Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Virksomheders investeringer i forskning og udvikling er steget markant under krisen

Pressemeddelelse   •   Jun 08, 2011 10:11 CEST

Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling udgjorde i 2009 34,7 mia. kr. En prognose fra Videnskabsministeriet viser, at investeringerne trods krise vokser til mellem 38,6 mia. kr. og 41,5 mia. kr. i 2011 – svarende til mellem 2,15 pct. og 2,31 pct. af BNP.

Virksomheder, der har valgt en forholdsvis offensiv krisestrategi, klarer sig bedre på vækst og indtjening end andre virksomheder. Det viser analysen ’Erhvervslivets forskning, udvikling og innovation i Danmark 2011’, der netop er blevet offentliggjort af Videnskabsministeriet.

”Det er gode nyheder, for private investeringer i forskning og udvikling har betydelige effekter for dansk økonomi og erhvervsudvikling og er dermed med til at bringe os hurtigere gennem krisen”, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.

I det hele taget viser prognosen et forholdsvist positivt billede af udviklingen i de private investeringer i forskning og udvikling. De nyeste tal viser, at krisen tilsyneladende ikke har formået at dæmpe virksomhedernes investeringslyst:

Prognosen viser også, at virksomhedernes barrierer for at øge investeringerne i forskning og udvikling er på retur. Da krisen var værst, var det omkring hver tredje virksomhed, der oplevede manglen på risikovillig kapital som en barriere. Nu er det kun hver fjerde. Manglen på risikovillig kapital er fortsat den væsentligste eksterne barriere for at øge investeringerne. Den væsentligste barriere er dog intern – nemlig mangel på ressourcer i form af tid, kapital eller utilstrækkelig økonomi.

Endelig er der igen begyndt at komme flere innovative virksomheder i Danmark. I 2008 var 41 pct. af virksomhederne innovative. I 2009 er det nu 44 pct. af virksomhederne. Den nye prognose peger på, at denne andel må ventes at stige både i 2010 og 2011.

Download hele analysen

Yderligere oplysninger

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen kan kontaktes gennem kommunikationschef Anders Frandsen, mobil 3048 8450

Kontorchef Thomas Alslev Christensen, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, telefon 7231 8410 eller mobil 2089 7226