Skip to main content

​Regeringen og de frie grundskoler: Hensigtserklæring om undervisning af flygtningebørn

Pressemeddelelse   •   Jun 29, 2016 09:19 CEST

Danmarks Privatskoleforening og skolerne har fra starten signaleret medansvaret for undervisning af flygtningebørn:

Der er nu indgået en hensigtserklæring mellem Regeringen og foreningerne for de frie grundskoler. Med aftalen tilkendegiver foreningerne for de frie grundskoler og Regeringen, at de har til hensigt at skabe rammerne for, at frie grundskoler kan tage del i ansvaret for at løse kommunernes integrationsopgave.

Formand for Danmarks Privatskoleforening, Karsten Suhr siger: ”Mange privatskoler vil med deres tydelige værdimæssige rammer og fokus på organisering af læring kunne give netop disse elever en undervisning og nogle forhold af en kvalitet, der kan give flygtningebørnene håb om en bedre fremtid.”

Flygtningebørn defineres i denne sammenhæng som børn, der er blevet meddelt ophold i Danmark.

Med aftalen tilkendegives også, at frie grundskoler som samlet sektor stiller kapacitet til rådighed for kommunerne til undervisning af flygtningebørn. Undervisningen skal følge bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler mv.

Undervisningen skal finansieres på baggrund af en aftalt pris mellem den enkelte kommune og skole. Skolerne skal indberette aktivitetstal til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling til brug for opfølgning på kommunernes anvendelse af kapaciteten.

Minister for Børn, Undervisning og Ligestilling udtaler i en pressemeddelelse: ”Jeg er glad for, at de frie skoler tager et medansvar for at løse den store integrationsopgave, som kommunerne står med. Der vil være kommuner, der har svært ved at tilbyde den nødvendige undervisningskapacitet, og for dem er det en hjælp, at der bliver plads på de frie skoler. Nu har skolerne meldt sig på banen, så jeg håber, at kommuner vil benytte sig af muligheden.”

Siden slutningen af 2015 er der blevet arbejdet for at få fjernet de meget konkrete barrierer for skolernes optag af flygtningebørn. Der løsnes nu op for disse, men det bliver altså den enkelte kommunes valg, om de vil lade børn af flygtninge undervise med hjælp fra de private skoler.

Hensigtserklæring mellem Regeringen og foreningerne for de frie grundskoler (pdf)

Danmarks Privatskoleforening har til formål at varetage medlemsskolernes faglige, økonomiske, juridiske og pædagogiske interesser, samt varetage skolernes overordnede politiske interesser, herunder arbejde for at sikre skolernes betydende placering i det samlede skolebillede. Foreningen skal arbejde for bevarelse af forældrenes ret til et frit skolevalg, uanset deres økonomiske formåen.