Skip to main content

Tags

privatskoler 121 værdier 119 frie grundskoler 116 danmarks privatskoleforening 66 Faglighed 65 Danmarks Private Skoler 55 skolevalg 41 forældre 41 Trivsel 39 skoleledelse 23 Socialt ansvar 15 Folkeskolen 11 lærere 10 Karsten Suhr 8 Folkeskolereform 8 #privateskoler 8 Demokrati 7 Undervisningseffekt 7 Dannelse 7 Flygtninge 6 Mønsterbrydere 6 Private Skoler 6 Inklusion 5 Undervisning 5 alsidig udvikling 5 Ungdomsuddannelser 5 Frihed og folkestyre 5 10. klasse 4 Elever med særlige behov 4 Talentarbejde 4 #fmdk 4 Naturvidenskab 4 Sorø Privatskole 4 Gymnasier 4 Demokratisk dannelse 4 Folkestyre 4 Private gymnasier 4 privatskole 4 #sætditaftryk 3 Inspiration 3 Undersøgelse 3 Skole 3 statistik 3 medborgerskab 3 @privateskoler 3 karakterer 3 Merete Riisager 3 talentcamp 3 CEPOS 3 Sammenhængskraft 3 Børnekonventionen 3 Læring 3 Frit skolevalg 3 Ellen Trane Nørby 3 Flygtningebørn 3 Modtagerklasser 3 grundloven 3 Red barnet 3 Tilskud 3 Historie 3 værdigrundlag 2 Ordblinde 2 Forældreretten 2 Anvendelsesorienteret undervisning 2 klima 2 Novo Nordisk Fonden 2 talenter 2 Tilsyn 2 Talentudvikling 2 Forældreret 2 børnerettighedsdagen 2 De 17 verdensmål 2 FN's verdensmål 2 design 2 Økonomi 2 Bæredygtighed 2 Samfundsansvar 2 Fællesskab 2 elever 2 Vejledning 2 Læseraketten 2 Højt præsterende skoler 2 Mobning 2 Debat 2 Grundlov 2 Specialundervisning 2 Undersøgelser 2 design for change 2 børneliv 2 Frihedsrettigheder 2 Rettigheder 2 Naturfag 2 Bagsværd Kostskole og gymnasium 2 ordblindhed 2 Social arv 2 Børns Vilkår 2 Frie skoler 2 Undervisningsmiljø 2 Socioøkonomi 2 Georg Mohr-konkurrencen 2 Dagtilbud 2 national trivselsdag 2 politik 2 Unge forskere 2 TalentCamp.DK 2 folketingsvalg 2 højtpræsterende skoler 2 børns rettigheder 2 Kommunikation 2 innovation 2 DM i fagene 2 Hele verden i skole 2 Matematik 2 Folkemødet 2 Skanderborg Realskole 2 Børn 2 folkeskole 2 karaktergennemsnit 2 faktuelle tal 1 private børnehaver 1 før-skoleordning 1 den europæiske union 1 retten til uddannelse 1 ret til undervisning 1 dekomokrati 1 social ulighed 1 social samhørighed 1 ny nordisk skole 1 christine antorini 1 samarbejde på tværs af institutioner og sektorer 1 fordomme og fakta 1 tal og statistik 1 skoleferier 1 fravær uden for skoleferier 1 skilsmisser 1 skilsmissegrupper 1 frihed 1 Rollemodeller 1 elever med svag social baggrund 1 pædagogisk- didaktisk metode 1 feedback og monitorering 1 lektiecafèer 1 formandskabet for rådet for børns lærings beretning 1 anstrengelsens poesi 1 politisk indflydelse 1 opdragelse til demokrati 1 medbestemmelse 1 de frie skolers frihed 1 Robusthed 1 undervisningsdifferentiering 1 ny stilling 1 udviklingsminister 1 Udsatte børn 1 socioøkonomisk reference 1 kvinders valgret 1 demokratiske værdier 1 grundlovsfejring 1 skoleparagraffen 1 krav til undervisningen 1 skolefriheden 1 mindretalsretten 1 undervisningspligt 1 skolepligt 1 stå mål med 1 skoleudvikling 1 folkemødet 2015 1 Erhvervsuddannelser 1 erhvervsuddannelsesreform 1 Ungdomspartier 1 SFU 1 dansk musik 1 regeringsgrundlag 1 valg af ungdomsuddannelse 1 overgang fra dagtilbud til børnehaveklasse 1 folkeskolereformen 1 faglig fordybelse 1 adgangskrav 1 overgang til ungdomsuddannelser 1 Læsning 1 sorømødet 2015 1 minister for børn undervisning og ligestilling 1 de talentfulde 1 de højt begavede 1 sciencetalenter 1 statens udgift til frie grundskoler 1 kommunernes udgift til folkeskolerne 1 årsmøde 1 kulturmøde 1 spil dansk ugen 1 Naturvidenskabsfestival 1 spil dansk 1 skole-/hjemsamarbejde 1 formandsskifte 1 Institutionel stabilitet 1 understøtning af de dygtigste elever 1 FN's Børnekonvention 1 skt. ansgars skole 1 holddannelse 1 undervisningseffekten 1 Skoletalsværktøj 1 Åbenhedsinitiativ 1 Asylbørn 1 ulandsarbejde 1 Hjørring Private Realskole 1 sprogundervisning 1 tilsyn med frie grundskoler 1 Tilsynsførende 1 Digital mobning 1 Tankeløs deling 1 god mobiladfærd 1 forulempet digitalt 1 Forældresamarbejde 1 Lov mod mobning 1 Udskrivning af elever 1 Ophør af samarbejde mellem skole