Klima- og Energiministeriet

Vigtig rapport om klimafinansiering præsenteret

Pressemeddelelse   •   Nov 08, 2010 09:39 CET

FN’s rådgivende højniveaugruppe om langsigtet klimafinansiering til ulande (AGF) præsenterede i dag deres rapport. Klima- og energiminister, Lykke Friis, håber rapporten kan bidrage med nye vitaminer til klimaforhandlingerne.

Rapporten præsenterer en række mulige kilder, som kan indgå i den langsigtede klimafinansiering og dermed bidrage til at opfylde tilsagnet i Copenhagen Accord om, at de udviklede lande skal mobilisere 100. mia. dollars pr. år i klimafinansiering til ulande fra 2020.

Klima- og energiminister, Lykke Friis, udtaler:

”Det er en vigtig rapport, som gruppen under FN’s generalsekretær er kommet med i dag. Rapporten viser, at det er svært – men muligt – at nå målet om 100 mia. dollars i klimafinansiering i 2020. Samtidig viser rapporten, at der er behov for en bred vifte af kilder. Både offentlige, private og nye innovative kilder skal på bordet – her tænker jeg blandt andet bidrag fra international transport, som også omtales positivt i rapporten.”

”Emissioner fra fly og skibe er stigende. Derfor er det oplagt at forene arbejdet med at reducere udledningen af de såkaldte bunkerfuels med målsætningen om langsigtet klimafinansiering. Det er to fluer med et smæk, og noget Danmark fortsat vil arbejde ihærdigt for at få forhandlet på plads.”

Klimafinansiering til ulandene er en af de store knaster i de internationale forhandlinger. I-landene gav under COP15 i København, som en del af Copenhagen Accord, tilsagn om 30 milliarder dollars til en hurtig indsats mod klimaforandringerne i udviklingslandene – de såkaldte ’fast start’ midler. Rapporten sætter fokus på, hvordan man kan hugge nogle af de store knuder over på den langsigtede finansiering.

”Rapporten kan forhåbentlig være en vitaminindsprøjtning i klimaforhandlingerne. Det er der brug for. I den videre vej frem vil offentligt tilvejebragt finansiering stadig være væsentlig, men offentlige midler skal også bruges til at generere private investeringer i større omfang end i dag. Ellers er det ikke muligt at nå i mål,” udtaler klima- og energiminister, Lykke Friis, som i disse dage er i Mexico City for at deltage i pre-COP, som er det sidste forhandlingsmøde inden COP16 i den mexicanske by Cancún, der begynder i slutningen af november.  

AGF-gruppen blev ledet af den norske statsminister, Jens Stoltenberg, og Etiopiens præsident, Meles Zenawi, og bestod af repræsentanter fra en række regeringer, samt akademikere og erhvervslivet.

”Nu og her er det vigtigt, at vi kommer videre med at drøfte rapporten i FN’s klimaforhandlinger. Det er et kompliceret emne, som vil tage tid at drøfte. Derfor skal vi i gang hurtigt, ideelt allerede på COP16 i Cancún”, siger Lykke Friis.