Skip to main content

Nyheder

”At blive anbragt på kostskolen er helt klart det bedste valg, jeg har truffet!”

”At blive anbragt på kostskolen er helt klart det bedste valg, jeg har truffet!”

Nyheder   •   Nov 21, 2018 12:57 CET

Flere kostskoler er tilbud for anviste børn og unge, der har det svært. Skoleformen er udfordret, selvom den skaber mønsterbrydere. På baggrund af interview med forstanderen fra Ringe Kostskole, elevudtalelser og rapporter om emnet, går denne artikel ind og ser på, hvad der vanskeliggør forholdene for kostskolerne, og hvorfor skoleformen har succes i forhold til de elever, der vælger at gå der.

H.K.H. Prins Joachim: I har en stærk naturfaglig kultur

H.K.H. Prins Joachim: I har en stærk naturfaglig kultur

Nyheder   •   Sep 28, 2018 13:46 CEST

​Skt. Josefs Skole, en privatskole i Roskilde, åbnede i anledningen af den landsdækkende Naturvidenskabsfestival dørene op for et storstilet arrangement, som H.K.H. Prins Joachim deltog i. Skolen har over de seneste år formået at skabe en helt særlig naturfaglig kultur.

​Inspiration: Udfordrede elever oplever fagligt vendepunkt efter camps

​Inspiration: Udfordrede elever oplever fagligt vendepunkt efter camps

Nyheder   •   Maj 09, 2018 12:33 CEST

”Tidligere kunne jeg gå helt i panik, hvis jeg blev bedt om at læse op i klassen, men ikke længere”. Et forløb på Nordjyllands Akademi – et samarbejde mellem private skoler, giver et faglige løft til elever på 7.- 8. klassetrin med udfordringer i læsning eller matematik.

Inspiration: ​Ildsjæle har skabt en tydelig naturfaglig kultur på skolen. Nu hædres de.

Inspiration: ​Ildsjæle har skabt en tydelig naturfaglig kultur på skolen. Nu hædres de.

Nyheder   •   Apr 09, 2018 13:47 CEST

Naturfag og lærerengagement. Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris er målrettet engagerede og dygtige lærere i fagene fysik/kemi, biologi, geografi og matematik. Ole Grevald og Caroline Matthiasen fra den private Skt. Josefs Skole, Roskilde, har fået prisen for enestående arbejde med at motivere eleverne for naturfag og for innovativt at udvikle skolens science-talenthold.

Inspiration: 3.g'ere har fået frie hænder på galleri

Inspiration: 3.g'ere har fået frie hænder på galleri

Nyheder   •   Mar 21, 2018 15:55 CET

Anvendelsesorienteret undervisning. Galleri Skovhuset ved Søndersø har givet elever fra Marie Kruses Gymnasium frie hænder til at lave en udstilling med egne og andres værker under temaet "Iscenesættelse og identitet".

​Inspiration: Bæredygtighedsuge skudt i gang i Lyngby

​Inspiration: Bæredygtighedsuge skudt i gang i Lyngby

Nyheder   •   Mar 13, 2018 13:46 CET

Samfundsansvar. Der må tænkes i anderledes løsninger, for at Jordens ressourcer ikke bliver brugt op. Under titlen ”Fremtidens frø” er bæredygtighedsugen på Lyngby private Skole i fuld gang. Det overordnede mål for ugen er at give eleverne viden om - og samtidig give dem mulighed for at smage, lytte og dufte til - bæredygtig mad og miljøbesparende produktion.

Mød Danmarks Private Skoler på Folkemødet 2017

Mød Danmarks Private Skoler på Folkemødet 2017

Nyheder   •   Jun 13, 2017 13:47 CEST

På Folkemødet går vi i dialog om skole og uddannelse. Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier, er organisation for private grundskoler, gymnasier, HF og Studenterkurser over hele Danmark. På vores skoler har godt 65.000 elever deres daglige gang og undervisning. Vi udvikler muligheden for at drive frie skoler, der uddanner og danner børn og unge til fremtidens fællesskaber.

Novo Nordisk Fondens Gymnasielærerpris uddelt: ”Mit arbejde er verdens bedste”

Novo Nordisk Fondens Gymnasielærerpris uddelt: ”Mit arbejde er verdens bedste”

Nyheder   •   Maj 01, 2017 16:20 CEST

Virkelighedsnær og innovativ undervisning i naturvidenskabelige fag. Mange private skoler sætter fokus på det naturvidenskabelige. Novo Nordisk Fondens Gymnasielærerpris er gået til lærer på Bagsværd Kostskole og Gymanasium. Nyheden om prisen kommer blot en uge efter nyheden om, at Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris også tilfaldt en lærer på en privat skole.

​Landets frie grundskoler løfter eleverne mest

​Landets frie grundskoler løfter eleverne mest

Nyheder   •   Mar 21, 2017 22:08 CET

CEPOS har igen undersøgt folkeskolers, frie grundskolers og efterskolers undervisningseffekt. De private skoler gør det godt. Elever på frie grundskoler opnår i gennemsnit 0,2 karakterpoint mere end elever på folkeskoler, når der er justeret for elevernes socioøkonomiske baggrund. Efterskoleelever opnår i gennemsnit 0,3 karakterpoint mindre end eleverne i folkeskolen.

​TalentED: Fokus på elever med særlige forudsætninger

​TalentED: Fokus på elever med særlige forudsætninger

Nyheder   •   Mar 13, 2017 15:33 CET

Nyt projekt skal forankre talentindsatsen på private skoler. Bag projektet står TalentCampDK og University College Lillebælt (UCL). Med TalentED får ikke bare de private skoler, men hele grundskolen en unik mulighed for at blive klogere på, hvad der skal til for tilgodese skolernes dygtigste elever, uden at der slækkes på ambitionen om, at alle elever skal blive så dygtige som muligt.

