Skip to main content

Åbent Brev: Trist tilbageskridt i ellers god planlov

Pressemeddelelse   •   Feb 02, 2017 11:54 CET

Den nuværende planlov har fungeret som en bremse for lokal, miljø- og erhvervsmæssig udvikling i store dele af Danmark. Sådan lyder én af konklusionerne i hvidbogen ’Et Danmark i balance er et rigere Danmark’, som landsforeningen Danmark på Vippen udgav forrige år. En konklusion, jeg – og en række nordjyske borgmestre og underskrivere af dette brev – er meget enig i. Derfor glæder jeg mig også over det lovforslag om modernisering af planloven, som erhvervsminister Brian Mikkelsen har fremlagt. MEN på ét punkt er der bestemt ikke tale om en lempelse af de nuværende regler, men derimod en markant og ødelæggende stramning.

I lovforslaget lægger regeringen nemlig op til, at det fremover bliver et lovkrav, at udlægning af nye områder til byzone kun kan ske, hvis der samtidig sker en areal-kompensation med en tilsvarende størrelse fra byzone til landzone et andet sted i kommunen. Et forhold, som også KL i sit høringssvar er stærkt kritiske over for.

Forkert signal

I Rebild Kommune har vi siden 2014 i to omgange lavet kommuneplan-tillæg og ny lokalplan med udlæg af knap 150 nye byggegrunde i Støvring. Udstykningen har været en kæmpe succes. Ja, faktisk er der ikke mange ledige byggegrunde tilbage i de to udstykninger.

Men hvis det nye lovforslag bliver vedtaget, betyder det konkret, at næste gang vi ønsker at udstykke grunde, skal vi finde et tilsvarende areal udlagt til byzone et andet sted i kommunen og gøre det til landzone som kompensation.

En øvelse, man allerede har prøvet i Frederikshavn. Her kunne man forudse en række nye arbejds-pladser blandt andet som følge af havneudvidelser og dermed behov for nye arealer til boligformål – især i Frederikshavn og Sæby-området. Det sagde Erhvervsstyrelsen nej til. Løsningen blev, at man blev ”tvunget” til at tage et tilsvarende areal ud andre steder i kommunen – nøjagtigt, som der nu lægges op til, skal være lovfastlagt praksis.

Det er et signal, man som byråd meget nødig vil sende til kommunens mange velfungerende byer. Og det er et forslag, som helt grundlæggende kommer til at hæmme kommunernes muligheder for at skabe vækst og udvikling lokalt, når behovet opstår.

Kommuner er forskellige

Lovforslaget åbner dog også for, at en kommune kan få dispensation, hvis man kan dokumentere, at der i en 12-årig planlægningsperiode er behov for mere areal til by-vækst. Problemet er her, at det skal vurderes ud fra én fast standardiseret metode gældende for alle landets 98 kommuner – vel at mærke med udgangspunkt i historiske tal fra blandt andet Danmarks Statistik om øget beskæftigelse, vækst i befolkningen og lignende. Historiske tal ville næppe have ”hjulpet” hverken Rebild eller Frederikshavn Kommune i de konkrete sager.

Vi lever godt nok i et lille land, men der er altså markante forskelle på befolkningsudvikling, by-struktur, beskæftigelse osv. fra kommune til kommune. Fleksibiliteten i forhold til lokale forhold, hensyn og udviklingsmuligheder vil med det her forslag være helt væk. Og det vil bestemt ikke gavne lokal vækst og udvikling.

Moderniseringen af planloven indeholder rigtig mange gode initiativer, som vil være med til at fremme udvikling i hele landet. Men dette ”areal-kompensations-forslag” går desværre i den stik modsatte retning. Derfor en opfordring til det store flertal, der står bag den nye planlov: Drop de rigide regler og den standardiserede metode og lad i stedet kommunerne selv vurdere, hvordan principperne for by-vækst planlægges og udføres. Mon ikke vi trods alt er de bedste til at vurdere det?

Borgmester i Rebild Kommune, Leon Sebbelin

På vegne af borgmestrene:

Birgit Stenbak Hansen, Frederikshavn kommune 

Mikael Klitgaard, Brønderslev kommune

Lene Keldgaard Jensen, Thisted kommune

Knud Kristensen, Vesthimmerland kommune

Mogens Gade, Jammerbugt kommune 

Tobias Birch Johansen, Læsø kommune

Hans Ejner Bertelsen, Morsø kommune

Mogens Jespersen, Mariagerfjord kommune

Arne Boelt, Hjørring kommune


For mere information - kontakt venligst: Leon Sebbelin, Borgmester, tlf.: 99 88 99 00, Mobil: 30 27 71 77

Du er som journalist eller borger altid velkommen til at kontakte os for en udtalelse, baggrundsviden eller andet, du måtte have brug for. Vi har samlet nyttige links til  Dagsordner og referater