Skip to main content

Autorisering af private parkeringsselskaber

Nyhed   •   Jan 19, 2017 11:00 CET

En autorisering af de private parkeringsselskaber vil sikre, at de danske bilister vil få færre uberettigede p-afgifter, og opleve en mere ensartet behandling fra parkeringsselskaberne, mener parkeringsselskabet Q-Park.

På baggrund af de seneste ugers debat og kritik af de private parkeringsselskaber, kommer Q-Park med et konkret forslag til en general forbedring af branchen. Forslaget går endnu længere end blot at indføre et privat klagenævn for p-afgifter.

Efter en uddybende dialog med FDM er Q-Park blevet opmærksom på, at der generelt set udskrives for mange uberettigede afgifter til frustrerede bilister i Danmark. Derfor foreslår Q-Park, at der udarbejdes en autorisering af selskaberne i parkeringsbranchen, således at man sikre at selskaberne lever op til særlige krav m.m. Q-Park mener, at en autorisering vil give et løft til branchen og skabe mere troværdighed.

I forbindelse med debatten om oprettelse af et ankenævn for private p-afgifter, deltog Q-Parks direktør Alex Pedersen i en debat på P1 den 12. januar 2017. I samme program deltog Kim Christiansen (DF), Karsten Hønge (SF) og Dennis Lange juridisk konsulent hos FDM for at diskutere, hvilke udfordringer der er i parkeringsbranchen i dag. Her blev de alle 4 enige om, at det kunne være en gode idé at arbejde videre med en autorisering af de private selskaber, for på den måde at stille højere krav til de private parkeringsselskaber.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) udsendte fredag den 6. januar 2017 et lovforslag til en høring om, at den private parkeringsbranche skal oprette et privat klagenævn for at gøre det lettere for bilisterne at klage, og give dem muligheden for at få sagen hørt hos en uvildig instans. Q-Park støtter som udgangspunkt lovforslaget i håb om at imødekomme et ønske fra bilisterne om en anden måde at få sin sag prøvet på end via retssystemet. Det er dog Q-Park’s opfattelse, at denne mulighed også bør omfatte bilister, der har modtaget en afgift fra en offentlig myndighed, til trods for forskelligheden i det juridiske grundlag for pålæggelse af en afgift.

Q-Park er parat til at indgå i en dialog både om det private klagenævn samt oprettelsen af en autorisation til parkeringsbranchen.

Hør Alex Pedersen deltagelse i den politiske debat på P1 Debat fra 12. januar 2017: Uretfærdige p-bøder?

http://www.dr.dk/p1/p1-debat/p1-debat-2017-01-12

Se nyhedsindslaget om lovforslaget på DR1 TV Avisen fra mandag den 9. januar 2017

https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen-med-sporten/tv-avisen-med-sporten-tv/tv-avisen-med-sporten-2017-01-09#!/

Øvrige links:

http://www.dr.dk/nyheder/indland/parkeringsdirektoer-vil-udvide-ankenaevn-hvad-med-kommunernes-p-boeder

http://www.b.dk/politiko/parkeringschefer-ankenaevn-boer-ogsaa-gaelde-kommuners-p-boeder