Aqm2g7mmcxowwqvgpdlo

Landsdækkende cykel- og knallertkontrol i denne uge

Pressemeddelelser   •   Feb 27, 2017 13:07 CET

Politiet gennemfører i perioden 27. februar til 5. marts 2017 en målrettet indsats mod cyklister og knallertkørere.

Jq76upl4kkavi7p3pj0r

Kriminalitet 2016

Pressemeddelelser   •   Feb 21, 2017 11:03 CET

Kriminaliteten i Danmark ligger fortsat på et historisk lavt niveau. Antallet af straffelovsanmeldelser i 2016 er således på niveau med 2014, hvor kriminaliteten var på det næstlaveste niveau i perioden 2007-2016. Kun i forhold til 2015, hvor kriminalitetsniveauet var det laveste i de seneste 10 år, er der i 2016 sket en mindre stigning på ca. 4 pct.

Rzknkgp9s4ww9rvoxpn6

​Politi vil stoppe uopmærksomme bilister

Pressemeddelelser   •   Feb 17, 2017 10:32 CET

I januar 2017 har flere end 3.400 trafikanter fået en bøde for at bruge håndholdt mobil, mens de kørte i trafikken, viser nye tal fra Rigspolitiet. I næste uge (uge 8) gennemfører politiet en landsdækkende kontrol af uopmærksomme bilister. Det sker som opbakning til den aktuelle kampagne ”Kør bil, når du kører bil”.

Media no image

AFVARSLING af beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi

Pressemeddelelser   •   Feb 13, 2017 02:26 CET

Afvarsling af beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.

vedr. brand i Sportshal beliggende Petersmindevej 25D 7100 Vejle.

Der er ikke længere så megen røgudvikling i forbindelse med brand i Sportshal Petersmindevej 25D 7100 Vejle.

Advarslen om at borgerne skal søge inden døres og holde døre og vinduer lukkede samt holde ventilation slukket ikke længere aktuel. Der er fortsat røgudvikling blandet med vanddamp fra slukningen, men ikke så der fortsat skal advares via denne beredskabsmeddelelse.

Afvarsling af beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Læs mere »
Media no image

Beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi

Pressemeddelelser   •   Feb 13, 2017 01:45 CET

Dette er en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.

Der er udbrudt brand i Sportshal beliggende Petersmindevej 25D 7100 Vejle.

Branden udvikler sig med kraftig røgudvikling.  

Advarslen vedrører borgere i området omkring Petersmindevej

Personer i det berørte område skal søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen.

Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde.

Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Læs mere »
Media no image

Laveste antal anholdte ved Superliga-kampe i 10 år

Pressemeddelelser   •   Feb 11, 2017 18:00 CET

I hele sidste fodboldsæson blev kun 68 personer frihedsberøvet eller anholdt i forbindelse med kampe i Superligaen.

Det fremgår af Rigspolitiets årlige statistik for de politimæssige forhold ved afviklingen af fodboldkampe i Danmark for sæsonen 2015/2016. Statistikken omfatter kampe i Superligaen, 1. division, pokalkampe, landskampe og afviklede europæiske kampe.

"Det er glædeligt at vi forsat har et faldende antal af anholdte og frihedsberøvede ved Superligakampene. Det er Rigspolitiets opfattelse, at årsagen til det lave antal blandt andet skal findes i det gode samarbejde mellem politiet og klubberne samt politiets anvendelse af den dialogbaserede tilgang i forbindelse med fodboldkampe", siger politiinspektør Bjarne Sørensen fra Rigspolitiet.

Antallet af meddelte sigtelser i sæsonen er 376, hvilket er på niveau med 2014/2015-sæsonen. Det er fortsat overtrædelser af ordensbekendtgørelsen, der topper med 145 sigtelser, mens fyrværkeriloven er taget i anvendelse 92 gange. Besiddelse af euforiserende stoffer tegner sig for 46 sigtelser. Antallet af meddelte sigtelser for vold er 7, hvilket ligeledes er på niveau med foregående sæson.

"Set i en europæisk sammenhæng er der tale om et usædvanligt lavt antal anholdte i forbindelse med fodboldkampe, og det er særligt glædeligt, at vi kan fastholde den nedadgående tendens, når det gælder antallet af anholdte", siger Bjarne Sørensen.

