Dansk El-Forbund

Vismænd angriber støtte til energiforskning

Pressemeddelelse   •   Feb 24, 2011 09:18 CET

Forskningsstøtten har fået mere karakter af erhvervsstøtte, mener vismænd. Dansk Energi går til modangreb

I en ny rapport angriber de miljøøkonomiske vismænd støtten til den danske energiforskning. Mens de såkaldte prorammidler udgjorde halvdelen af de samlede offentlige bevillinger til energiforskning indtil midten af 00’erne, er deres andel øget til omkring 90 procent i 2010. Programmidlerne søger at fremme forskning på bestemte områder, og de er samtidig blevet mere erhvervsrettede og har fået mere karakter af erhvervsstøtte.

I et resume skriver vismændene, at der derimod ikke er ”givet væsentligt flere basismidler til egentlig grundforskning inden for energi. Endelig er andelen af offentlige midler til miljøforskning set over en længere periode faldet. Denne udvikling er ikke hensigtsmæssig.”

Senere hedder det:

”Den øgede støtte til erhvervsrettet energiforskning er formentlig motiveret ud fra en forestilling om, at energiteknologi er et fremtidigt vækstområde. Det er imidlertid tvivlsomt om politikere og embedsmænd er bedre end aktørerne på markedet til at udpege fremtidige vækstområder, hvor danske virksomheder vil kunne begå sig med succes. (…) Analyserne i kapitlet har ikke fundet belæg for den særlige støtte til erhvervsrettet energiforskning.”

I Dansk Energi, der er erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark, er der ikke ligefrem tilfredshed med udmeldingerne:

– Det er forkert af vismændene at skyde på niveauet for energiforskningen. De burde i stedet bruge kræfterne på at se på, hvordan Danmark kan få mest muligt ud af energiforskningsmidlerne både nationalt og i EU, siger cheføkonom i Dansk Energi Frans Clemmesen.

Vismandsrapporten, kapitler og resumé kan downloades her.

Udtalelsen fra Dansk Energi kan ses her.