​Samarbejde mellem skole og hjem: Så alle elever bliver så dygtige som muligt

​Samarbejde mellem skole og hjem: Så alle elever bliver så dygtige som muligt

Nyheder   •   Feb 24, 2017 14:23 CET

Hvidovre Privatskole er blevet udvalgt til at få del i Undervisningsministeriets pulje til at udvikling af samarbejdet mellem skole og forældre. Projektets har fokus på inddragelse og involvering af forældre i elevernes læring, faglige progression og trivsel. Projektet falder i tråd med en undersøgelse lavet af Institut for Ledelse og Forvaltning på Metropol for ’Danmarks Private Skoler’. ​

​Elevtalsstigning – hvorfor?

​Elevtalsstigning – hvorfor?

Nyheder   •   Feb 21, 2017 11:33 CET

Hvorfor stiger elevtallet på de frie grundskoler? Er det pga. Folkeskolereformen? Eller er der andre også historiske og rammemæssige årsager? Under alle omstændigheder er der tale om en eksistensdiskussion for både de frie grundskoler og for folkeskolen.

​Talentfulde elever på vej til OL i matematik

​Talentfulde elever på vej til OL i matematik

Nyheder   •   Feb 07, 2017 16:23 CET

TalentCamp.dk plejer talenter i grundskolen. Ved Georg Mohr-konkurrencen, der er den mest prestigefyldte matematikkonkurrence i Danmark for unge under 20 år - altså en konkurrence for gymnasieelever, har to 9. klasseselever klaret det så godt, at de er i bruttotruppen til det hold, der skal repræsentere Danmark ved OL i matematik. Generelt er der stor efterspørgsel på talentarbejde.

​Private gymnasier er bedst til at løfte eleverne

​Private gymnasier er bedst til at løfte eleverne

Nyheder   •   Jan 12, 2017 14:10 CET

Analyse viser signifikante forskelle på den såkaldte undervisningseffekt i henholdsvis de private og offentlige gymnasier.

Til alle dem der ”vil” skolen

Til alle dem der ”vil” skolen

Nyheder   •   Dec 16, 2016 11:20 CET

Samfundet bør investere i både folke- og privatskoler, således at alle børn, uanset forældrenes valg kan få en god skolegang, hvor de bliver så dygtige som muligt. De frie grundskolers økonomi er afhængig af folkeskolens, - når der spares i folkeskolen, så skal der også spares på de private skoler, - når udgifterne stiger i folkeskolen, så stiger tilskuddet til de frie grundskoler. Det er fair.

Fokus på tysk forbereder til fremtiden

Fokus på tysk forbereder til fremtiden

Nyheder   •   Sep 30, 2016 17:58 CEST

Antallet af tyskstuderende i gymnasierne og på universiteterne er faldende, mens dansk erhvervsliv i stigende grad efterspørger medarbejdere med gode tyskkundskaber. Derfor er der behov for at fremme det tyske sprog i grundskolen, så eleverne bliver motiveret studere det tyske sprog. Sorø Privatskole er én blandt to grundskoler i Danmark, der er certificeret Deutsches Sprachdiplom.

Mikkel er høj .... på matematik

Mikkel er høj .... på matematik

Nyheder   •   Sep 13, 2016 15:26 CEST

​At få en indbydelse til en talentcamp kan være et afgørende vendepunkt i et ungt menneskes liv. Det viser Mikkel Goldsmidts historie, der samtidig en illustration af TalentCampDK’s udvikling gennem de seneste år. TalentCampDK er et eksempel på privatskolers ønske om at imødekomme behovet for at kunne tilbyde de dygtigste 10 % af eleverne i grundskolen ekstra udfordringer.

​Undersøgelse: Privatskolerne løfter eleverne mest. Hvorfor?

​Undersøgelse: Privatskolerne løfter eleverne mest. Hvorfor?

Nyheder   •   Aug 16, 2016 08:48 CEST

De frie grundskoler er bedst til at løfte eleverne fagligt, konstaterer tænketanken Cepos i en analyse, der lister landets skoler ud fra, hvordan eleverne på en given skole klarer sig sammenlignet med, hvordan man skulle forvente, at de ville klare sig ud fra forældrenes baggrund. Den såkaldte undervisningseffekt. Hvorfor løfter netop disse skoler eleverne mere, end man skulle forvente?

​Motivation og fremadrettet energi. Perseverando!

​Motivation og fremadrettet energi. Perseverando!

Nyheder   •   Maj 30, 2016 14:45 CEST

Mange private skoler indretter sig organisatorisk for at kunne møde eleverne, der hvor de er, fx med forskellige niveauer og linjer. Bagsværd Kostskole og Gymnasium tilbyder et 5 årigt biotekforløb. Med succes. Eleverne begynder i 8. klasse og afslutter forløbet i 3 g. Balance mellem tradition og fornyelse. Faglighed og trivsel. Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse.

​Privatskoler – isolerede enklaver eller samfundsansvarlige institutioner?

​Privatskoler – isolerede enklaver eller samfundsansvarlige institutioner?

Nyheder   •   Maj 22, 2016 11:07 CEST

Kronik af formand for Danmarks Privatskoleforening, Karsten Suhr: De private skoler har aldrig set sig selv som isolerede øer. Det særegne ved privatskolen er ambitionen om at skabe et forpligtende fællesskab mellem skole og hjem om dannelse og uddannelse, så børnene rustes til at indgå i de store fællesskaber. I forbindelse med undervisning af flygtningebørn vil skolerne tage ansvar.