Skip to main content

Nyheder

"Det er vigtigt at åbne historien op" - undervisningspris til lærer fra Ingrid Jespersens Gymnasieskole

"Det er vigtigt at åbne historien op" - undervisningspris til lærer fra Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Nyheder   •   Maj 04, 2016 10:14 CEST

Vinder af Politikens Undervisningspris er Carina Forsberg Nielsen fra privatskolen Ingrid Jespersens Gymnasieskole. Historie har en enorm dannelsesmæssig værdi. Det vigtigt, at eleverne ser et formål med den undervisningen. Hun inddrager bl.a. rollespil som metode til at motivere eleverne. Eleverne har fx. kæmpet for arbejderrettigheder og løst Cubakrisen.

Social arv: Privatskoler løfter elever

Social arv: Privatskoler løfter elever

Nyheder   •   Maj 03, 2016 13:37 CEST

Undersøgelse fra EPINION: Uanset social baggrund opnår privatskoleelever et højere karaktergennemsnit end elever i folkeskolen. Privatskoleelever har også større sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Forskellene er mest udtalte blandt elever med en svag socioøkonomisk baggrund. Privatskolerne løfter altså elever med svag social baggrund forholdsvis mest.

Generel formel for beregninger vedr. fraktaler. Smartphone klimacover. Astma Power Ventilator. Ventilationssystem i kostalde. Den grønne pizzabakke

Generel formel for beregninger vedr. fraktaler. Smartphone klimacover. Astma Power Ventilator. Ventilationssystem i kostalde. Den grønne pizzabakke

Nyheder   •   Apr 28, 2016 10:40 CEST

​Talentkonkurrencen for børn og unge med interesse for naturvidenskab, teknologi og sundhed ”Unge forskere” afsluttedes i denne uge – endnu en gang med flotte resultater for privatskoler. Formålet med Unge Forskere er at finde, anerkende og udfordre talenter inden for de naturvidenskabelige fag. Skolerne tilbyder specielt tilrettelagt talentundervisning til elever med interesse for naturfag.

​Trivsel og handling mod mobning  - et fælles anliggende og ansvar

​Trivsel og handling mod mobning - et fælles anliggende og ansvar

Nyheder   •   Apr 12, 2016 20:14 CEST

Skal der være en lov mod mobning? Kan en lov løse problemer med mobning og dårlig trivsel? Den kan skærpe opmærksomheden. Men er det ikke andre ting, der skal i spil, når fællesskabet i skolen ikke fungerer; samarbejde, pædagogik, klare rammer, dannelse? Trivsel er en af de tre gensidige faktorer, der giver et højt niveau i forhold til elevers personlige og faglige udvikling, ifølge ​rapport.

Elever i udskolingen motiveres af linje- og holddeling

Elever i udskolingen motiveres af linje- og holddeling

Nyheder   •   Jan 28, 2016 15:23 CET

Ny rapport. Organisering af undervisningen med linjer og hold kan hjælpe til at motivere eleverne. Linjer og hold i udskolingen er et af initiativerne i folkeskolereformen. Frie grundskoler har frihed til at beslutte, om de vil arbejde med hold eller linjer i skoleforløbet. ​Flere skoler har strukturer og aktiviteter med henblik på at imødekomme forskellige behov for hos eleverne.

98 elever fra 29 forskellige skoler på TalentCamp i matematik

98 elever fra 29 forskellige skoler på TalentCamp i matematik

Nyheder   •   Nov 12, 2015 11:51 CET

98 elever fra 29 forskellige skoler i hele landet blev i weekenden undervist i matematik på en af årets TalentCamps. Undervisningen foregik på Frederikssund Private Realskole, hvor fem universitetsstuderende og syv undervisningsassistenter udfordrede eleverne i matematiske metoder, grænseværdier og funktionsbegrebet. Næste Camp er for talentelever i 7. klasse den 19. - 23. november i Nyborg.

