Danisco A/S

Vores finansielle ambitioner nået

Pressemeddelelse   •   Sep 22, 2010 09:08 CEST

I første kvartal 2010/11 opnåede Danisco en omsætning på 3,9 mia. kr., en stigning på 13% i forhold til sidste år, der dækker over en organisk vækst på 5% og en positiv valutaeffekt på 8%. Koncern-EBIT* (før Bio Chemicals-projekter – BCP) blev 687 mio. kr., hvilket afspejler en marginforbedring på 2,0 procentpoint i forhold til sidste år. Alle fire divisioner bidrog til den højere margin. Koncernresultatet blev 402 mio. kr. mod 306 mio. kr. i første kvartal 2009/10, en stigning på 31%.

Administrerende direktør Tom Knutzen udtaler: “Allerede i dette kvartal nåede vi vores langsigtede finansielle ambitioner, herunder en gennemsnitlig 12-måneders EBIT-margin (før BCP) på 13,7%. Det skete på baggrund af god fremgang i alle fire divisioner, herunder genopretning af Sweeteners, samt en positiv valutaeffekt. Vi er ved at udarbejde nye finansielle ambitioner og forventer at offentliggøre disse den 8. oktober 2010 på vores planlagte kapitalmarkedsdag. Derudover øger vi vores forventninger til helåret på baggrund af den gode start på året.”

Highlights

Omsætning og EBIT blev noget større end sidste år og afspejler en stærkere udvikling i de fleste forretningsområder som følge af bl.a. et bredt funderet og forbedret produktsortiment og øget produktionseffektivitet.

Den organiske vækst blev 5% for koncernen drevet af alle fire divisioner (Enablers 4%, Cultures 6%, Sweeteners 1% og Genencor 7%).

EBIT (før BCP) blev 687 mio. kr., der afspejler en margin på 17,6% for kvartalet drevet af alle fire divisioner (Enablers 18,1%, Cultures 24,3%, Sweeteners 8,3% og Genencor 19,6%).

RONOA for koncernen nåede op på 20,6% mod 13,7% i første kvartal sidste år som følge af forbedringer i alle fire divisioner.

 

Forventninger til 2010/11

Vi forventer nu en omsætning for 2010/11 på ca. 15 mia. kr. (tidligere over 14,5 mia. kr.) og EBIT (før BCP) på 2,1-2,2 mia. kr. (tidligere ca. 2,0 mia. kr.), hvilket svarer til en EBIT-margin (før BCP) på ca. 14% (tidligere ca. 13,5%). Vi forventer et koncernresultat for året på ca. 1,2 mia. kr. (tidligere over 1,0 mia. kr.). Se side 12 for yderligere oplysninger.

* I denne meddelelse vil EBIT referere til EBIT før aktiebaseret aflønning og særlige poster, medmindre andet er anført.

Se hele rapporten her.