Skip to main content

Tags

privatskoler 141 værdier 138 frie grundskoler 137 danmarks privatskoleforening 87 Faglighed 73 Danmarks Private Skoler 49 skolevalg 47 forældre 46 Trivsel 38 skoleledelse 29 lærere 15 Socialt ansvar 15 Folkeskolen 13 Folkeskolereform 12 Karsten Suhr 12 Undervisningseffekt 9 #privateskoler 9 Ungdomsuddannelser 8 Dannelse 8 Mønsterbrydere 8 Flygtninge 7 Demokrati 7 Undervisning 6 Frihed og folkestyre 6 Undersøgelse 5 arbejdstidsreform 5 alsidig udvikling 5 Tilskud 5 Elever med særlige behov 5 Ellen Trane Nørby 5 Private gymnasier 5 Inklusion 5 Gymnasier 5 Talentarbejde 4 Private Skoler 4 karakterer 4 privatskole 4 Sorø Privatskole 4 Naturvidenskab 4 #fmdk 4 Demokratisk dannelse 4 Folkestyre 4 højtpræsterende skoler 4 Sammenhængskraft 4 grundloven 3 Historie 3 Mobning 3 Frie skoler 3 Højt præsterende skoler 3 medborgerskab 3 talentcamp 3 Kommuner 3 CEPOS 3 Tilsyn 3 Folkemødet 3 EPINION 3 @privateskoler 3 Frit skolevalg 3 Merete Riisager 3 Læring 3 Økonomi 3 Inspiration 3 statistik 3 10. klasse 3 Social arv 3 #sætditaftryk 3 Flygtningebørn 3 Modtagerklasser 3 Rettigheder 3 Red barnet 3 Novo Nordisk Fonden 2 Forskning 2 Private Gymnasier og studenterkurser 2 Georg Mohr-konkurrencen 2 Skanderborg Realskole 2 Forældreret 2 Hele verden i skole 2 TalentCamp.DK 2 Talentudvikling 2 Børn 2 Læringsmiljø 2 STEM 2 Skole 2 DM i fagene 2 Undervisningsmiljø 2 Uddannelse 2 grundskole 2 Kompetencer til fremtiden 2 Skolefrihed 2 ligestilling 2 børnerettighedsdagen 2 De 17 verdensmål 2 Kostskoler 2 børnekonvention 2 Bagsværd Kostskole og gymnasium 2 Debat 2 pædagogik 2 Specialundervisning 2 Dagtilbud 2 karaktergennemsnit 2 Børns Vilkår 2 Ordblinde 2 Naturfag 2 Anvendelsesorienteret undervisning 2 Forældreretten 2 Kommunikation 2 talenter 2 Grundlov 2 national trivselsdag 2 integration 2 Undervisningsministeriet 2 Tilsynsførende 2 regeringsgrundlag 2 undervisningsministeren 2 Børnehjælpsdagen 2 Matematik 2 Unge forskere 2 børneliv 2 Frihedsrettigheder 2 Fremtidens skole 2 ungdomsuddannelse 2 folkeskole 2 undervisningsdifferentiering 2 Fremtiden 2 børns rettigheder 2 Skolepenge 2 internationale skoler 2 Børnekonventionen 2 Samarbejde 2 formandsskifte 2 organisering af læring 2 Institutionel stabilitet 2 Socioøkonomi 2 Anbragte børn 2 Undersøgelser 2 undervisning af flygtninge 2 Holdningsskoler 2 skilsmisser 1 skilsmissegrupper 1 frihed 1 Rollemodeller 1 elever med svag social baggrund 1 pædagogisk- didaktisk metode 1 feedback og monitorering 1 lektiecafèer 1 formandskabet for rådet for børns lærings beretning 1 anstrengelsens poesi 1 politisk indflydelse 1 opdragelse til demokrati 1 medbestemmelse 1 de frie skolers frihed 1 Robusthed 1 digitale læremidler 1 læringsudbytte 1 digitale læringsmiljøer 1 ny stilling 1 Finansministeriet 1 udviklingsminister 1 læseraketten 1 Udsatte børn 1 undervisningsminister 1 elevinddragelse 1 socioøkonomisk reference 1 værdigrundlag 1 kvinders valgret 1 demokratiske værdier 1 grundlovsfejring 1 skoleparagraffen 1 krav til undervisningen 1 skolefriheden 1 mindretalsretten 1 undervisningspligt 1 skolepligt 