Skip to main content

Tags

frie grundskoler 131 privatskoler 126 værdier 123 danmarks privatskoleforening 87 faglighed 61 skolevalg 41 forældre 40 Danmarks Private Skoler 33 skoleledelse 28 Trivsel 24 lærere 15 Karsten Suhr 12 Folkeskolereform 12 Folkeskolen 12 Socialt ansvar 10 #privateskoler 9 Dannelse 8 Demokrati 7 Flygtninge 7 Ungdomsuddannelser 7 Mønsterbrydere 6 Undervisning 6 Undervisningseffekt 6 Frihed og folkestyre 6 Tilskud 5 Elever med særlige behov 5 Inklusion 5 arbejdstidsreform 5 Private gymnasier 5 Gymnasier 5 alsidig udvikling 5 Ellen Trane Nørby 5 undersøgelse 4 Naturvidenskab 4 #fmdk 4 karakterer 4 Sammenhængskraft 4 Talentarbejde 4 Demokratisk dannelse 4 højtpræsterende skoler 4 Folkestyre 4 medborgerskab 3 talentcamp 3 Højt præsterende skoler 3 Private Skoler 3 CEPOS 3 Kommuner 3 Sorø Privatskole 3 EPINION 3 Læring 3 Flygtningebørn 3 Modtagerklasser 3 Red barnet 3 #sætditaftryk 3 Social arv 3 Økonomi 3 Merete Riisager 3 Historie 3 grundloven 3 Mobning 3 privatskole 3 @privateskoler 3 Tilsyn 3 Frit skolevalg 3 Folkemødet 3 Rettigheder 3 statistik 3 Uddannelse 2 Naturfag 2 Forældreretten 2 Skole 2 Undervisningsministeriet 2 børneliv 2 Bagsværd Kostskole og gymnasium 2 undervisningsministeren 2 Frie skoler 2 Skolefrihed 2 Holdningsskoler 2 børnekonvention 2 Private Gymnasier og studenterkurser 2 Frihedsrettigheder 2 undervisning af flygtninge 2 regeringsgrundlag 2 folkeskole 2 Fremtiden 2 børns rettigheder 2 integration 2 internationale skoler 2 Skolepenge 2 TalentCamp.DK 2 Georg Mohr-konkurrencen 2 Matematik 2 Læringsmiljø 2 Samarbejde 2 Børnekonventionen 2 formandsskifte 2 organisering af læring 2 Institutionel stabilitet 2 Forældreret 2 ligestilling 2 Debat 2 pædagogik 2 Inspiration 2 Børn 2 Novo Nordisk Fonden 2 Skanderborg Realskole 2 Hele verden i skole 2 Børns Vilkår 2 Kommunikation 2 Specialundervisning 2 børnerettighedsdagen 2 De 17 verdensmål 2 Børnehjælpsdagen 2 Unge forskere 2 Dagtilbud 2 national trivselsdag 2 Fremtidens skole 2 Tilsynsførende 2 Anvendelsesorienteret undervisning 2 undervisningsdifferentiering 2 Forskning 2 talenter 2 karaktergennemsnit 2 Undervisningsmiljø 2 STEM 2 Grundlov 2 samarbejde på tværs af institutioner og sektorer 1 fordomme og fakta 1 tal og statistik 1 skoleferier 1 fravær uden for skoleferier 1 skilsmisser 1 skilsmissegrupper 1 frihed 1 Rollemodeller 1 elever med svag social baggrund 1 pædagogisk- didaktisk metode 1 feedback og monitorering 1 lektiecafèer 1 formandskabet for rådet for børns lærings beretning 1 anstrengelsens poesi 1 politisk indflydelse 1 opdragelse til demokrati 1 medbestemmelse 1 de frie skolers frihed 1 Robusthed 1 digitale læremidler 1 læringsudbytte 1 digitale læringsmiljøer 1 ny stilling 1 Finansministeriet 1 udviklingsminister 1 læseraketten 1 Udsatte børn 1 undervisningsminister 1 elevinddragelse 1 socioøkonomisk reference 1 værdigrundlag 1 kvinders valgret 1 demokratiske værdier 1 grundlovsfejring 1 skoleparagraffen 1 krav til undervisningen 1 skolefriheden 1 