Samlet set registrerede Rigspolitiet 475 fodboldkampe i Danmark, og der er i alt anholdt 91 personer. Det er kun pokalkampe, hvor det ene hold er fra Superligaen eller 1. division, der registreres Rigspolitiets nationale fodbolddatabase.

Statistikken er vedhæftet herunder.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Læs mere »
Media no image

Ensartede rammer for politikredsene

Pressemeddelelser   •   Feb 10, 2017 07:41 CET

Den seneste tid har der været debat om, hvorvidt de døgnrapporter, politiet udsender til offentligheden, giver en dækkende beskrivelse af kriminalitetsbilledet i den pågældende politikreds. Historien handler om, at Østjyllands Politi skulle have undladt at offentliggøre oplysninger om bestemte kriminalitetsformer, herunder indbrud, fordi sådanne oplysninger vurderes at virke utryghedsskabende for borgerne. Dette beror selvsagt på en misforståelse.

Når døgnrapporten sendes ud til offentligheden, vil den udgøre et uddrag af døgnets hændelser, da hensyn til efterforskning, involverede personer m.v. betyder, at der naturligt sker en sortering af de sager, som medtages. Det ændrer selvsagt ikke ved, at døgnrapporten, sammen med politiets øvrige kommunikation, skal sikre, at befolkningen får et dækkende billede af, hvad der sker i kredsen. Det er således vigtigt, at døgnrapporten – sammen med den øvrige information, som udsendes via sociale medier, hjemmeside, pressemeddelelser m.v. samt deltagelse i interviews og anden dialog med omverden – understøtter et åbent og tilgængeligt politi. I nogle kredse bruger man ikke døgnrapporter, men i stedet f.eks. sociale medier.

”Et væsentligt element i politiets kommunikation er at give et billede af det aktuelle kriminalitetsniveau. Rigspolitiet vil gerne understrege, at det aldrig må opfattes sådan, at vigtige oplysninger ikke kommer frem til borgerne på grund af misforståede hensyn til borgernes tryghed, politisk korrekthed eller noget helt tredje.”, siger kommunikationsdirektør Anders Frandsen.

Rigspolitiet vil derfor tage initiativ til at sikre, at der i politikredsene er ensartede rammer for politiets offentliggørelse af oplysninger om den aktuelle kriminalitet. Rammerne skal sikre, at der ligger ensartede kriterier til grund for politikredsenes udvælgelse af, hvilke sager, der fra politiets side aktivt informeres om med henblik på, at borgerne får et retvisende billede af kriminaliteten i deres lokalområde.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Læs mere »
X4jpaxfup5fbb0g5fecn

56 tilbydes at starte på politikadetuddannelsen 1. marts 2017

Pressemeddelelser   •   Feb 09, 2017 15:26 CET

På optagelsesprøverne til politikadetuddannelsen blev bl.a. ansøgernes fysiske formåen og danskkundskaber testet. 57 procent af ansøgerne bestod ikke den fysiske prøve. Samlet set er resultatet, at 56 tilbydes at starte på politikadetuddannelsen på Politiskolen i Brøndby 1. marts 2017.

Abl2lqvvnxlhb54cwoqt

Antallet af dræbte i trafikken steg i 2016

Pressemeddelelser   •   Jan 26, 2017 11:30 CET

​Foreløbige tal fra Vejdirektoratet peger på, at 215 mennesker mistede livet i trafikken i 2016. Det er det højeste tal siden 2011.

Bvwouqsg5qhram6tzbnv

AFVARSLENDE BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. BRAND PÅ FYN

Pressemeddelelser   •   Jan 24, 2017 12:29 CET

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Pressekontakt
  • kcprvuyresbizeirwxtose@rigtfzxwwspolcwrlxkwxbmiti.kndk
  • (+45) 7213 2424
Rigspolitiets presseenhed kan kontaktes inden for almindelig... Vis flere

Om Rigspolitiet

Politiets øverste myndighed

Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Adresse

  • Rigspolitiet
  • Polititorvet 14
  • 1780 København V