1 stå mål med 1 skoleudvikling 1 de private gymnasier og studenterkurser 1 må vi være fri? 1 forældrenes ret 1 grundloven § 76 1 folkemødet 2015 1 Erhvervsuddannelser 1 erhvervsuddannelsesreform 1 dansk musik 1 valg af ungdomsuddannelse 1 overgang fra dagtilbud til børnehaveklasse 1 folkeskolereformen 1 faglig fordybelse 1 adgangskrav 1 overgang til ungdomsuddannelser 1 Læsning 1 sorømødet 2015 1 minister for børn undervisning og ligestilling 1 de talentfulde 1 de højt begavede 1 sciencetalenter 1 statens udgift til frie grundskoler 1 kommunernes udgift til folkeskolerne 1 årsmøde 1 omprioriteringsbidrag 1 koblingsprocent 1 kulturmøde 1 spil dansk ugen 1 Naturvidenskabsfestival 1 spil dansk 1 skole-/hjemsamarbejde 1 kurt ernst 1 understøtning af de dygtigste elever 1 klassestørrelse 1 ​balancen mellem tradition og udvikling 1 regeloverholdelse 1 trivselstiltag 1 sprogtone 1 håndtering af elevens personlige situation 1 arbejdsomhed som dyd 1 ​lektielæsning 1 ​læreren som faktor 1 ​karakterer og test 1 evaluering og feedback 1 ​inklusion 1 talentudvikling ​ 1 elevernes egen-motivation 1 fn's børnekonvention 1 skt. ansgars skole 1 dm i fag 1 fagenes festival 1 holddannelse 1 undervisningseffekten 1 Skoletalsværktøj 1 Åbenhedsinitiativ 1 Asylbørn 1 ulandsarbejde 1 Hjørring Private Realskole 1 sprogundervisning 1 tilsyn med frie grundskoler 1 det faglige niveau 1 socioøkonomisk 1 skole- og kommunespecifikke forskelle 1 faglighedsbegrebet. 1 folkeskolens prøver 1 social baggrund 1 svag socioøkonomisk baggrund 1 de matematiske og naturvidenskabelige fag 1 Indvandrere og efterkommere 1 Digital mobning 1 Tankeløs deling 1 god mobiladfærd 1 forulempet digitalt 1 Forældresamarbejde 1 Lov mod mobning 1 Udskrivning af elever 1 Ophør af samarbejde mellem skole og hjem 1 Barnets tarv 1 gennemførelsesprocent 1 Mønsterbryderes karakteristika 1 Danmarks Statistik 1 fagligt løft 1 Politikens undervisningspris 1 Randers Realskole 1 Imamforhandlinger 1 antiradikalisering 1 Kasten Suhr 1 Overgang mellem grundskole og ungdomsuddannelse 1 Scienceuddannelser 1 Naturfaglig 1 Vedholdenhed 1 Dispositionsbegrænsning 1 Forældrebetaling 1 #skolefrihed 1 #privatskoler 1 Anni Matthiesen 1 Mette With Hagesen 1 hensigtserklæring 1 Minister for børn 1 undervisning og ligestilling 1 #soroe16 1 Sorømødet 2016 1 Eux 1 elevfordeling 1 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 1 Højest gennemførte uddannelse 1 Hvem vælger privatskolen? 1 Skolekultur 1 Alle for en mod mobning 1 Fremtidens kompetencer 1 Grundloven §76 1 Mindretalsret 1 Aspirantgruppe for gymnasieelever 1 Sprachdiplomschule 1 klageinstans mobning 1 fremtidens uddannelser 1 Crilles Bacher 1 Frie uddannelser 1 #relevanteifremtiden 1 Finanslov 2017 1 Flugten fra folkeskolen 1 julehjælp 1 fripladstilskud 1 Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier 1 Private grundskoler 1 Skole anno 2017 1 Altinget 1 Private grundskoler og gymnasier 1 civilsamfund 1 International Mathematical Olympiad 1 Elevtal 1 Ning de Coninck-Smith 1 Stefan Hermann 1 Skolesammenlægninger 1 Det frie skolevalg 1 Elevflugt 1 