Danmarks Privatskoleforenings beretning 2015

Danmarks Privatskoleforenings beretning 2015

Nyheder   •   Sep 23, 2015 14:27 CEST

Den skriftlige beretnings anliggende er at sætte det seneste års begivenheder på skoleområdet i et privatskoleperspektiv, der så forhåbentligt kan forstærke fundamentet for den fortsatte udvikling af vores skoleform.

Fra Upernavik til Sorø

Fra Upernavik til Sorø

Nyheder   •   Sep 10, 2015 17:11 CEST

​Ny undervisningsfilm: Kulturmøde. To 10-årige drenge oplever hinandens hverdag i henholdsvis Upernavik i Grønland og Sorø i Danmark. Optagelserne i Grønland, hvor den danske Asger Skovgaard Boesen mødte den grønlandske dreng Lars-Kristian Lynge, er i kassen. Optagelserne af hverdagslivet i Danmark finder sted i Sorø d. 14. september.

TalentCampDK har indgået samarbejde med Danmarks Privatskoleforening

TalentCampDK har indgået samarbejde med Danmarks Privatskoleforening

Nyheder   •   Aug 26, 2015 10:26 CEST

Der er stor interesse for talentarbejde i disse år. TalentCampDK imødekommer behovet for at kunne tilbyde de dygtigste 10 % af eleverne i grundskolen ekstra udfordringer og horisontudvidelse i fagene matematik, engelsk og dansk. Den overordnede vision er: ”At skabe gode vækstbetingelser for de dygtigste i grundskolen”. TalentCampDK har indgået samarbejde med Danmarks Privatskoleforening.

De frie grundskoler skaber bedre resultater for eleverne

Nyheder   •   Aug 12, 2015 10:52 CEST

De frie grundskoler skaber bedre resultater for eleverne. Det viser en ny analyse fra tænketanken CEPOS. Statens udgift til en elev i de frie grundskoler er i 45.000 kr. om året. CEPOS’ analyse fortæller, at kommunernes gennemsnitsomkostninger pr. elev i grundskolen er 61.782 kr. Hvad skaber højtpræsterende skoler? Vi vil finde de faktorer, der gør disse skoler til højtpræsterende skoler.

Elev fra Sorø Privatskole deltager i Nordisk talentcamp hos ScienceTalenter

Elev fra Sorø Privatskole deltager i Nordisk talentcamp hos ScienceTalenter

Nyheder   •   Aug 11, 2015 11:53 CEST

Den nordiske talentcamp foregår Sorø d. 12. – 15. august. Temaet er intelligente løsninger på fremtidens energibehov. Der er 5 deltagere fra hver af de nordiske lande i alderen 14 – 17 år. Fra Sorø Privatskoles 8. klasse deltager Frederik Hasling Rasmussen.

Skoleledelse med fokus på engagerede lærere kan måles på bundlinjen i form af fagligt dygtige elever

Skoleledelse med fokus på engagerede lærere kan måles på bundlinjen i form af fagligt dygtige elever

Nyheder   •   Jul 02, 2015 14:09 CEST

Meget tyder på, at god skoleledelse kan måles på bundlinjen i form af fagligt dygtige elever. Lotte Bøgh Andersen, som er professor i KORA og på Aarhus universitet har forsket i sammenhængen mellem ledelse, motivation og resultater. Hun giver tre bud på, hvad der virker: 1. Opstille og dele klare visioner og mål. 2. Ros og anerkendelse. 3. Lokal implementering af centrale tiltag

​Demokratiets festdag ind i klasserummet?

​Demokratiets festdag ind i klasserummet?

Nyheder   •   Jun 17, 2015 16:27 CEST

Der er valg til Folketinget. Har skolens elever oplevet, at folketingsvalget er blevet gjort til et tema? Mange skoler vil fremhæve, at målene nås i samfundsfagsundervisningen. Eller at opdragelsen til frihed og folkestyre ”hænger i gardinerne” – i skolens værdier og ånd. Men er det godt nok? Hvor klog er du selv på folkestyret? Begreber og spørgsmål, der kan tages op med eleverne.

