Skip to main content

Design for Change: Elever skaber en forskel

Nyhed   •   Mar 12, 2019 13:20 CET

Det spirede af begejstring og fortællelyst i Kongens Mølle og den store sal, da elever fra Skorpeskolen, nord for Helsingør, tog imod interesserede gæster til Design for Change-messen.

Kongens Mølle, hvor 9. årgang på Skorpeskolen almindeligvis har klasselokaler, er fyldt med borde. Foran hænger skilte med projekternes emner. På ét står der ”Danskhed”, på et andet ”Vandrensningsanlæg”, bagerst i rummet hænger der skinnede ballonbogstaver, der tilsammen danner ordet ”Mocktails”. Bag bordene er der store, spændte smil og fokuserede blikke. Projekterne er vidt forskellige, men alle er de bygget op af den samme fire trins-proces, som kendetegner Design for Change-tilgangen. ”Design for Change” er et verdensomspændende undervisningsprogram, hvor man gennem en proces på fire simple trin skal udvikle idéer og udføre projekter, der gør en forskel. Hos Skorpeskolen, en privatskole i Hellebæk, er det femte år i træk, at projektforløbet gennemføres og afsluttes med skolens tilløbsstykke, Design for Change-messen.

De fire trin:

Opdage-fasen: Eleverne skal tænke med hjertet og finde ud af, hvad de gerne vil ændre på. Hertil skal eleverne undersøge, om deres tænkte udfordring er et reelt problem og for hvem.

Drømme-fasen: Eleverne skal brainstorme på kreative løsninger til udfordringen og visualisere succesen.

Skabe-fasen: Eleverne skal skabe handlinger bag deres idéer og reflektere over processen.

Dele-fasen: Eleverne skal som afslutning dele deres erfaringer med omverdenen, så de kan inspirere andre.

Økonomiske faldgruber og skarpt læserbrev

Som gæst bliver man mødt af stor opmærksomhed. Alle elever står nærmest på tæerne af hinanden for at fortælle om deres projekt. Foran bordene står en masse besøgende og lytter. Bygningen er fyldt til bristepunktet. Hos en gruppe drenge kan man på deres medbragte tablet se en ”Udflytningsvejledning”. Den indeholder punkter, som drengene har fundet ud af, at man skal være opmærksom på, når man for første gang flytter hjemmefra: Forsikringer, gæld, budget, madindkøb og mange andre emner. Gruppen har bl.a. taget kontakt til en revisor, som kunne fortælle om de største økonomiske faldgruber, som unge havner i, når de flytter hjemmefra. Deres valg af projektemne opstod på baggrund af en forundring over, at man ikke lærer om at flytte hjemmefra, når det er noget, de fleste oplever før eller siden.

Går man ind i det næste rum, er der lige så mange elever og gæster. Bag et af bordene sidder en noget forsigtig skikkelse. På skiltet står der ”Mobil-afhængighed”. Der er et udprintet læserbrev, der er blevet offentliggjort i den lokale avis. En gæst kommer forbi og fortæller, at hun har set læserbrevet og roser eleven for i skarpe vendinger at belyse et vigtigt emne. Da eleven bliver spurgt ind til projektet, stopper det ellers flakkende blik. Den sagte stemme bliver mere tydelig, og eleven fortæller.

Projekter ind i hverdagen

Hos en projektgruppe serveres farverige drinks med små parasoller i. Gruppen vil gøre op med den heftige alkoholkultur i Danmark. De fokuserer derfor på ”mocktails” (En alkoholfri cocktail). Udover at prøve at få flere mocktails på menukortet på barer, har projektgruppen lavet et podcast-afsnit. Eleverne vil lave en hel serie, som ud fra forskellige emner forholder sig til den danske alkoholkultur, og flere kendte gæster er allerede blevet inviteret til at deltage.

Det er ikke kun denne gruppe, som lader deres projekt række ud over det tre ugers forløb, som skolen har planlagt. Det gør eksempelvis også gruppen bag ”Friday ReWear”. Gruppen vil være med til at bekæmpe klimaudfordringerne og har fundet ud af, at en af de største klimasyndere er tøjproduktion. De har derfor valgt at udforme begivenheder, hvor man kan indlevere sit tøj til en byttecentral og kan få andres aflagte tøj med hjem. Lokationer og tidspunkter for Friday ReWear-begivenhederne falder sammen med klimastrejkerne ”Fridays for Future”: Den verdensomspændende bevægelse, hvor tusindvis af børn og voksne strejker for at få en klimapolitik på dagsordenen, som sikre alles fremtid. Den første bytte-begivenhed finder sted fredag d. 15. marts foran Christiansborg. Gruppen samarbejder med folkene bag klimastrejkerne i Danmark, og sammen opmuntrer de deltagere til at tage deres brugte tøj med. For at det ikke kun bliver et tiltag i Danmark, har projektgruppen også taget kontakt til initiativtagere bag klimastrejker verden over, for at fortælle om idéen. Det har resulteret i, at flere laver Friday ReWear-begivenheder i forbindelse med deres strejker rundt om i verden. Gruppen har desuden sørget for, at der til deres Friday ReWear-arrangement, kommer en lastbil fra Røde Kors og afhenter eventuelt resterende tøj, så socialt udsatte også kan få glæde af begivenheden.

Alle er med

Det er ikke kun de ældste af skolens elever, som laver spændende Design for Change-projekter. Alle fra 0. til 9. klasse er med. I skolens gymnastiksal præsenterer de yngste elever deres forskellige projekter. Gulvet er helt mudret til pga. af de mange besøgende, som har trodset regnen for at høre de gode idéer. To piger løber grinende rundt. De deler blomsterfrø ud i små poser med sloganet ”Plant et frø og glæd en bi”. De er del af 2. og 3. klassernes projekt, hvor de hjælper Helsingør Kommune med at blive en bi-venlig kommune. Ikke langt fra deres bod, der er dekoreret med bier klippet ud i pap, kan man se to drenge hoppe på hver sin side af et bord. De er i gang med at spille fingerfodbold. Umiddelbart synes det ikke at være et projekt, som forandrer noget - hvordan kan fingerfodbold gøre en forskel? Det svarer projektgruppen samstemmigt på, når man spørger. De har undersøgt, hvordan man kan genbruge affald ved at re-designe det. Kampen i fingerfodbold spilles på en gammel pizzabakke, som gruppen har givet nyt liv.

Alle er og kan være med, når Skorpeskolen holder Design for Change-forløbet. Det bliver højt prioriteret, da innovation og entreprenørskab er del af skolens profil og vision, der kort formuleret lyder: Det, du kan forestille dig, kan blive til virkelighed. Derudover prioriterer Skorpeskolen det tilbagevendende Design for Change-forløb, da det gør demokratisk dannelse og medborgerskab til en del af elevernes bevidsthed og hjælper eleverne med at blive aktive, reflekterende og ikke mindst ansvarsfulde borgere i verden.

Vedhæftede filer

PDF-dokument