mindretalsretten 1 undervisningspligt 1 skolepligt 1 stå mål med 1 skoleudvikling 1 de private gymnasier og studenterkurser 1 må vi være fri? 1 forældrenes ret 1 grundloven § 76 1 folkemødet 2015 1 Erhvervsuddannelser 1 erhvervsuddannelsesreform 1 valg af ungdomsuddannelse 1 overgang fra dagtilbud til børnehaveklasse 1 folkeskolereformen 1 faglig fordybelse 1 adgangskrav 1 overgang til ungdomsuddannelser 1 Læsning 1 sorømødet 2015 1 minister for børn undervisning og ligestilling 1 de talentfulde 1 de højt begavede 1 sciencetalenter 1 statens udgift til frie grundskoler 1 kommunernes udgift til folkeskolerne 1 årsmøde 1 omprioriteringsbidrag 1 koblingsprocent 1 kulturmøde 1 Naturvidenskabsfestival 1 skole-/hjemsamarbejde 1 kurt ernst 1 understøtning af de dygtigste elever 1 klassestørrelse 1 ​balancen mellem tradition og udvikling 1 regeloverholdelse 1 trivselstiltag 1 sprogtone 1 håndtering af elevens personlige situation 1 arbejdsomhed som dyd 1 ​lektielæsning 1 ​læreren som faktor 1 ​karakterer og test 1 evaluering og feedback 1 ​inklusion 1 talentudvikling ​ 1 elevernes egen-motivation 1 fn's børnekonvention 1 skt. ansgars skole 1 dm i fag 1 fagenes festival 1 holddannelse 1 undervisningseffekten 1 Skoletalsværktøj 1 Åbenhedsinitiativ 1 Asylbørn 1 ulandsarbejde 1 Hjørring Private Realskole 1 sprogundervisning 1 tilsyn med frie grundskoler 1 det faglige niveau 1 socioøkonomisk 1 skole- og kommunespecifikke forskelle 1 faglighedsbegrebet. 1 folkeskolens prøver 1 social baggrund 1 svag socioøkonomisk baggrund 1 de matematiske og naturvidenskabelige fag 1 Indvandrere og efterkommere 1 Digital mobning 1 Tankeløs deling 1 god mobiladfærd 1 forulempet digitalt 1 Forældresamarbejde 1 Lov mod mobning 1 Udskrivning af elever 1 Ophør af samarbejde mellem skole og hjem 1 Barnets tarv 1 gennemførelsesprocent 1 Mønsterbryderes karakteristika 1 Danmarks Statistik 1 fagligt løft 1 Politikens undervisningspris 1 Randers Realskole 1 Imamforhandlinger 1 antiradikalisering 1 Kasten Suhr 1 Overgang mellem grundskole og ungdomsuddannelse 1 Scienceuddannelser 1 Naturfaglig 1 Vedholdenhed 1 Dispositionsbegrænsning 1 Forældrebetaling 1 #skolefrihed 1 #privatskoler 1 Anni Matthiesen 1 Mette With Hagesen 1 hensigtserklæring 1 Minister for børn 1 undervisning og ligestilling 1 #soroe16 1 Sorømødet 2016 1 Eux 1 elevfordeling 1 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 1 Højest gennemførte uddannelse 1 Hvem vælger privatskolen? 1 Skolekultur 1 Alle for en mod mobning 1 Fremtidens kompetencer 1 Grundloven §76 1 Mindretalsret 1 Aspirantgruppe for gymnasieelever 1 Sprachdiplomschule 1 klageinstans mobning 1 fremtidens uddannelser 1 Crilles Bacher 1 Frie uddannelser 1 #relevanteifremtiden 1 Finanslov 2017 1 Flugten fra folkeskolen 1 fripladstilskud 1 Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier 1 Private grundskoler 1 Skole anno 2017 1 Altinget 1 Private grundskoler og gymnasier 1 civilsamfund 1 International Mathematical Olympiad 1 Elevtal 1 Ning de