Skip to main content

Erhvervslivet elsker de små kommuner

Pressemeddelelse   •   Jan 10, 2017 09:12 CET

Dansk Industri måler hvert år hvor gode kommunerne er til at servicere erhvervslivet. Foto: www.colourbox.com

Dansk Industris (DI) årlige måling af erhvervsklimaet i de danske kommuner viser, at der er ret store forskelle på hvor tilfredse virksomhederne er med den service de får fra de enkelte kommuner. Men nok så interessant viser den også, at de små kommuner ligger rigtig godt placeret i analysen.

Det ses at fire af de kommuner der ligger godt i undersøgelsen – Middelfart, Odder, Rebild og Haderslev Kommuner – er kommuner med mellem 22.000 og 56.000 indbyggere og dermed hører til blandt de mindre kommuner. Ud over kommunens størrelse, har også geografisk placering indflydelse på hvilket serviceniveau de erhvervsdrivende kan forvente fra kommunen.

Småt er godt

Det overrasker ikke kommunaldirektør Steen Vinderslev fra Middelfart Kommune, at de små kommuner klarer sig godt. Han peger på den tætte dialog med det lokale erhvervsliv, som afgørende for de gode resultater i DI’s måling af erhvervsklimaet.

- Når vi løbende taler sammen, så betyder det, at vi som kommune kan være proaktive i at sikre gode betingelser for vores virksomheder. Når vi støder på konkrete udfordringer, så sætter vi os sammen om bordet. Og når konkrete behov som vejanlæg, der kan kapere modulvogntog, opstår, så finder vi også løsningen sammen. Det betyder, at vi kommer rigtigt fra start og det gavner virksomhederne, at vi hurtigt får tingene løst, siger Steen Vinderslev.

Som andre eksempler på samarbejdet nævner han, at kommunen har lavet en håndværkeruddannelse i energirenovering og bygger et nyt bycenter til 350 millioner kroner, begge dele i samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Giver øget fleksibilitet

I Haderslev Kommune oplever kommunaldirektør Willy Feddersen at kommunen kan give en anden, tættere og mere fleksibel virksomhedsservice, netop fordi de ikke er så store.

- Vi kender de enkelte virksomheders behov og kan derfor proaktivt imødekomme dem i forhold til at hjælpe dem med deres planer om udvidelser, behov for arbejdskraft osv. – også fordi vi på tværs af den kommunale organisation kan hjælpe hinanden med at understøtte den enkelte virksomhed. Dette gør sig også gældende i forhold til tiltrækning af nye virksomheder, hvor vi kan give en håndholdt, skræddersyet og behovsbestemt service, siger Willy Feddersen.

Direktør Flemming Lehbert Sørensen sidder i Rebild Kommune med præcis den samme oplevelse.

- Både borgmester og kommunaldirektør er let tilgængelige i en kommune af vores størrelse. Desuden har vi to opsøgende erhvervskonsulenter som sammen med en nyetableret task-force hele tiden arbejder på at forbedre vores samarbejde med virksomhederne – også når det drejer som om koordinering på tværs af organisationen, så vi kan sikre hurtige svar og afgørelser, siger Flemming Lehbert Sørensen.

Tæt på en større by er godt

Undersøgelsen viser også at små kommuner der ligger mindre end 30 minutters kørsel fra en by med mere end 45.000 indbyggere, får et bedre skudsmål af de virksomheder der har deltaget i undersøgelsen. Det kan de tale med om i Odder Kommune.

Michael Laursen var i hvert fald ikke i tvivl, da han i 2011 valgte at placere sin virksomhed Pro Truck A/S i Odder Kommune.

- Odder Kommune er centralt placeret med let adgang til arbejdskraft fra Aarhus, Skanderborg, Horsens og selvfølgelig fra Odder. Desuden kender man hinanden lidt bedre i en lille kommune, og man forsøger at hjælpe hinanden. Odder Kommune har været meget imødekommende og yder en god service til virksomhederne, siger Michael Laursen.

Siden etableringen i Odder Kommune, har virksomheden haft en vækst på op mod 50 pct. årligt og er gået fra at have fem medarbejdere til knap 60 medarbejdere i dag.

Vil fortsætte det gode arbejde

I forlængelse af de gode placeringer i analysen, lyder det naturligvis fra de fire kommuner, at de i fremtiden vil fortsætte det gode samarbejde med erhvervslivet og forsøge på at gøre det endnu bedre i 2017 og de kommende år.

Fakta

Haderslev Kommune: 56.029 indbyggere

Middelfart Kommune: 37.913 indbyggere

Rebild Kommune: 29.149 indbyggere

Odder Kommune: 22.319 indbyggere

Kilde: wikipedia.dk

Du er som journalist eller borger altid velkommen til at kontakte os for en udtalelse, baggrundsviden eller andet, du måtte have brug for. Vi har samlet kontaktoplysninger, vores sociale medier og nyttige links til blandt andet dagsordner og høringer.