Skip to main content

Vi taler sekunder! Øjenskader og førstehjælp.

Blogindlæg   •   Apr 09, 2018 08:01 CEST

De første sekunder af en førstehjælps-indsats for dine øjne er kritiske. Mange tænker ikke over dette før det er for sent. Vi må alle sætte os ind i proceduren og udbrede viden herom, så vi sammen kan minimere risikoen for varige øjenskader.

I brancher som f.eks. laboratorier, storkøkken, rengøring, hospital, levnedsmiddelindustri samt byg&anlæg, findes der en øget risiko for øjenskader. Det kan være alt fra stænk fra kemikalier, rengøringsmidler, afkalkningsmidler og farve til metalspåner, snavs og støv. I disse arbejdsmiljøer, skal der altid være førstehjælps-udstyr med øjenskyl inden for rækkevidde.

Men man skal også vide, hvordan førstehjælpen skal ydes. På arbejdspladsen bør alle derfor sættes ind i, hvordan man agerer og hvad man skal bruge i tilfælde af en ulykke. Gælder det øjenskader, tæller hvert sekund i forhold til at afværge risikoen for varige mén. 

Førstehjælp for øjnene - fremgangsmåde:

1) Begynd at skylle øjet så hurtigt som muligt. De første sekunder er vigtige.

2) Skyl rigeligt. Hold øjet åbent ved hjælp af fingrene.

3) Skyl i mindst 15 minutter. Brug en øjenskyl på flaske og udskift med en ny efterhånden. Alternativt fortsæt med at skylle ved en fast anordning for øjenskyl.

Lad altid en læge se på øjet efter en skade.

Hvorfor en bufret øjenskyl?

I dag står stænk fra alkalier og syrer for de fleste øjenskader i risikofyldte arbejdsmiljøer. Stænk kommer fra for eksempel maskinopvaskemiddel, cement, lud, eddikesyre, batterisyre eller saltsyre. Når emnet kommer ind i øjet ændres øjets naturlige pH-værdi og en erosionsproces starter.

Derfor er det vigtigt at have adgang til øjenskyl, der ikke bare skyller, men desuden bidrager til at neutralisere øjet. Her kan man f.eks. anvende en bufret øjenskyl fra  Cederroth. Cederroths øjenskyl er bufret med borat. 

En buffer kan beskrives som en støddæmper, der kan modstå pH-forandringer ved tilsætning af stærk syre eller base. Med bufret øjenskyl vender øjets naturlige pH-værdi hurtigere og mere effektivt tilbage end med almindelig saltvandsopløsning.

Se hvordan øjet skylles korrekt (engelsk video):