og hjem 1 Barnets tarv 1 gennemførelsesprocent 1 Mønsterbryderes karakteristika 1 Danmarks Statistik 1 fagligt løft 1 Politikens undervisningspris 1 Randers Realskole 1 Imamforhandlinger 1 antiradikalisering 1 Undervisningsministeriet 1 Kasten Suhr 1 Overgang mellem grundskole og ungdomsuddannelse 1 Scienceuddannelser 1 Naturfaglig 1 Vedholdenhed 1 Skolefrihed 1 #skolefrihed 1 #privatskoler 1 Anni Matthiesen 1 Mette With Hagesen 1 undervisning af flygtninge 1 #soroe16 1 Sorømødet 2016 1 Skolekultur 1 Alle for en mod mobning 1 Fremtidens kompetencer 1 Grundloven §76 1 Mindretalsret 1 Aspirantgruppe for gymnasieelever 1 Sprachdiplomschule 1 kommunesammenlægning 1 julehjælp 1 fripladstilskud 1 Skole anno 2017 1 Altinget 1 Private grundskoler og gymnasier 1 civilsamfund 1 International Mathematical Olympiad 1 Elevtal 1 Ning de Coninck-Smith 1 Stefan Hermann 1 Skolesammenlægninger 1 Det frie skolevalg 1 Elevflugt 1 Skole/hjemsamarbejde 1 Fagligheden og anstrengelsens poesi 1 FIFA 11 for Health 1 TalentCampDK 1 TalentED 1 Grundskoler 1 Carsten Bach 1 4. verdensmål 1 Kundbypigen 1 Underretninger 1 Carolineskolen 1 Kommunerne 1 Folkemødet 2017 1 Danske Skoleelever 1 DCUM 1 Demokrati i skolen 1 livsmestring 1 Kompetencer til fremtiden 1 Uddannelsesvalg 1 Demokrati under udvikling 1 Demokratisk deltagelse 1 Unge og ældre 1 Galleri Skovhuset 1 Marie Kruses Gymanisum 1 Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris 1 Skt. Josefs Skole i Roskilde 1 Science-talenthold 1 Naturfagslærere 1 Danmarks naturvidenskabelige profil 1 Britt Bager 1 Faglige løft 1 Fokus på potentiale 1 Nordjyllands Akademi 1 Folkemøde 2018 1 Skolen i samfundet 1 #fmdk18 1 klimaudfordringer 1 Sammenhæng i uddannelsessystemet 1 Jacob Mark 1 Skt. Josefs Skole 1 H.K.H. Prins Joachim 1 STEM-fag 1 Nørre Aaby Realskole 1 Børn og unge med særlige behov 1 Elevsammensætning 1 Faglig løfteevne 1 EUD-aftale 1 Social profil 1 Socioøkonomisk elevfordeling 1 overgang til ungdomsuddannelserne 1 overgangsproblematikker 1 9. klasse 1 uddannelsesvejledning 1 realskolen 1 hellebæk 1 Skorpeskolen 1 skoleliv 1 skolelærere 1 Sct. Ibs Skole 1 medansvar 1 digital dannelse 1 #ekspert10 1 idrætsskole 1 Nyker 1 N. Zahles Skole 1 Alternativets Unge 1 DSU 1 Danmarks Socialdemokratiske Ungdom 1 Konservativ Ungdom 1 Radikal Ungdom 1 Dansk Folkepartis Ungdom 1 DFs Ungdom 1 pr 1 Venstres Ungdom 1 Rapport 1 eu 1 dialog 1 Forskning 1 livsstil 1 kreativitet 1 jul 1 Terror 1 Kommuner 1 idéer 1 globalisering 1 tysk 1 Radikalisering 1 Fakta 1 Miljø 1 quiz 1 odense 1 nominering 1 Priser 1 Geografi 1 internationalisering 1 Novo Nordisk 1 traditioner 1 pisa 1 Gambia 1 bornholm 1 STEM 1 Uddannelse 1 IMO 1 vinterferie 1 ordblind 1 Kunst 1 Samarbejde 1 Roskilde 1 Ansvar 1 undervisningsfilm 1 ibis 1 tutoring 1 erhverv 1 unge 1 handicap 1 autisme 1 Sundhed 1 musik 1 kolding 1 stillingsopslag 1 Fremtiden 1 randers 1 presse 1 topmøde 1 ligestilling 1 pædagogik 1 klimaforandringer 1 grundskolen 1 Linjer 1 Billedkunst 1 Financiering 1 kompetencer 1 grønland 1 iværksætteri 1 jobsøgning 1 prøver 1 forskningsresultater 1 årets newsroom 1 særlig indsats 1 samfund 1 lokalsamfund 1 studietur 1 Skolen 1 fejring 1 jobannonce 1 Folketingets ombudsmand 1 bevægelse 1 EPINION 1 Forebyggelse 1 3f 1 Læringsmiljø 1 Biotek 1 cooperative learning 1 idræt 1 grundskole 1 Camps 1 viden 1 21st century skills 1 Mary Fonden 1 Aktionsplan 1 lektier 1 Per Christensen 1 menneskerettigheder 1 kronprinsesse mary 1 Børnehjælpsdagen 1 Fremtidens skole 1 ungdomsuddannelse 1 arbejdstidsreform 1 sociale kompetencer 1 finanslov 2015 1 tilskudsforhold 1 hverdagsliv 1 uddannelsespolitik 1 skoletrætte 1 nydanske elever 1 Ekspertudvalg 1 privatskoleforeningen 1 fuldmægtig 1 evaluering 1 undervisningsministeren 1 prioriteter 1 Børnekonvention 1 Kostskoler 1 Anbragte børn 1 kvalitetsevaluering 1 afgangsprøver 1 folkeskoler 1 internationale skoler 1 privatskoleforening 1 antal privatskoler vs. folkeskoler 1 åbning af privatskoler 1 Vis alle tags
​Fakta om private grundskoler

