Skip to main content

​Københavns Kommune vælger igen RIB som IKT-partner

Pressemeddelelse   •   Nov 09, 2016 11:14 CET

RIB vinder Københavns Kommune udbud

Københavns Kommune og RIB A/S har netop underskrevet en ny flerårig samarbejdsaftale om kommunens fortsatte anvendelse af RIB’s Byggeweb portefølje.

Således fortsætter det gode samarbejde mellem RIB og Københavns Kommune, der har stået på siden den første rammeaftale blev indgået i 2012.

Hvor lovgivningen stiller krav om, at der anvendes IKT-værktøjer på kommunale byggeprojekter med byggesum over 20 millioner kroner, valgte Københavns Kommune allerede i 2012 fremover at anvende Byggeweb på samtlige projekter over 500.000 kroner, fordi kommunen fik økonomisk udbytte af værktøjerne og den digitale kommunikation på projektet.

Den nye aftale er en af flere rammeaftaler som Københavns Kommune har haft i udbud for at sikre et stærkere samarbejde mellem parterne på deres nybyg og renoveringsopgaver. Ved at samarbejde med byggeriets parter på en måde, der i højere grad sætter disses kompetencer i spil, vil kommunen sikre udnyttelsen af de optimeringspotentialer, der ligger i en stor projektportefølje.

Hensigten er også at øge samarbejdet og dermed tilliden gennem hele byggeriets værdikæde, så videns- og kompetencedeling medvirker til at vælge de rigtige løsninger, øge produktiviteten og reducere risici og fejl. Det skal give bedre byggeri, til aftalt tid og bedre økonomi.

Det er Københavns Kommunes bygherreenhed, Byggeri København, der har været ansvarlig for udbuddet vedr. leverance af IKT-værktøjer og –rådgivning til kommunen. I modsætning til tidligere omfatter aftalen både Byggeri København, Københavns Ejendomme og nu også Teknik- og Miljøforvaltningen.Valget faldt på Byggeweb fra RIB, uden at de planlagte forhandlingsrunder blev taget i brug.

Byggewebs IKT-værktøjer skal således fortsat danne de digitale rammer for samarbejdet byggeriets parter imellem. Aftalen omhandler Byggeweb Projekt, Byggeweb Udbud, Byggeweb Capture til mangelregistrering og egenkontrol, samt IKT-rådgivning.

”Det er dejligt at vi kan fortsætte vores mangeårige samarbejde med Københavns Kommune, der nu tilmed er udvidet til også at omfatte Teknik- og Miljøforvaltningen, og bidrage til øget effektivisering gennem digital kommunikation på deres bygge- og anlægsprojekter. Vi glæder os til det fortsatte gode samarbejde” siger Senior Business Consultant Nicholas Klokholm fra RIB.

RIB koncernen er en innovativ leverandør til den globale byggebranche. Virksomheden skaber, udvikler og tilbyder Project Management og VDC løsninger til bygge- og anlægsprojekter i forskellige sektorer over hele verden. RIB’s iTWO løsning er verdens første Cloud-/licensbaserede Big Data 5D BIM enterprise løsning til byggeriet, industrien, developers og investorer.

Siden RIB Software AG blev oprettet i 1961, har virksomheden været pioner for innovation i byggeriet og introduceret nytænkning, nye arbejdsmetoder og ny teknologi, der øger effektiviteten af byggeriets processer. Målet er at transformere byggebranchen til det 21. århundredes mest avancerede og digitaliserede branche.

RIB har hovedkvarter i Stuttgart, Tyskland, og har siden 2011 været noteret på børsen i Frankfurt. Med omkring 700 medarbejdere i over 30 kontorer over hele verden servicerer RIB 100.000 kunder, herunder entreprenører, developers, bygherrer, investorer og regeringer, på områderne byggeri og anlæg, i EPC sektoren mv.

I Danmark er RIB koncernen repræsenteret af RIB A/S (tidligere Byggeweb A/S), hvis 37 medarbejdere servicerer kunder i Danmark, Grønland og Færøerne fra hovedkontoret i København og lokalt i Jylland og på Fyn.