Dansk Metal

Virksomhedspraktik uden virkning

Pressemeddelelse   •   Nov 19, 2010 10:19 CET

Beskæftigelsesministeren vil have flere ledige dagpengemodtagere i virksomhedspraktik, men ef-fekten er yderst tvivlsom. Alt for mange ledige bliver sendt i praktik inden for jobområder, hvor de allerede har de nødvendige kompetencer. Det viser en ny undersøgelse, som Dansk Metal har gennemført.

En ledig smed fra Faaborg blev sendt i virksomhedspraktik på den virksomhed, han blev fyret fra få måneder forinden. Det er blot et af mange eksempler på misbrug af virksomhedspraktikordningen, som finder sted dagligt i de danske jobcentre.

Dansk Metal har foretaget en rundspørge blandt forbundets afdelinger og medlemmer af de lokale og regio-nale beskæftigelsesråd. Folk, der hver dag har kontakt med ledige smede, industriteknikere osv., og som nu i stigende grad vil opleve at blive sendt i virksomhedspraktik.

Næsten ni ud af 10 af respondenterne oplever, at medlemmer bliver sendt i virksomhedspraktik inden for jobområder, hvor de allerede har de nødvendige kompetencer. Samtidig oplever praktisk talt ingen, at job-centrene eller anden aktør på eget initiativ tilbyder opkvalificering eller omskoling.

Undersøgelsen er foretaget efter et flertal i Folketinget har besluttet at ændre på refusionsreglerne, så kom-munerne fremover tilskyndes til at sende markant flere ledige i virksomhedspraktik.


Allan Lyngsø Madsen, afdelingsleder i Dansk Metals arbejdsmarkedsafdeling.

- Ministeren mener, at virksomhedspraktik virker, men det er der bare slet ikke belæg for, når det handler om dagpengemodtagere. Det virker helt absurd, at en smed, der har passet sit arbejde i 20 år, pludselig bliver sendt i virksomhedspraktik, for at bevise, at han godt kan finde ud af at passe et arbejde, siger Allan Lyngsø Madsen, der er leder af Metals arbejdsmarkedsafdeling.

Han hæfter sig ved, at målrettet opkvalificering og omskoling alt for sjældent bliver tilbudt, selvom det er et af de få instrumenter, som man ved er virksomt:

- Vi oplever alt for ofte, at vores medlemmer får nej til opkvalificering, selvom det giver langt større chancer på jobmarkedet. Mange - også nyuddannede - går nu langtidsledige, selvom de ofte relativt let kan omskoles, så de kan få et arbejde, siger Allan Lyngsø Madsen.

Han opfordrer derfor ministeren til at presse jobcentrene til at bruge netop målrettet opkvalificering i langt højere grad og lægge virksomhedspraktikken på hylden for dagpengemodtagere.

Metal har spurgt forbundets afdelingsformænd, kasserer og forbundets medlemmer af lokale og regionale beskæftigelsesråd. I alt 71 perso-ner har deltaget i undersøgelsen. Svarprocen-ten er 60,5 pct., og undersøgelsen er repræ-sentativ for hele landet.

Resultaterne af undersøgelsen kan fremsendes. Kontakt

kommunikation@danskmetal.dk