​Fakta om private grundskoler

Nyheder   •   Maj 22, 2019 15:56 CEST

Publikationen ”Fakta om private grundskoler” (2019) indeholder fakta om de private grundskolers rammevilkår, økonomi, socioøkonomiske elevfordeling, fripladser, mønsterbrydere, elever med særlige behov, resultater og undervisningseffekt samt om forældrenes valg af skole.

Privatskole: Nyt tiltag skal hjælpe elever med funktionsnedsættelser
Ungdomspolitikere i paneldebat: Vil tænde en politisk flamme hos de unge
Portræt af en skole: Alternativ vej til studenterhuen - Gentofte Studenterkursus

Portræt af en skole: Alternativ vej til studenterhuen - Gentofte Studenterkursus

Nyheder   •   Maj 02, 2019 10:18 CEST

Foreningen Danmarks Private Skoler ønsker med artikelserien "Portræt af en skole" at vise diversiteten blandt de danske private skoler. Denne gang er vi på Gentofte Studenterkursus, som tilbyder en 2-årig STX, en HF på 3 år og STX for elever med autisme. Studenterkurserne har siden deres oprettelse i 1800-tallet bevaret deres formål i samfundet: At tilbyde en alternativ vej til studenterhuen.

Fuldmægtig med en bred vifte af kompetencer søges til Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier

Fuldmægtig med en bred vifte af kompetencer søges til Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier

Nyheder   •   Apr 07, 2019 12:54 CEST

Skoleforeningen Danmarks Private Skoler søger en ny fuldmægtig til sekretariatet, der skal varetage daglig rådgivning af skolernes ledelser, administrationer og bestyrelser. Rådgivningen indeholder bl.a. spørgsmål inden for overenskomster, statslige bestemmelser og øvrig lovgivning tilknyttet sektoren. Den nye fuldmægtig skal også holde oplæg til kurser for foreningens medlemmer m.fl.

