This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

#klassenstime #skolechat #dkpodcast

Nyhed -

​Nu ringer klokken ind til UNICEFs KLASSENS TIME

Det er vigtigt, at skolens aktører rettidigt og forebyggende sætter ind, så et mindre problem ikke bliver til et omsiggribende problem med store konsekvenser for individet, omgivelserne og samfundet. Alle børn har ret til at have det godt. Det står i FN’s konvention om Barnets rettigheder.

Nu ringer klokken ind til UNICEFs nye podcast KLASSENS TIME. Her kan man som voksen være med på en lytter og høre, hvad børn og unge i virkeligheden bekymrer sig om, når det f.eks. kommer til ensomhed på de sociale medier, mobning, kropsidealer m.m.

KLASSENSTIME er en podcastserie på 12 afsnit, der hver behandler et tema. Elever taler med en ekspert og finder på gode løsninger.

UNICEF-ambassadør Sofie Østergaard er podcast-vært.

Første episode behandler temaet Ensomhed på sociale medier med digital ekspert Astrid Haug, anden episode omhandler Perfektionskultur med ungdomsforsker Noemi Katznelson og tredje episode handler om Mobning med mobbeforsker Helle Rabøl Hansen. Se nedenstående oversigt over de enkelte episoder og temaer. Hver episode varer ca. en halv time. 

Find episoderne på unicef.dk/klassenstime eller der, hvor du plejer at lytte til podcasts.

Indholdsfortegnelse over de 12 episoder
  EP1 Ensomhed på sociale medier med Astrid Haug
  EP2 Perfektionskultur med Noemi Katznelson
  EP3 Mobning med Helle Rabøl Hansen
  EP4 Sikker adfærd på SoMe med Jon K. Lange
  EP5 Kulturforskelle med Laila Colding Lagermann
  EP6 Skilsmisse med Lola Jensen
  EP7 Larm i klassen med Mikkel Windfeld Petersen
  EP8 Kropsidealer med Morten Emmerik Wøldike
  EP9 Stress med Ulla Dyrløv
  EP10 Yngre og ældre elever med Jannie Moon Lindskov
  EP11 Læreren som samtalepartner med Per Schultz Jørgensen
  EP12 Undervisningsmiljø med Mette Folmer

#klassenstime #skolechat #dkpodcast

Danmarks Private Skoler sætter fokus på skolernes samfundsansvar og stiller bl.a. spørgsmålene: ”Hvordan varetager skolen rollen som forebyggende instans?” og ”Har skolen fokus på rettigheder og konventioner?”. Læs mere her

Emner

Tags


Danmarks Private Skoler er organisationen for private grundskoler, gymnasier og studenterkurser fordelt over hele Danmark. På vores skoler har godt 70.000 elever deres daglige gang og undervisning. Vi udvikler muligheden for at drive frie skoler, der uddanner og danner børn og unge til fremtidens fællesskaber.

Pressekontakt

Relaterede nyheder