Coninck-Smith 1 Stefan Hermann 1 Skolesammenlægninger 1 Det frie skolevalg 1 Elevflugt 1 Skole/hjemsamarbejde 1 Fagligheden og anstrengelsens poesi 1 FIFA 11 for Health 1 TalentCampDK 1 TalentED 1 Grundskoler 1 Carsten Bach 1 4. verdensmål 1 Kundbypigen 1 Underretninger 1 Carolineskolen 1 Kommunerne 1 Folkemødet 2017 1 Danske Skoleelever 1 DM i fagene 1 DCUM 1 Demokrati i skolen 1 Skolen i fremtiden 1 Kompetencer til fremtiden 1 Loading the future 1 Uddannelsesvalg 1 eud 1 htx 1 UU-vejledning 1 Uddannelsesparathedsvurdering 1 Private ungdomsuddannelser 1 Job og uddannelse 1 Ikke-uddannelsesparate 1 Processer parathedsvurdering 1 Demokrati under udvikling 1 Demokratisk deltagelse 1 Ordblinde 1 Unge og ældre 1 Galleri Skovhuset 1 Marie Kruses Gymanisum 1 Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris 1 Skt. Josefs Skole i Roskilde 1 Science-talenthold 1 Naturfagslærere 1 Danmarks naturvidenskabelige profil 1 Britt Bager 1 FN's verdensmål 1 Faglige løft 1 Fokus på potentiale 1 Nordjyllands Akademi 1 Folkemøde 2018 1 Skolen i samfundet 1 #fmdk18 1 Sammenhæng i uddannelsessystemet 1 Jacob Mark 1 Skt. Josefs Skole 1 H.K.H. Prins Joachim 1 pr 1 STEM-fag 1 Rapport 1 eu 1 dialog 1 livsstil 1 it 1 Terror 1 Teknologi 1 globalisering 1 elever 1 tysk 1 Digitalisering 1 regeringen 1 Radikalisering 1 Fusion 1 Miljø 1 quiz 1 effektivisering 1 nominering 1 Priser 1 Gymnasie 1 internationalisering 1 Novo Nordisk 1 didaktik 1 pisa 1 Gambia 1 piger 1 IMO 1 vinterferie 1 ledelse 1 Kunst 1 lederskifte 1 elev 1 Ansvar 1 undervisningsfilm 1 ibis 1 tutoring 1 erhverv 1 unge 1 elevråd 1 Sundhed 1 stillingsopslag 1 folketingsvalg 1 AI 1 presse 1 Bæredygtighed 1 hf 1 erhvervsliv 1 besparelser 1 grundskolen 1 Linjer 1 stx 1 Billedkunst 1 Financiering 1 kompetencer 1 foreninger 1 grønland 1 jobsøgning 1 prøver 1 forskningsresultater 1 årets newsroom 1 særlig indsats 1 Undersøgelser 1 studietur 1 Skolen 1 fejring 1 jobannonce 1 Folketingets ombudsmand 1 Forebyggelse 1 Talentudvikling 1 3f 1 Samfundsansvar 1 Biotek 1 cooperative learning 1 grundskole 1 retssikkerhed 1 Camps 1 viden 1 10. klasse 1 Mary Fonden 1 Aktionsplan 1 lektier 1 Per Christensen 1 menneskerettigheder 1 kronprinsesse mary 1 Sammenlægning 1 rammevilkår 1 ungdomsuddannelse 1 første skoledag 1 klasseledelse 1 organisationsforandring 1 timetal 1 sociale kompetencer 1 finanslov 2015 1 tilskudsforhold 1 hverdagsliv 1 uddannelsespolitik 1 skoletrætte 1 nydanske elever 1 frie gymnasier 1 privatskoleforeningen 1 fuldmægtig 1 evaluering 1 prioriteter 1 kostskoler 1 udsatte børn og unge 1 ungdomsværn 1 anbragte børn 1 kvalitetsevaluering 1 afgangsprøver 1 folkeskoler 1 kvalificeret udenlandsk arbejdskraft 1 privatskoleforening 1 antal privatskoler vs. folkeskoler 1 åbning af privatskoler 1 faktuelle tal 1 private børnehaver 1 før-skoleordning 1 den europæiske union 1 retten til uddannelse 1 ret til undervisning 1 dekomokrati 1 social ulighed 1 social samhørighed 1 ny nordisk skole 1 christine antorini 1 Vis alle tags

