Skip to main content

Tags

privatskoler 29 frie grundskoler 29 værdier 25 danmarks privatskoleforening 21 Faglighed 13 skolevalg 9 forældre 8 skoleledelse 7 lærere 6 Trivsel 4 Karsten Suhr 4 Ungdomsuddannelser 4 arbejdstidsreform 4 Folkeskolereform 4 Danmarks Private Skoler 2 Tilskud 2 højtpræsterende skoler 2 Skolepenge 2 Mønsterbrydere 2 EPINION 2 Kommuner 2 Private Gymnasier og studenterkurser 2 Folkeskolen 2 organisering af læring 2 integration 2 Frie skoler 2 Undervisningseffekt 2 Undersøgelse 2 Holdningsskoler 2 Ellen Trane Nørby 2 Folkemødet 1 Læringsmiljø 1 grundskole 1 retssikkerhed 1 Social arv 1 Børnehjælpsdagen 1 Sammenlægning 1 rammevilkår 1 Fremtidens skole 1 ungdomsuddannelse 1 første skoledag 1 klasseledelse 1 organisationsforandring 1 timetal 1 frie gymnasier 1 undervisningsministeren 1 Højt præsterende skoler 1 Børnekonvention 1 Kostskoler 1 udsatte børn og unge 1 ungdomsværn 1 Anbragte børn 1 karakterer 1 internationale skoler 1 kvalificeret udenlandsk arbejdskraft 1 Sammenhængskraft 1 Frihed og folkestyre 1 digitale læremidler 1 læringsudbytte 1 digitale læringsmiljøer 1 undervisningsdifferentiering 1 Finansministeriet 1 undervisningsminister 1 elevinddragelse 1 de private gymnasier og studenterkurser 1 må vi være fri? 1 forældrenes ret 1 grundloven § 76 1 Elever med særlige behov 1 regeringsgrundlag 1 omprioriteringsbidrag 1 koblingsprocent 1 Børnekonventionen 1 formandsskifte 1 Institutionel stabilitet 1 kurt ernst 1 klassestørrelse 1 ​balancen mellem tradition og udvikling 1 regeloverholdelse 1 trivselstiltag 1 sprogtone 1 håndtering af elevens personlige situation 1 arbejdsomhed som dyd 1 ​lektielæsning 1 ​læreren som faktor 1 ​karakterer og test 1 evaluering og feedback 1 ​inklusion 1 talentudvikling ​ 1 elevernes egen-motivation 1 dm i fag 1 fagenes festival 1 Tilsynsførende 1 Demokratisk dannelse 1 det faglige niveau 1 socioøkonomisk 1 skole- og kommunespecifikke forskelle 1 faglighedsbegrebet. 1 folkeskolens prøver 1 social baggrund 1 svag socioøkonomisk baggrund 1 de matematiske og naturvidenskabelige fag 1 Indvandrere og efterkommere 1 Undervisningsministeriet 1 Private gymnasier 1 Dispositionsbegrænsning 1 Forældrebetaling 1 Skolefrihed 1 hensigtserklæring 1 Minister for børn 1 undervisning og ligestilling 1 undervisning af flygtninge 1 elevfordeling 1 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 1 Højest gennemførte uddannelse 1 Hvem vælger privatskolen? 1 klageinstans mobning 1 fremtidens uddannelser 1 Crilles Bacher 1 Frie uddannelser 1 #privateskoler 1 #relevanteifremtiden 1 Finanslov 2017 1 Flugten fra folkeskolen 1 Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier 1 Private grundskoler 1 Forskning 1 Udskrivningsrapport 1 it 1 Demokrati 1 Socialt ansvar 1 Undervisning 1 regeringen 1 Gymnasier 1 Fusion 1 effektivisering 1 Gymnasie 1 didaktik 1 piger 1 Uddannelse 1 ledelse 1 Samarbejde 1 lederskifte 1 elev 1 Flygtninge 1 elevråd 1 Økonomi 1 ligestilling 1 pædagogik 1 erhvervsliv 1 besparelser 1 Rettigheder 1 foreninger 1 Mobning 1 medborgerskab 1 Tilsyn 1 folkeskole 1 Vis alle tags
De internationale skoler i Danmark har det bedst, hvor de er!

De internationale skoler i Danmark har det bedst, hvor de er!

Pressemeddelelser   •   Dec 19, 2014 12:02 CET

Regeringen arbejder på et lovforslag, der skal give kommunerne mulighed for at åbne internationale skoler. Den høje skolepenge betaling er en myte. Der er ikke et reelt behov for nye internationale skoler i hele Danmark. Den internationale skole som hybrid af folkeskolen, spiller ikke sammen med de systemer og den elevgruppe, der er den primære på en international skole.