100 år med "stå mål med"

100 år med "stå mål med"

Nyheder   •   Jun 04, 2015 10:24 CEST

D. 5. juni fejrer vi 100-året for Grundloven af 1915. Med denne grundlov blev en væsentlig ramme for de frie skolers virke sat. De skal ”stå mål med”. Skoleparagraffens udvikling. De frie skolers rammevilkår. Privatskolerne er et alternativt valg – ”der står mål med”!

​Hvad skaber højt præsterende skoler? Værdier og dannelse.

​Hvad skaber højt præsterende skoler? Værdier og dannelse.

Nyheder   •   Maj 27, 2015 13:18 CEST

"Privat" eller "personlig"? Man ikke komme uden om skolernes værdigrundlag, når man taler om højtpræsterende skoler. Danmarks Privatskoleforening har taget initiativ til at få undersøgt en række medlemsskolers praksis med det formål at finde de faktorer, der netop gør disse skoler til højt præsterende skoler i forhold til elevernes faglige såvel som personlige og trivselsmæssige udvikling.

Vindere af Unge forskere er fra privatskoler

Vindere af Unge forskere er fra privatskoler

Nyheder   •   Apr 29, 2015 10:26 CEST

De unge forskere fra Privatskolerne har klaret sig flot og har leveret nogle fremragende projekter på et højt fagligt niveau, også i forhold til den projekt- og problemorienterede arbejdsform. En samlet vinder, to førstepræmier, en anden og en trejdepræmie blev til for elever fra privatskoler. Tre skoler er desuden repræsenteret blandt Boblerne. DP undersøger i øjeblikket højt præsterende skoler.

​I dag er det Skolernes Trivselsdag

​I dag er det Skolernes Trivselsdag

Nyheder   •   Mar 06, 2015 10:27 CET

National mærkedag. Trivselsdagen giver fælles oplevelser og markerer samhørighed på skolen. Privatskolernes fokus retter sig i høj grad mod det gunstige møde mellem fællesskabet og individet. Trivsel er også at møde passende modgang, at have noget at rive i og at være tvunget til at tænke ud af boksen i mødet med udfordringer. Trivsel er ikke noget sekundært i relation til læring.

Lektiecafèer skal ikke bare oprettes af navn – hvis de skal have gavn!

Lektiecafèer skal ikke bare oprettes af navn – hvis de skal have gavn!

Nyheder   •   Mar 02, 2015 15:27 CET

Hvilken type lektiecafè får man, hvis man indfører den som et appendiks til den øvrige undervisning og skoledag? Det er naturligvis dybt afhængigt af de rammer og det indhold, man giver lektiecaféen. Med folkeskolereformen er folkeskolerne forpligtede til at oprette lektiecafèer. Lekiecafèens legitimitet. Dybest set skal lektiecafèen hænge sammen med skolens syn på faglighed.

Fagligt løft af elever med svag socioøkonomisk baggrund – hvordan?

Fagligt løft af elever med svag socioøkonomisk baggrund – hvordan?

Nyheder   •   Mar 02, 2015 15:09 CET

Hvordan giver man elever med en svag socioøkonomisk baggrund et fagligt løft? Følgende typer indsatser viser relativt store og statistisk signifikante effekter for de faglige resultater blandt elever med svag socioøkonomisk baggrund: Tutoring, Cooperative learning, Feedback og monitorering

Vigtigst af alt kommer samarbejdet mellem lærere og forskere eleverne til gode

Vigtigst af alt kommer samarbejdet mellem lærere og forskere eleverne til gode

Nyheder   •   Feb 03, 2015 16:04 CET

Man lærer meget af og hos hinanden ved deltagelse i det tværgående forandringsprojekt for uddannelsessystemet i Danmark. Den pædagogiske og læringsmæssige praksis udfordres. Danmarks Privatskoleforening opfordrer skolerne til at være NNS-skoler. Ny Nordisk Skole er et tværgående forandringsfællesskab, der styrker kvaliteten og skaber sammenhæng for hele børne- og uddannelsesområdet i Danmark.