Seneste nyheder

H.K.H. Prins Joachim: I har en stærk naturfaglig kultur

H.K.H. Prins Joachim: I har en stærk naturfaglig kultur

Nyheder   •   Sep 28, 2018 13:46 CEST

​Skt. Josefs Skole, en privatskole i Roskilde, åbnede i anledningen af den landsdækkende Naturvidenskabsfestival dørene op for et storstilet arrangement, som H.K.H. Prins Joachim deltog i. Skolen har over de seneste år formået at skabe en helt særlig naturfaglig kultur.

​”Vi er et fagligt, didaktisk og pædagogisk værksted”

​”Vi er et fagligt, didaktisk og pædagogisk værksted”

Nyheder   •   Sep 21, 2018 13:26 CEST

Foreningen Danmarks Private Skoler besøgte i dag Bagsværd Kostskole og Gymnasium sammen med folketingsmedlem Jacob Mark (SF). Omdrejningspunktet var en dialog om de private gymnasiers særlige muligheder og vilkår. Samtalen handlede også om ønsker om friere rammer, om bedre sammenhæng i uddannelsesforløbet, fremtidens kompetencer og rammebetingelserne for ungdomsuddannelserne i det hele taget.

Socialt ansvar: Der skal være plads til alle på skolen

Socialt ansvar: Der skal være plads til alle på skolen

Nyheder   •   Aug 27, 2018 11:13 CEST

Socialt ansvar. Private Skoler. Inspiration. Netop afgået skoleleder Bent Gangelhof fortæller om sit værdisæt og syn på skole. Et syn på skole, der har sat sit aftryk på ikke bare Nyborg Friskole, men på de private skoler i det hele taget.

Debat: Hvis er børnene? Forældrenes eller statens?

Debat: Hvis er børnene? Forældrenes eller statens?

Nyheder   •   Jun 14, 2018 22:39 CEST

Hvem har ret til at bestemme, hvad god skolegang er? Individet eller staten? Som det er nu, kan forældre bestemme, hvordan deres barn skal undervises. Politikere taler om at indskrænke det frie skolevalg, selv om 79 % af alle forældre i Danmark mener, at det er en god ordning. Der er mange holdninger til, hvor langt friheden skal række. Skal folket styres - eller er det folke-styre?

#fmdk. Det vilde vesten. Skolens rolle i samfundet. Og hvor langt skal friheden række?

#fmdk. Det vilde vesten. Skolens rolle i samfundet. Og hvor langt skal friheden række?

Nyheder   •   Jun 12, 2018 11:26 CEST

Mød foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler & gymnasier på Folkemødet 2018. Vi er naturligvis til stede, når Folkemødet skydes i gang på torsdag. Vi er parate til at blande os i debatter, netværke, vidensdele og i det hele taget være med til at styrke kendskabet til de private skoler og den frie skoletradition blandt Folkemødets mange aktører. Læs mere om de debatter vi deltager i her.

​Inspiration: Udfordrede elever oplever fagligt vendepunkt efter camps

​Inspiration: Udfordrede elever oplever fagligt vendepunkt efter camps

Nyheder   •   Maj 09, 2018 12:33 CEST

”Tidligere kunne jeg gå helt i panik, hvis jeg blev bedt om at læse op i klassen, men ikke længere”. Et forløb på Nordjyllands Akademi – et samarbejde mellem private skoler, giver et faglige løft til elever på 7.- 8. klassetrin med udfordringer i læsning eller matematik.

