Sundhedsstyrelsen

Workshop om kemikalier og helbredseffekter

Pressemeddelelse   •   Okt 20, 2010 12:08 CEST

Sundhedsstyrelsen inviterer til workshop om sundhedspersonales behov for ny viden om kemikalier og helbredseffekter. Formålet er blandt andet at dele viden om kemikaliepåvirkning og at give deltagerne mulighed for at fortælle, hvilken type information, de har brug for i det daglige kliniske arbejde.

Workshoppens indhold
Eksperter vil om formiddagen på workshoppens første del beskrive eksempler på kemikaliers indvirkning på helbredet hos forskellige dele af befolkningen.

Workshoppens del 2 er reserveret korte oplæg om klinikerens behov for ny viden om kemikalier og helbredseffekter ved repræsentanter for nogle af grupperne af det deltagende sundhedspersonale.

I workshoppens del 3 beder Sundhedsstyrelsen deltagerne om at medvirke til en bredere afdækning af behovet for ny viden om kemikalier og helbredseffekter, ved at diskutere dette i grupper. Afdækningen skal bruges til at vurdere det nærmere behov for og art af informationsmateriale med videre.

Målgruppe
Målgruppen er først og fremmest sundhedspersonale, der støder på spørgsmål om kemikalier som årsag til sygdomme i deres daglige arbejde.

Baggrund
Gennem de senere år er der fremkommet meget ny viden om kemikaliers indvirkning på sundheden. I forvejen har fx personalet på de Arbejds- og Miljømedicinske klinikker ekspertise på dette område, men der er også brug for at sundhedsplejersker, privatpraktiserende
jordemødre, praktiserende læger og hospitalspersonale med videre har en opdateret viden. Kendskab til kemikaliers indflydelse på sundheden er en forudsætning for

  • at kemikalier tages i betragtning i den diagnostiske udredning
  • at begrænsninger i udsættelse for kemikalier kan indgå i det forebyggende arbejde
  • at behandlingen af sygdomme, hvor kemikalier kan være en medvirkende årsag, så vidt muligt kan kvalificeres.

Tilmelding

Send mail til Sekretær Helle Thomsenhtho@sst.dk så snart som muligt og senest den 29. oktober 2010.

I tilmeldingen beder vi dig oplyse
• navn på deltagere samt
• arbejdssted, arbejdstelefon og mailadresse.

Tid og sted

Workshoppen finder sted den 18. november 2010 klokken 9:30-16:00 i Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2 G, 1448 København K

ProgramProgram for workshop om kemikalier og helbredseffekterKontakt

Lis Keiding
Afdelingslæge
Telefon 72 22 77 42

Jette Blands
Læge 
Telefon 72 22 77 50