Skole/hjemsamarbejde 1 Fagligheden og anstrengelsens poesi 1 FIFA 11 for Health 1 TalentCampDK 1 TalentED 1 Grundskoler 1 Carsten Bach 1 4. verdensmål 1 Kundbypigen 1 Underretninger 1 Carolineskolen 1 Kommunerne 1 Folkemødet 2017 1 Danske Skoleelever 1 DCUM 1 Demokrati i skolen 1 Skolen i fremtiden 1 Loading the future 1 Uddannelsesvalg 1 eud 1 htx 1 UU-vejledning 1 Uddannelsesparathedsvurdering 1 Private ungdomsuddannelser 1 Job og uddannelse 1 Ikke-uddannelsesparate 1 Processer parathedsvurdering 1 Demokrati under udvikling 1 Demokratisk deltagelse 1 Unge og ældre 1 Galleri Skovhuset 1 Marie Kruses Gymanisum 1 Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris 1 Skt. Josefs Skole i Roskilde 1 Science-talenthold 1 Naturfagslærere 1 Danmarks naturvidenskabelige profil 1 Britt Bager 1 FN's verdensmål 1 Faglige løft 1 Fokus på potentiale 1 Nordjyllands Akademi 1 Folkemøde 2018 1 Skolen i samfundet 1 #fmdk18 1 Sammenhæng i uddannelsessystemet 1 Jacob Mark 1 Skt. Josefs Skole 1 H.K.H. Prins Joachim 1 STEM-fag 1 Nørre Aaby Realskole 1 Børn og unge med særlige behov 1 design for change 1 Elevsammensætning 1 Faglig løfteevne 1 EUD-aftale 1 Social profil 1 Socioøkonomisk elevfordeling 1 ordblindhed 1 overgang til ungdomsuddannelserne 1 overgangsproblematikker 1 9. klasse 1 pr 1 uddannelsesvejledning 1 Rapport 1 innovation 1 eu 1 dialog 1 livsstil 1 it 1 jul 1 Terror 1 politik 1 Teknologi 1 globalisering 1 elever 1 tysk 1 Digitalisering 1 regeringen 1 Radikalisering 1 Fusion 1 Miljø 1 quiz 1 effektivisering 1 odense 1 nominering 1 design 1 Priser 1 Geografi 1 Gymnasie 1 internationalisering 1 Novo Nordisk 1 traditioner 1 didaktik 1 pisa 1 Gambia 1 piger 1 IMO 1 vinterferie 1 ledelse 1 Kunst 1 Roskilde 1 lederskifte 1 elev 1 Ansvar 1 undervisningsfilm 1 ibis 1 tutoring 1 erhverv 1 unge 1 vejledning 1 elevråd 1 Sundhed 1 musik 1 fællesskab 1 stillingsopslag 1 folketingsvalg 1 AI 1 randers 1 presse 1 Bæredygtighed 1 hf 1 erhvervsliv 1 besparelser 1 grundskolen 1 Linjer 1 stx 1 Billedkunst 1 Financiering 1 kompetencer 1 foreninger 1 grønland 1 jobsøgning 1 prøver 1 forskningsresultater 1 årets newsroom 1 særlig indsats 1 studietur 1 Skolen 1 fejring 1 jobannonce 1 Folketingets ombudsmand 1 Forebyggelse 1 3f 1 Samfundsansvar 1 Biotek 1 cooperative learning 1 retssikkerhed 1 Camps 1 viden 1 21st century skills 1 Mary Fonden 1 Aktionsplan 1 lektier 1 Per Christensen 1 menneskerettigheder 1 kronprinsesse mary 1 Sammenlægning 1 rammevilkår 1 første skoledag 1 klasseledelse 1 organisationsforandring 1 timetal 1 sociale kompetencer 1 finanslov 2015 1 tilskudsforhold 1 hverdagsliv 1 uddannelsespolitik 1 skoletrætte 1 nydanske elever 1 frie gymnasier 1 privatskoleforeningen 1 fuldmægtig 1 evaluering 1 prioriteter 1 udsatte børn og unge 1 ungdomsværn 1 kvalitetsevaluering 1 afgangsprøver 1 folkeskoler 1 kvalificeret udenlandsk arbejdskraft 1 privatskoleforening 1 antal privatskoler vs. folkeskoler 1 åbning af privatskoler 1 faktuelle tal 1 private børnehaver 1 før-skoleordning 1 den europæiske union 1 retten til uddannelse 1 ret til undervisning 1 Vis alle tags

