øgede bivirkninger og kan medføre mere generelle ulemper som for eksempel større risiko for medicineringsfejl.

Ifølge rapporten er cirka 6500 ambulante patienter med skizofreni i behandling med mere end ét antipsykotisk præparat. Det svarer til knap halvdelen af patienterne.

De nuværende antipsykotika er utilstrækkelige, da 20-30 procent af patienterne ikke responderer korrekt og tilstrækkeligt på medicinen. Selv for respondenterne er effekten ofte begrænset til en reduktion af symptomerne på 20-30 procent. Der eksisterer således et stort uopfyldt behandlingsbehov hos denne patientgruppe, som klinikerne prøver at imødekomme, og en nærliggende tilgang er tillæg af yderligere antipsykotiske præparater.

MTV’ens resultater tyder på, at behandling med flere antipsykotiske præparater ikke er omkostningseffektiv.

Link til MTV rapport

Antipsykotisk polyfarmaci i behandlingen af skizofreni - en medicinsk teknologivurdering

Uden bilag: Antipsykotisk polyfarmaci i behandlingen af skizofreni

Sammenfatning: Antipsykotisk polyfarmaci i behandlingen af skizofreni

Summary: Antipsychotic polypharmacy in the treatment of schizophrenia

KontaktLisa von Huth Smith
Sundhedsdokumentation
Telefon 72 22 75 31