Kommunikationsmedarbejder søges til Danmarks Private Skoler – grundskoler & gymnasier

Kommunikationsmedarbejder søges til Danmarks Private Skoler – grundskoler & gymnasier

Nyheder   •   Maj 01, 2018 15:08 CEST

Vil du?? - Opsøge og udfolde cases fra medlemsskoler og omgivelser - Udarbejde tekster og materiale i journalistisk standard og kvalitet målrettet forskellige platforme, herunder - presserum, web og sociale medier - Lave praktisk koordinering af projekter, aktiviteter, møder og arrangementer i relation til foreningens kommunikationsstrategi - Lave øvrigt sekretariatsrelateret arbejde

Inspiration: ​I øjenhøjde med politikerne

Inspiration: ​I øjenhøjde med politikerne

Nyheder   •   Apr 12, 2018 16:47 CEST

For 10. år i træk sætter Skanderborg Realskole fokus på FN's Verdensmål, og det er blevet en tradition at invitere politikere til at tale om emnet og svare på de spørgsmål, som eleverne har. For der er åbnet op for, at eleverne også kan stille spørgsmål om politikernes arbejde og holdninger til andre emner . Det er nemlig også et mål at give eleverne lyst til og mod på demokratisk deltagelse.

Inspiration: ​Ildsjæle har skabt en tydelig naturfaglig kultur på skolen. Nu hædres de.

Inspiration: ​Ildsjæle har skabt en tydelig naturfaglig kultur på skolen. Nu hædres de.

Nyheder   •   Apr 09, 2018 13:47 CEST

Naturfag og lærerengagement. Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris er målrettet engagerede og dygtige lærere i fagene fysik/kemi, biologi, geografi og matematik. Ole Grevald og Caroline Matthiasen fra den private Skt. Josefs Skole, Roskilde, har fået prisen for enestående arbejde med at motivere eleverne for naturfag og for innovativt at udvikle skolens science-talenthold.

Inspiration: 3.g'ere har fået frie hænder på galleri

Inspiration: 3.g'ere har fået frie hænder på galleri

Nyheder   •   Mar 21, 2018 15:55 CET

Anvendelsesorienteret undervisning. Galleri Skovhuset ved Søndersø har givet elever fra Marie Kruses Gymnasium frie hænder til at lave en udstilling med egne og andres værker under temaet "Iscenesættelse og identitet".

​Inspiration: Bæredygtighedsuge skudt i gang i Lyngby

​Inspiration: Bæredygtighedsuge skudt i gang i Lyngby

Nyheder   •   Mar 13, 2018 13:46 CET

Samfundsansvar. Der må tænkes i anderledes løsninger, for at Jordens ressourcer ikke bliver brugt op. Under titlen ”Fremtidens frø” er bæredygtighedsugen på Lyngby private Skole i fuld gang. Det overordnede mål for ugen er at give eleverne viden om - og samtidig give dem mulighed for at smage, lytte og dufte til - bæredygtig mad og miljøbesparende produktion.

National trivselsdag: Unge lærer af ældre, og ældre lærer af unge

National trivselsdag: Unge lærer af ældre, og ældre lærer af unge

Nyheder   •   Mar 02, 2018 15:23 CET

Inspiration: ”Jeg brænder for, at børn og unge lærer at begå sig på en ordentlig måde i vores samfund". Om baggrunden for en anderledes klasseaktivitet på den nationale trivselsdag.