Seneste nyheder

UNIKT SAMARBEJDE OM ORDBLINDE ELEVER

UNIKT SAMARBEJDE OM ORDBLINDE ELEVER

Nyheder   •   Feb 11, 2019 11:58 CET

Kun 69 % af de danske ordblinde elever gennemfører en ungdomsuddannelse. Det vil man lave om på i Randers, hvor en af byens skoler, Randers Realskole, er initiativtager til et nyt stort projekt. Skolen, alle byens ungdomsuddannelser og UU-Randers tilbyder en unik overlevering, når eleverne til foråret har valgt deres uddannelse efter grundskolen. Målet er brede det til hele kommunen.

​Fakta: En række karakteristika for de private skoler

​Fakta: En række karakteristika for de private skoler

Nyheder   •   Feb 09, 2019 12:20 CET

​Fakta: En række karakteristika for de private skoler. Danmarks Private Skoler ønsker at bringe flere fakta ind i skoledebatten og har derfor undersøgt*, om der er særlige mønstre, når man ser på privatskolernes geografi, elevsammensætning og faglige løfteevne generelt, og når man sammenligner privatskolerne med deres socialt og geografisk sammenlignelige nabofolkeskoler.

​Fakta: Privatskolernes løfteevne er stærkere

​Fakta: Privatskolernes løfteevne er stærkere

Nyheder   •   Feb 06, 2019 08:35 CET

​Fakta: Privatskolernes løfteevne er stærkere. Danmarks Private Skoler ønsker at bringe flere fakta ind i skoledebatten og har derfor undersøgt*, om der er særlige mønstre, når man ser på privatskolernes geografi, elevsammensætning og faglige løfteevne generelt, og når man sammenligner privatskolerne med deres socialt og geografisk sammenlignelige nabofolkeskoler.

Fakta: Lokalt løfter privatskolerne eleverne mere

Fakta: Lokalt løfter privatskolerne eleverne mere

Nyheder   •   Feb 01, 2019 08:58 CET

Fakta: Lokalt løfter privatskolerne eleverne mere. Danmarks Private Skoler ønsker at bringe flere fakta ind i skoledebatten og har derfor undersøgt*, om der er særlige mønstre, når man ser på privatskolernes geografi, elevsammensætning og faglige løfteevne generelt, og når man sammenligner privatskolerne med deres socialt og geografisk sammenlignelige nabofolkeskoler.

Fakta: Skolevalget er bevidst

Fakta: Skolevalget er bevidst

Nyheder   •   Jan 30, 2019 10:26 CET

Fakta: Skolevalget er bevidst. Danmarks Private Skoler ønsker at bringe flere fakta ind i skoledebatten og har derfor undersøgt*, om der er særlige mønstre, når man ser på privatskolernes geografi, elevsammensætning og faglige løfteevne generelt, og når man sammenligner privatskolerne med deres socialt og geografisk sammenlignelige nabofolkeskoler.

Hvad mister vi, hvis den bredt funderede 10. klasse forsvinder?

Hvad mister vi, hvis den bredt funderede 10. klasse forsvinder?

Nyheder   •   Jan 29, 2019 08:04 CET

Flere unge skal vælge en EUD. Derfor vil man med EUD-aftalen gøre 10. klasse til indgang til EUD. Men hvad med de elever, der ønsker en anden uddannelsesvej og har gavn af det ekstra skoleår? I artiklen præsenterer fire frie skoler, hvordan 10. klasse i dag omfavner elevernes behov for social, personlig og faglig udvikling i tilbud, der er målrettet overgangen til ungdomsuddannelserne.