​Fokus på FN’s verdensmål: Et møde mellem elever og politikere

​Fokus på FN’s verdensmål: Et møde mellem elever og politikere

Nyheder   •   Apr 03, 2019 13:06 CEST

Nytiltrådte Skanderborg-borgmester Frands Fischer (S), klimaordfører Jens Joel (S) og formanden for Danmarks Private Skoler, Karsten Suhr svarede gladeligt på mange forskellige spørgsmål fra eleverne til ”Topmøde” på Skanderborg Realskole. Der var stor ros til eleverne fra de tre politikere.

Portræt af en skole: Bornholms Frie Idrætsskole er fællesskab og bevægelse

Portræt af en skole: Bornholms Frie Idrætsskole er fællesskab og bevægelse

Nyheder   •   Mar 26, 2019 08:45 CET

Danmarks Private Skoler er en forening for private grundskoler og gymnasiale uddannelser. Foreningen vil vise diversiteten blandt de danske private skoler i artikelserien ”Portræt af en skole”. Denne gang er vi i Nyker på Bornholm. Da kommunen lukkede byens folkeskole, gik Nyker-samfundet sammen og oprettede Bornholms Frie Idrætsskole. I dag holder skolen elever og lokalsamfund i bevægelse.

Alternativt #ekspert10: Der er brug for en bredt funderet 10. klasse

Alternativt #ekspert10: Der er brug for en bredt funderet 10. klasse

Nyheder   •   Mar 20, 2019 11:40 CET

Praktikerne omkring 10. klasse vil også have en stemme omkring 10. klasses fremtid og har derfor nedsat en alternativ ekspertgruppe (#ekspert10) til Regeringens ekspertudvalg. Gruppen består af 16 foreninger og organisationer fra fagforeningerne over skoleforeninger til forældre- og elevforeninger. Det alternative ekspertudvalgs formål er at bevare mangfoldigheden omkring 10. klasse.

​Medborgerskab på skoleskemaet

​Medborgerskab på skoleskemaet

Nyheder   •   Mar 19, 2019 08:06 CET

Samfundet er i konstant forandring. Det formes af dem, der lever i det. Men hvad hvis de ikke er klædt ordentlig på til det? På flere privatskoler har man indført et selvstændigt ”medborgerskabsfag” for at styrke den demokratiske dannelse. En af dem er Sct. Ibs Skole i Horsens.

Design for Change: Elever skaber en forskel

Design for Change: Elever skaber en forskel

Nyheder   •   Mar 12, 2019 13:20 CET

Det spirede af begejstring og fortællelyst i Kongens Mølle og den store sal, da elever fra Skorpeskolen, en privatskole nord for Helsingør, tog imod interesserede gæster til Design for Change-messen. ”Design for Change” er et verdensomspændende undervisningsprogram, hvor man gennem en proces på fire simple trin skal udvikle idéer og udføre projekter, der gør en forskel.

Portræt af en skole: Bag den grønne port på Kolding Realskole

Portræt af en skole: Bag den grønne port på Kolding Realskole

Nyheder   •   Feb 28, 2019 08:10 CET

Danmarks Private Skoler er en forening for private grundskoler og gymnasiale uddannelser. En række værdier går igen i disse skolers formål, hvad end de kalder sig for fri-, real- eller privat. Men alligevel er de vidt forskellige. Foreningen vil vise diversiteten blandt skolerne, og det i artikelserien ”Portræt af en skole”. Denne gang er vi hos Kolding Realskole, der er en byskole fra 1890.

UNIKT SAMARBEJDE OM ORDBLINDE ELEVER

UNIKT SAMARBEJDE OM ORDBLINDE ELEVER

Nyheder   •   Feb 11, 2019 11:58 CET

Kun 69 % af de danske ordblinde elever gennemfører en ungdomsuddannelse. Det vil man lave om på i Randers, hvor en af byens skoler, Randers Realskole, er initiativtager til et nyt stort projekt. Skolen, alle byens ungdomsuddannelser og UU-Randers tilbyder en unik overlevering, når eleverne til foråret har valgt deres uddannelse efter grundskolen. Målet er brede det til hele kommunen.

