Skip to main content

Forslag om fusion: Danmarks Privatskoleforening og Foreningen af Private Gymnasier og Studenterkurser

Pressemeddelelse   •   Jun 22, 2016 14:25 CEST

Beslutningen om fusionen tages på foreningens årsmøde i oktober

Bestyrelsen for Danmarks Privatskoleforening vil på årsmødet i oktober 2016 foreslå, at foreningens vedtægt ændres, således at der kan optages gymnasieskoler. Herved kan foreningen fusionere med foreningen af Private Gymnasier og Studenterkurser. Bestyrelsen vil samtidigt foreslå et nyt foreningsnavn.

Forslaget om fusion er resultatet af en proces, der har strakt sig over de seneste år. Danmarks Privatskoleforening har altid haft et godt og tæt samarbejde med Private Gymnasier og Studenterkurser. I 2014 resulterede dette i en formel samarbejdsaftale, hvor grundskoler, der er medlem af Private Gymnasier og Studenterkurser har kunnet søge rådgivning og vejledning hos Danmarks Privatskoleforening, ligesom de har deltaget i Danmarks Privatskoleforenings forskellige kurser og arrangementer. 

Samtidig er den politiske dialog og koordinering mellem Danmarks Privatskoleforening og Private Gymnasier og Studenterkurser intensiveret. I forløbet er det blevet tydeligt for begge parter, at man med fordel kan udvikle samarbejdet henimod én forening.

Danmarks Privatskoleforening er, på trods af forslag om fusion og nyt navn, den fortsættende forening. Den grundlæggende struktur for foreningens virke er uændret, ligesom den politiske organisation fortsætter som hidtil. Det betyder, at den praksis foreningen har omkring medlemsdemokrati, værdigrundlaget og formålsparagraffen vil være uændret. Foreningens årsmøde er fortsat den øverste myndighed.

I forbindelse med fusionen foreslås et nyt navn. Navnet skal signalere såvel det ”fortsættende” i foreningen, som den udvidelse af medlemskreds der er tale om. Bestyrelsen er således enig om navnet:

Danmarks Private Skoler  - grundskoler og gymnasier

Såfremt Danmarks Privatskoleforenings medlemmer ved årsmødet i oktober beslutter sig for en udvidelse af medlemskredsen, kan skolerne, der i dag er medlem af Private Gymnasier og Studenterkurser, indgå i foreningen fra og med januar 2017, og fusionen vil være en realitet.

Læs flere detaljer om fusionen her

Danmarks Privatskoleforening har til formål at varetage medlemsskolernes faglige, økonomiske, juridiske og pædagogiske interesser, samt varetage skolernes overordnede politiske interesser, herunder arbejde for at sikre skolernes betydende placering i det samlede skolebillede. Foreningen skal arbejde for bevarelse af forældrenes ret til et frit skolevalg, uanset deres økonomiske formåen.