World Food Programme norden

WFP delar ut mat och pengar för arbete i Haiti

Pressemeddelelse   •   Feb 12, 2010 19:44 CET

Rom – En månad efter att den förödande jordbävningen sönderslog miljoner människors liv i Haiti, kommer FN:s livsmedelsprogram (WFP) att samarbeta med Haitis regering för att bygga ut en tidig men brådskande återhämtningsstrategi för de miljoner som drabbats av katastrofen. Genom att distribuera mat och pengar för arbete ska lokalbefolkningen stärkas och få en möjlighet att bygga upp sina liv.

”Vi ger verktyg för att dramatiskt förbättra livet för dem som överlevde jordbävningen, genom att garantera tillgång till mat, få människor tillbaka i arbete, ge stöd till Haitis återuppbyggnad och fokusera på barnens näringsbehov, säger Verkställande direktören för WFP, Josette Sheeran. "Vi ska i partnerskap med Haiti bygga upp samhället från grunden och bidra till den matsäkerhet som behövs för landets långsiktiga framtid."

Tillkännagivandet kom idag under toppmötet, "Stöd till ett livsmedelshetsprogram lett av Haiti" (Supporting a Haitian-Led Food Security Programme). Värd för mötet var WFP. En specialgrupp bestående av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), FN:s fond för jordbruksutveckling (IFAD ) och World Food Programme (WFP) blev tillkännagiven.  Specialgruppen kommer att stödja den haitiska regeringen i dess strävan att genomföra både en kortsiktig och långsiktig livsmedelsstrategi som integrerar jordbruksproduktion och socialt skyddsnät.

WFP utökar även kraftigt sitt logistiska stöd för hela den humanitära leverantörskedjan för nödläget, inklusive stöd till den haitiska regeringens arbete med FAO och IFAD för att tillhandahålla utsäde och gödningsmedel.

Sedan jordbävningen har WFP levererat matransoner till mer än 2,5 miljoner människor i Port au Prince, och ytterområden. I de omedelbara efterdyningarna av jordbävningen, mötte WFP de akuta hungerbehoven genom utdelning av mat på de platser där människor funnit tillfällig tillflykt. WFP skalade sedan upp sin verksamhet och utdelade två ransoner ris per vecka från ett antal fasta utdelningsstationer i huvudstaden.

WFP:s livsmedelsbistånd kommer nu att utvecklas enligt följande:

• Som det ledande organ som ger logistiskt understöd för hela det humanitära samfundet, WFP är tillgängligt för organ såsom FAO och IFAD för att leverera utsäde och gödningsmedel så att grödor kan planteras;

• WFP bistår Haitis regering för att förbättra regeringens kapacitet inom logistik och leverantörsstyrning, magasinering och utvärdering av näringsbehov;

• I tätorter kommer WFP att starta ”mat och pengar för arbete – projekt” som kommer att fokusera på omedelbar återställande och skydd av näringsuppehälle, inklusive avlägsnande av rester av ruiner från skolor och återuppbyggnad av bostäder, gator och dräneringssystem;

• På landsbygden kommer WFP att kraftigt utöka ”mat och pengar för arbete – projekt” till de program som rustar upp vägar, bevattningssystem, lagring och initiativ som syftar till att förebygga erosion;

• Matbiståndet kommer att bli alltmer inriktade på utsatta grupper, och kuponger kommer att införas då ett marknadssystem etablerats;

• WFP har som mål att rikta sitt matbistånd särskilt till barn under 5 års ålder genom sina matransoner, och kommer att införa kompletterande livsmedelsprogram för utsatta grupper;

• En mycket näringsrika jordnötpasta, Plumpy Doz, kommer att ges till barn under 2 års ålder för att förhindra en ökning av akut undernäring;

• Måttligt undernärda barn mellan 2 och 5 år kommer att förses med kompletterande Plumpy, en annan redo att använda näringsrikt livsmedel som kommer i form av en jordnötspasta;

• Ett näringstillskott i form av ett pulver som kan öka näringsinnehållet i baslivsmedel kommer att ges till familjer med barn i åldrarna 2 och 5 år och även till gravida och ammande mödrar;

• WFP kommer att utöka sitt skolmatsprogram för att skapa stabilitet i barnens vardag. Skolmatsprogrammen kan bidra till att lyfta bördan för barnens näringsmässiga behov från föräldrarnas axlar vilka kämpar för att klara sig i efterdyningarna av jordbävningen.

FN:s världslivsmedelsprogram (WFP) är världens största humanitära organisation och FN:s ledande organ i kampen mot den globala hungern. Under 2010 beräknar WFP att kunna förse över 90 miljoner människor med mat i 73 länder.

WFP erbjuder nu RSS feeds för att hjälpa journalister att hålla sig uppdaterade med pressmeddelanden, videomaterial och foton allteftersom de publiceras på www.wfp.org. För mer information se: http://www.wfp.org/english/?n=999.