​Fakta: En række karakteristika for de private skoler

​Fakta: En række karakteristika for de private skoler

Nyheder   •   Feb 09, 2019 12:20 CET

​Fakta: En række karakteristika for de private skoler. Danmarks Private Skoler ønsker at bringe flere fakta ind i skoledebatten og har derfor undersøgt*, om der er særlige mønstre, når man ser på privatskolernes geografi, elevsammensætning og faglige løfteevne generelt, og når man sammenligner privatskolerne med deres socialt og geografisk sammenlignelige nabofolkeskoler.

​Fakta: Privatskolernes løfteevne er stærkere

​Fakta: Privatskolernes løfteevne er stærkere

Nyheder   •   Feb 06, 2019 08:35 CET

​Fakta: Privatskolernes løfteevne er stærkere. Danmarks Private Skoler ønsker at bringe flere fakta ind i skoledebatten og har derfor undersøgt*, om der er særlige mønstre, når man ser på privatskolernes geografi, elevsammensætning og faglige løfteevne generelt, og når man sammenligner privatskolerne med deres socialt og geografisk sammenlignelige nabofolkeskoler.

Fakta: Lokalt løfter privatskolerne eleverne mere

Fakta: Lokalt løfter privatskolerne eleverne mere

Nyheder   •   Feb 01, 2019 08:58 CET

Fakta: Lokalt løfter privatskolerne eleverne mere. Danmarks Private Skoler ønsker at bringe flere fakta ind i skoledebatten og har derfor undersøgt*, om der er særlige mønstre, når man ser på privatskolernes geografi, elevsammensætning og faglige løfteevne generelt, og når man sammenligner privatskolerne med deres socialt og geografisk sammenlignelige nabofolkeskoler.

Fakta: Skolevalget er bevidst

Fakta: Skolevalget er bevidst

Nyheder   •   Jan 30, 2019 10:26 CET

Fakta: Skolevalget er bevidst. Danmarks Private Skoler ønsker at bringe flere fakta ind i skoledebatten og har derfor undersøgt*, om der er særlige mønstre, når man ser på privatskolernes geografi, elevsammensætning og faglige løfteevne generelt, og når man sammenligner privatskolerne med deres socialt og geografisk sammenlignelige nabofolkeskoler.

Hvad mister vi, hvis den bredt funderede 10. klasse forsvinder?

Hvad mister vi, hvis den bredt funderede 10. klasse forsvinder?

Nyheder   •   Jan 29, 2019 08:04 CET

Flere unge skal vælge en EUD. Derfor vil man med EUD-aftalen gøre 10. klasse til indgang til EUD. Men hvad med de elever, der ønsker en anden uddannelsesvej og har gavn af det ekstra skoleår? I artiklen præsenterer fire frie skoler, hvordan 10. klasse i dag omfavner elevernes behov for social, personlig og faglig udvikling i tilbud, der er målrettet overgangen til ungdomsuddannelserne.

Fakta: Privatskoler ”støvsuger” ikke kommuner for de stærkeste elever

Fakta: Privatskoler ”støvsuger” ikke kommuner for de stærkeste elever

Nyheder   •   Jan 28, 2019 08:44 CET

Fakta: Privatskoler ”støvsuger” ikke kommuner for de stærkeste elever. Danmarks Private Skoler ønsker at bringe flere fakta ind i skoledebatten og har derfor undersøgt* om der er særlige mønstre, når man ser på privatskolernes geografi, elevsammensætning og faglige løfteevne generelt, og når man sammenligner privatskolerne med deres socialt og geografisk sammenlignelige nabofolkeskoler.

Fakta: Privatskolelever kommer fra et større opland

Fakta: Privatskolelever kommer fra et større opland

Nyheder   •   Jan 25, 2019 10:31 CET

Fakta: Privatskolelever kommer fra et større opland. Danmarks Private Skoler ønsker at bringe flere fakta ind i skoledebatten og har derfor undersøgt* om der er særlige mønstre, når man ser på privatskolernes geografi, elevsammensætning og faglige løfteevne generelt, og når man sammenligner privatskolerne med deres socialt og geografisk sammenlignelige nabofolkeskoler.

DM i Fagene: De stolte nørder

DM i Fagene: De stolte nørder

Nyheder   •   Jan 24, 2019 09:05 CET

473 finalister er i dag samlet på Dokk1 i Aarhus til Landsmesterskabet i DM i Fagene. Der bliver dystet individuelt og i hold, og de frie- og private skoler er stærkt repræsenteret i alle fag. Formålet med konkurrencen er at sætte fokus på faglighed under overskriften ”De stolte nørder”. Danmarks Private Skoler er del af konsortiet bag DM i Fagene og glæder sig over det store deltagerantal.