​Social ansvarlighed på skoleskemaet

​Social ansvarlighed på skoleskemaet

Pressemeddelelser   •   Nov 24, 2014 12:49 CET

I dag bliver 9.z på Bogø Kostskole kåret som vindere af Børnehjælpsdagens landdækkende kampagne ”Ungdomsværn”. Klassen har indsamlet 29.250 kr. til anbragte børn i Danmark. Bogø Kostskole er i sig selv et væsentligt eksempel på en privatskole med kostafdeling, der netop løfter en særlig opgave i forhold til børn og unge, som af mange forskellige grunde ikke kan bo hjemme”.

Undersøgelse: Fagligheden og anstrengelsens poesi

Undersøgelse: Fagligheden og anstrengelsens poesi

Pressemeddelelser   •   Okt 28, 2014 10:28 CET

Hvad er det i skolens rammebetingelser, undervisningsmiljø samt værdimæssige og sociale kontekst, der skaber forudsætningerne for elevernes gode læringsresultater? Danmarks Privatskoleforening vil undersøge en række skolers pædagogiske praksis for dels at kortlægge de faktorer, der fremmer faglig udvikling, dels at bidrage i forhold til den pædagogiske udvikling af den samlede danske grundskole.

Danmarks Privatskoleforening afholder årsmøde

Danmarks Privatskoleforening afholder årsmøde

Pressemeddelelser   •   Okt 23, 2014 16:06 CEST

Danmarks Privatskoleforening afholder Årsmøde d. 24. og 25. oktober på Hotel Nyborg Strand. Oplægsholdere: Michael Kristiansen kendt fra bl.a. TV-2 News' "Mogensen og Kristiansen". Undervisningsminister Christine Antorini. Rektor for Metropol, Stefan Hermann. Paneldebat mellem uddannelsespolitikerne fra de forskellige partier styret af Nynne Bjerre Christensen fra DR2’s Deadline.

Vagtskifte i Danmarks Privatskoleforenings Sekretariat

Vagtskifte i Danmarks Privatskoleforenings Sekretariat

Pressemeddelelser   •   Sep 16, 2014 17:33 CEST

Foreningens sekretariatsleder gennem 20 år, Ebbe Forsberg, har meddelt bestyrelsen, at han fra den 1. januar 2015 ønsker at gå på pension.

Privatskoleforeningen og Private Gymnasier og Studenterkurser indleder tættere samarbejde

Privatskoleforeningen og Private Gymnasier og Studenterkurser indleder tættere samarbejde

Pressemeddelelser   •   Sep 10, 2014 15:20 CEST

”Private Gymnasier og Studenterkurser” og ”Danmarks Privatskoleforening” har valgt at indlede et tættere samarbejde. Baggrunden for samarbejdet er at sikre endnu bedre varetagelse af de konkrete rådgivnings- og konsulentopgaver i forhold til skolerne, ligesom det også er håbet, at samarbejdet kan støtte de to foreningers politiske arbejde.

Privatskolerne og folkeskolereformen. Oprustning? Inspiration? Sund fornuft.

Privatskolerne og folkeskolereformen. Oprustning? Inspiration? Sund fornuft.

Pressemeddelelser   •   Aug 19, 2014 12:15 CEST

Folkeskolereform har medført ændringer på privatskolerne. Undervisningstimetallets udvikling i folkeskolen og på privatskolerne. Tidelig sprogstart m.v. Både folkeskolereform og arbejdstidsreform har på mange privatskoler givet anledning til at se på skolens undervisningstilbud i relation til skolens formål og værdisæt. Det er det rigtige sted at starte.

Gu`skal lederne lede. Og gå på tre ben!

Gu`skal lederne lede. Og gå på tre ben!

Pressemeddelelser   •   Aug 19, 2014 10:54 CEST

Lærerne har givet ledelsesretten tilbage til ledelsen. DLF er kommet med syv bud på god ledelse med fokus på skolelederen som pædagogisk leder. Helt i tråd med resultater af forskning på området. Godt. Mon ikke de nye arbejdstidsregler er med til at sikre større fokus på kerneydelsen? Har tidsstyringen flyttet fokus og ressourcer væk fra undervisningen? Har tiden været vigtigere end børnene?

Vi vil ikke have discountundervisning. Vi vil have kvalitet!

Vi vil ikke have discountundervisning. Vi vil have kvalitet!