Demokratisk deltagelse: 3. klasse kæmper for bevarelsen af historisk bygning

Demokratisk deltagelse: 3. klasse kæmper for bevarelsen af historisk bygning

Nyheder   •   Feb 19, 2018 15:00 CET

Demokratisk deltagelse. Inspiration. International undersøgelse viser, at danske unge indtager førstepladsen, når det handler om viden om demokrati, politik og samfundsforhold. Til gengæld bruger danske elever ikke deres viden til at deltage aktivt i demokratiet. Men nogle elever gør. Læs om 3.a. på Skanderborg Realskole og deres bestræbelser på at bevare en historisk bygning. #sætditaftryk

DM i fagene: Ha' det sjovt. Arbejd hårdt. Gør jer umage

DM i fagene: Ha' det sjovt. Arbejd hårdt. Gør jer umage

Nyheder   •   Feb 01, 2018 10:25 CET

Landmesterskaberne i DM i fagene er afholdt for andet år i træk med succes. Formålet er, at aktiviteterne før, under og efter mesterskaberne skal være et supplement til den daglige undervisning på skolerne og brobygger til elevernes videre vej i uddannelsessystemet. Over 5.500 elever har deltaget i de regionale mesterskaber. De 362 dygtigste elever kvalificerede sig til landsmesterskaberne.

Valg af ungdomsuddannelse - på et oplyst grundlag?

Valg af ungdomsuddannelse - på et oplyst grundlag?

Blogindlæg   •   Nov 14, 2017 10:38 CET

Bliver uddannelsesvalget bliver truffet på et oplyst grundlag. Mange private grundskoler har rod i en undervisningstradition, der peger mod de gymnasiale og akademiske uddannelser. Men heldigvis er en af styrkerne ved den undervisning, den moderne private grundskole skaber, at den giver eleverne retning ind i de ungdomsuddannelser, der passer til netop dem. Men alle kan gøre det bedre.

#privateskoler_loadingthefuture

#privateskoler_loadingthefuture

Blogindlæg   •   Nov 03, 2017 12:50 CET

Hvad uddanner vi eleverne til? OECD vurderer, at omkring 8 % af jobbene i Danmark er i sandsynlighedszonen for automatisering som følge af digitalisering, og at mere end 40 % af den danske arbejdsstyrke vil se et væsentligt skift i jobindholdet. Hvilken rolle kan og bør de private skoler spille i forhold til de kompetencer, der bliver behov for i en nær fremtid? #privateskoler_loadingthefuture

Dannelsens rolle. Sorø 2017

Dannelsens rolle. Sorø 2017

Nyheder   •   Aug 03, 2017 11:50 CEST

Formand for Danmarks Private Skoler, Karsten Suhr, deltog i Sorømødet, hvis tema pr. tradition ligger foreningen stærkt på sinde. I år havde Sorømødet nemlig fokus på dannelse i en global verden.

​Gamle dyder. Fremtidens skole?

​Gamle dyder. Fremtidens skole?

Blogindlæg   •   Aug 03, 2017 11:04 CEST

Det er et bærende princip for den tradition, som private skoler er vokset ud af, at dannelse er en del af elevernes uddannelse. I anledningen af årets Sorømøde, hvor temaet er dannelse i en global verden genudsender foreningen sit indlæg om skolen i fremtiden, der blev bragt første gang i Årsberetningen 2016.

Mød Danmarks Private Skoler på Folkemødet 2017

Mød Danmarks Private Skoler på Folkemødet 2017

Nyheder   •   Jun 13, 2017 13:47 CEST

På Folkemødet går vi i dialog om skole og uddannelse. Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier, er organisation for private grundskoler, gymnasier, HF og Studenterkurser over hele Danmark. På vores skoler har godt 65.000 elever deres daglige gang og undervisning. Vi udvikler muligheden for at drive frie skoler, der uddanner og danner børn og unge til fremtidens fællesskaber.

​Endnu få flygtningebørn på private skoler

​Endnu få flygtningebørn på private skoler

Nyheder   •   Maj 24, 2017 10:56 CEST

Strukturelle vanskeligheder og færre flygtninge end forventet har betydet, at få flygtningebørn i dag er at findes på de private skoler. Forhandling af økonomi er en faktor, ligesom krav om volumen. Det er os magtpåliggende at få de sidste strukturelle vanskeligheder forhandlet på plads med Ministerium og kommunerne, siger @privateskoler