Skip to main content

Danmarks Privatskoleforenings årsberetning 2014

Nyhed   •   Okt 10, 2014 15:17 CEST

Årsberetning 2014 

Skolen er kompleks. Der er først og sidst børnene. Der er deres forældre. Der er lærerne og pædagogerne – alle de voksne på skolen. Børnene er og skal være det eneste målobjekt, om dem handler det hele. Men de interne aktører på skolen: de voksne, lærere og forældre med flere skal jo alle – på forskellig vis inddrages i ”børnearbejdet” – for det er et arbejde – og det væsentligste af alle. 

Vilkår og rammer for dette voksenarbejde skal være så gode som muligt. Det er ikke entydigt, hvad det betyder. Ikke to rammesætninger er ens – eller bør være det! Skolens aktører og instanser er på deres side afhængige af en række eksterne aktører og forhold: Kommunen, dens demografiske sammensætning, lokalisering og økonomi. Samfundet og staten, lovgivningen, ministeriet, styring og rammesætning – og alt det andet!

Denne beretning berører således følgende temaer: Interne aktører og instanser på skolen; børn, forældre, medarbejdere og ledelse. Eksterne aktører og instanser, der påvirker skolens struktur, processer og kultur. Og – slutteligt – Danmarks Privatskoleforening som bindeleddet.

Hvad mener Danmarks Privatskoleforening? Hvad kæmper foreningen for? Læs i beretningen om:

  • Hvad er hovedingredienserne for den gode skole?
  • Hvis er børnene? Og hvad kan vi forvente os af dem?
  • Den frie grundskole er ikke kun børnenes - også forældrenes.
  • Lærerne og pædagogerne - genskabelse af arbejdsglæde.
  • Fra ledelse på tid til ledelse af kvalitet.
  • Samarbejdet med kommunerne.
  • Folkeskolereformen.
  • Inklusion.
  • Dannelsen - hvad med den?
  • Lovgivning, overenskomster og økonomi.
Årsberetning 2014

Vedhæftede filer

PDF-dokument