Fakta: Privatskoler ”støvsuger” ikke kommuner for de stærkeste elever

Fakta: Privatskoler ”støvsuger” ikke kommuner for de stærkeste elever

Nyheder   •   Jan 28, 2019 08:44 CET

Fakta: Privatskoler ”støvsuger” ikke kommuner for de stærkeste elever. Danmarks Private Skoler ønsker at bringe flere fakta ind i skoledebatten og har derfor undersøgt* om der er særlige mønstre, når man ser på privatskolernes geografi, elevsammensætning og faglige løfteevne generelt, og når man sammenligner privatskolerne med deres socialt og geografisk sammenlignelige nabofolkeskoler.

Fakta: Privatskolelever kommer fra et større opland

Fakta: Privatskolelever kommer fra et større opland

Nyheder   •   Jan 25, 2019 10:31 CET

Fakta: Privatskolelever kommer fra et større opland. Danmarks Private Skoler ønsker at bringe flere fakta ind i skoledebatten og har derfor undersøgt* om der er særlige mønstre, når man ser på privatskolernes geografi, elevsammensætning og faglige løfteevne generelt, og når man sammenligner privatskolerne med deres socialt og geografisk sammenlignelige nabofolkeskoler.

DM i Fagene: De stolte nørder

DM i Fagene: De stolte nørder

Nyheder   •   Jan 24, 2019 09:05 CET

473 finalister er i dag samlet på Dokk1 i Aarhus til Landsmesterskabet i DM i Fagene. Der bliver dystet individuelt og i hold, og de frie- og private skoler er stærkt repræsenteret i alle fag. Formålet med konkurrencen er at sætte fokus på faglighed under overskriften ”De stolte nørder”. Danmarks Private Skoler er del af konsortiet bag DM i Fagene og glæder sig over det store deltagerantal.

Fakta: Privatskolerne løfter de udsatte elever mest

Fakta: Privatskolerne løfter de udsatte elever mest

Nyheder   •   Jan 23, 2019 11:05 CET

Fakta: Privatskolerne løfter de udsatte elever mest. Danmarks Private Skoler ønsker at bringe flere fakta ind i skoledebatten og har derfor undersøgt*, om der er særlige mønstre, når man ser på privatskolernes geografi, elevsammensætning og faglige løfteevne generelt, og når man sammenligner privatskolerne med deres socialt og geografisk sammenlignelige nabofolkeskoler.​

​Fakta: De fleste privatskoler ligger i byerne

​Fakta: De fleste privatskoler ligger i byerne

Nyheder   •   Jan 21, 2019 11:24 CET

​Fakta: De fleste privatskoler ligger i byerne. Danmarks Private Skoler ønsker at bringe flere fakta ind i skoledebatten og har derfor undersøgt, om der er særlige mønstre, når man ser på privatskolernes geografi, elevsammensætning og faglige løfteevne generelt, og når man sammenligner privatskolerne med deres socialt og geografisk sammenlignelige nabofolkeskoler.

Elever gør en forskel: Design for Change

Elever gør en forskel: Design for Change

Nyheder   •   Jan 18, 2019 09:53 CET

”Design for Change” (DFC) er et internationalt undervisningsprogram. Gennem en proces på fire trin skal elever udvikle idéer og udføre projekter, der gør en forskel. Skorpeskolen, en privatskole ved Helsingør, var den første skole i Danmark til at tage DFC til sig. For femte år i træk gennemfører skolen forløbet og deltager i den danske del af DFC-konkurrencen, som skolen har vundet de seneste år.

”Omvendt jul”: Glæden ved at give

”Omvendt jul”: Glæden ved at give

Nyheder   •   Dec 20, 2018 13:14 CET

I år er lysten til at hjælpe i julen særlig stor. Det oplever flere organisationer, som kan melde om rekordindsamlinger til julehjælp. Hos Frelsens Hær i Roskilde har de i denne uge modtaget en kæmpe julegavedonation fra Roskilde private Realskole.