Pressemeddelelser   •   Aug 15, 2014 15:09 CEST

Privatskoleforeningen kommenterer TV2-News historie: "Frustreret lærers nødråb: Vil I have discountundervisning?” Den nødvendige forandring af skolens struktur, processer og kultur er endnu ikke er sket. Danmarks Privatskoleforening mener, at man kan støtte op om den følsomme proces ved at sætte fokus på kvalitetsbegrebet. Skoleledelsen må gå foran og sætte rammerne.

Skolens forventninger og krav er et udtryk for tillid til eleven

Skolens forventninger og krav er et udtryk for tillid til eleven

Pressemeddelelser   •   Aug 13, 2014 15:03 CEST

Privatskoleforeningen efter offentliggørelse af rapport: En kombination af et godt fagligt lærermiljø og en skoleleder, der stiller krav til lærernes tilrettelæggelse af undervisningen, giver gode resultater og trivsel hos eleverne. Og så er læreren skolens vigtigste aktiv! Vores skolers forventninger og krav - i passende mængder - kan ses som udtryk for tillid til, at eleven kan noget.

Velkommen til forandringens skoleår!

Velkommen til forandringens skoleår!

Pressemeddelelser   •   Aug 11, 2014 15:38 CEST

Første skoledag på Sankt Ansgars Skole på Nørrebro. En privat, fri grundskole, der bygger på det katolsk/kristne livs- og menneskesyn. Ikke desto mindre er ikke færre end 33 nationaliteter repræsenteret blandt skolens elever - med vidt forskellig baggrund og værdisyn. Det er forandringens år - også på en fri grundskole - på baggrund af folkeskolereform og arbejdstidsreform.

Får privatskolerne lærer- og elevtilgang på baggrund af skolereform?

Får privatskolerne lærer- og elevtilgang på baggrund af skolereform?

Pressemeddelelser   •   Aug 07, 2014 14:14 CEST

"Privatskoler kan fortolke reglerne mere frit”. En sandhed med modifikationer. Ny arbejdstid gælder både lærere i folkeskolen og på frie grundskoler. Når det kommer til folkeskolereformen, kan man til gengæld tale om ”fri fortolkning”. Frie grundskoler er ikke direkte forpligtede til at følge folkeskolereformen.

Kommentar: Nydanske børn i privatskolerne

Pressemeddelelser   •   Jun 23, 2014 16:00 CEST

I løbet af weekenden har en analyse fra tænketanken Kraka trukket overskrifter i medierne. Ifølge analysen er antallet af børn med ikke-vestlig oprindelse, der går i en fri grundskole, herunder i privatskole, steget med 30 procent fra 2007 til 2013.

Læreres professionelle selvtillid stiger, når de får feedback på deres arbejde. Hvor svært kan det være?!

Pressemeddelelser   •   Jun 15, 2014 16:03 CEST

En undersøgelse – TALIS 2013 - som er foretaget blandt lærere og skoleledere i 24 lande, viser, at lærere generelt er positive over for at få feedback. Faktisk har de lærere, som har modtaget feedback, en højere grad af jobtilfredshed og motivation. 65 procent af danske lærere oplyser, at deres selvtillid som lærer er steget som følge af, at de har fået feedback på deres arbejde.

Hvordan står det til i dag med eleverne fra PISA 2000?

Pressemeddelelser   •   Jun 14, 2014 16:08 CEST

De velkendte PISA-undersøgelser kortlægger 15-16-årige skoleelevers færdigheder inden for læsning, regning og naturfag. Men hvordan ser disse elevers liv ud, når de er omkring 27 år?

Folkeskolen ”lækker” ikke elever til de frie grundskoler

Pressemeddelelser   •   Jun 14, 2014 16:04 CEST

Politiken har lavet en rundspørge blandt skolelederne på de frie grundskoler, som bruges som argument for, at folkeskolereformen skulle koste folkeskolerne elever.

Mere nuanceret debat om inklusion - tak!

Pressemeddelelser   •   Jun 12, 2014 16:08 CEST

Formand om inklusion: Tonen er blevet meget skinger Inklusion handler om mere end urolige børn, siger formanden for Rådet for Børns Læring.

Livlig debat ved De Frie Grundskolers arrangement på Folkemødet

Pressemeddelelser   •   Jun 11, 2014 16:11 CEST

Danmarks Privatskoleforening deltager med de øvrige foreninger for de frie grundskoler på Folkemødet på Bornholm. Foreningernes arrangement – en paneldebat med titlen ”Sofavalg eller skolevalg” blev gennemført her til formiddag. En debat med fokus på demokrati – fælleskaber og skolevalg.