”At blive anbragt på kostskolen er helt klart det bedste valg, jeg har truffet!”

”At blive anbragt på kostskolen er helt klart det bedste valg, jeg har truffet!”

Nyheder   •   Nov 21, 2018 12:57 CET

Flere kostskoler er tilbud for anviste børn og unge, der har det svært. Skoleformen er udfordret, selvom den skaber mønsterbrydere. På baggrund af interview med forstanderen fra Ringe Kostskole, elevudtalelser og rapporter om emnet, går denne artikel ind og ser på, hvad der vanskeliggør forholdene for kostskolerne, og hvorfor skoleformen har succes i forhold til de elever, der vælger at gå der.

​Giersings Realskole for fuld sang og musik

​Giersings Realskole for fuld sang og musik

Nyheder   •   Okt 31, 2018 14:35 CET

Det er Spil Dansk Ugen. Giersings Realskole i Odense markerer denne landsdækkende begivenhed bl.a. ved at forlænge den daglige morgensang og sikre, at alle morgensangene lever op til Spil Dansks krav om at være danskproducerede. Skolen samarbejder desuden med andre frie og private skoler i Odense for at hylde dansk musik i netop denne uge.

​Nørre Aaby Realskole: Alle skal have råd

​Nørre Aaby Realskole: Alle skal have råd

Nyheder   •   Okt 25, 2018 17:32 CEST

Støtteforeningen for Nørre Aaby Realskole, Frk. Ellas Portemonnæ, er opkaldt efter skolens grundlægger. Næsten alle skolens forældre er medlemmer, og i fællesskab sørger de for, at alle har råd til lejrskoleophold, skolepenge og elektronisk udstyr til brug i undervisningen. Sekretariatet for Danmarks Private Skole har talt med skoleleder Carsten Krag om støtteforeningens vigtighed og succes.

H.K.H. Prins Joachim: I har en stærk naturfaglig kultur

H.K.H. Prins Joachim: I har en stærk naturfaglig kultur

Nyheder   •   Sep 28, 2018 13:46 CEST

​Skt. Josefs Skole, en privatskole i Roskilde, åbnede i anledningen af den landsdækkende Naturvidenskabsfestival dørene op for et storstilet arrangement, som H.K.H. Prins Joachim deltog i. Skolen har over de seneste år formået at skabe en helt særlig naturfaglig kultur.

​”Vi er et fagligt, didaktisk og pædagogisk værksted”

​”Vi er et fagligt, didaktisk og pædagogisk værksted”

Nyheder   •   Sep 21, 2018 13:26 CEST

Foreningen Danmarks Private Skoler besøgte i dag Bagsværd Kostskole og Gymnasium sammen med folketingsmedlem Jacob Mark (SF). Omdrejningspunktet var en dialog om de private gymnasiers særlige muligheder og vilkår. Samtalen handlede også om ønsker om friere rammer, om bedre sammenhæng i uddannelsesforløbet, fremtidens kompetencer og rammebetingelserne for ungdomsuddannelserne i det hele taget.

Socialt ansvar: Der skal være plads til alle på skolen

Socialt ansvar: Der skal være plads til alle på skolen

Nyheder   •   Aug 27, 2018 11:13 CEST

Socialt ansvar. Private Skoler. Inspiration. Netop afgået skoleleder Bent Gangelhof fortæller om sit værdisæt og syn på skole. Et syn på skole, der har sat sit aftryk på ikke bare Nyborg Friskole, men på de private skoler i det hele taget.

Debat: Hvis er børnene? Forældrenes eller statens?

Debat: Hvis er børnene? Forældrenes eller statens?

Nyheder   •   Jun 14, 2018 22:39 CEST

Hvem har ret til at bestemme, hvad god skolegang er? Individet eller staten? Som det er nu, kan forældre bestemme, hvordan deres barn skal undervises. Politikere taler om at indskrænke det frie skolevalg, selv om 79 % af alle forældre i Danmark mener, at det er en god ordning. Der er mange holdninger til, hvor langt friheden skal række. Skal folket styres - eller er det folke-styre?