​Politi vil stoppe uopmærksomme trafikanter

Pressemeddelelser   •   Sep 16, 2018 20:00 CEST

Fra i morgen og ugen ud sætter politiet ind med kontrol af uopmærksomme trafikanter på vejene.

​Resultatet af politiets indsats i forbindelse med skolestart 2018

Pressemeddelelser   •   Aug 29, 2018 09:08 CEST

Politiet er klar til ”Skolestart”

Pressemeddelelser   •   Aug 10, 2018 08:04 CEST

I forbindelse med skolestarten i de kommende uger, vil politiet sætte ind med kontroller ved og omkring skoler rundt omkring i hele landet.

Fælleseuropæisk hastighedskontrol i uge 32

Pressemeddelelser   •   Aug 06, 2018 10:34 CEST

Godt 1200 sigtet i politiets spiritus- og narkoindsatser

Pressemeddelelser   •   Jul 31, 2018 12:32 CEST

Politiets indsatser mod kørsel i spiritus, narko eller medicinpåvirket tilstand i juli måned har ført til, at der sammenlagt sigtes 1265 personer.

Kampagne skal sikre sikker opbevaring af våben

Pressemeddelelser   •   Jul 31, 2018 07:05 CEST

Tørke og hedebølge: myndighedernes anvisninger

Pressemeddelelser   •   Jul 25, 2018 16:08 CEST

Myndighederne har som følge af den vedvarende tørke samt udsigt til hedebølge i Danmark samlet en række råd og anvisninger til borgerne.

DMI oplyser, at den hedebølge, som har ramt Danmark, ser ud til at fortsætte de kommende uger. Myndighederne følger den ekstraordinære vejrsituation tæt og er nu klar med en række råd og anvisninger til, hvordan man skal forholde sig i varmen.

”Det er en ny situation i Danmark med så lang tids tørke kombineret med hedebølge. Derfor har vi valgt at samle myndighederne og aktivere NOST, National Operativ Stab,” siger Per Jensen, som er vicepolitiinspektør i Rigspolitiet og stabschef i NOST, og fortsætter:

”De danske myndigheder har fået mange henvendelser fra borgere, som er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig og hvilke regler, der gælder i de ekstraordinære vejrforhold. Derfor har vi sammen lavet en fælles udmelding, hvor borgerne kan finde svar på deres spørgsmål”.

Herunder kan du blandt andet finde oplysninger og svar på spørgsmål om afbrændingsforbud, badevandskvalitet og forebyggelse af dehydrering:

 • Oversigt over afbrændingsforbud i de danske kommuner: www.brs.dk (Beredskabsstyrelsen)
 • Gode råd til at undgå hedeslag og dehydrering: www.sst.dk (Sundhedsstyrelsen)
 • Varme- og tørkesituationen udenfor Danmarks grænser: www.um.dk, eller på appen ”Rejseklar” samt på Facebooksiden ’Udenrigsministeriets borgerservice’.
 • Udvilkling i det danske vejr – lokalt og på landsplan: www.dmi.dk (DMI). På www.meteoalarm.eu kan man se, om der er risiko for naturbrande i andre lande.
 • Informationer om badevandskvalitet: www.mst.dk (Miljøstyrelsen) - spørgsmål vedrørende drikkevand bedes rettet til det lokale vandselskab, evt. kommunen.
 • Råd til og regler for at undgå brand på naturoplevelser: https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/regler-i-naturen/pas-paa-ilden-i-naturen/ . (Naturstyrelsen)

Spørgsmål til de enkelte områder rettes til de relevante myndigheder.

Spørgsmål til NOST (den nationale operative stab) bedes rettet til Rigspolitiets kommunikationsafdeling: 72132424, presse@rigspoliti.dk

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Læs mere »

Chefens sommerferie-mails kan være svindel

Pressemeddelelser   •   Jul 16, 2018 12:51 CEST

Sidder du og slider i sommervarmen, mens kollegerne er rejst sydpå? Så husk at være ekstra varsom, hvis du får en ferie-mail fra chefen, lyder advarslen fra politiet. Sommerferien er nemlig højsæson for de såkaldte CEO-frauds.

Begrebet CEO-fraud (eller Business Email Compromise (BEC) dækker typisk over sager, hvor gerningsmænd sender falske mails til en virksomheds medarbejdere i chefens navn og beder dem foretage bankoverførsler. I sommerferieperioden øges antallet af disse svindelnumre markant, da direktørerne er ude af landet, og der ofte sidder mere uerfarne folk hjemme på kontoret.

Nye avancerede metoder
Derfor råder Claus Birkelyng fra Rigspolitiets Nationale Cybercrime Center (NC3) til, at man er ekstra opmærksom og varsom med fx bankoverførsler henover sommeren, og han advarer samtidig om, at de kriminelle hele tiden udvikler nye og mere avancerede metoder til at svindle sig til penge.

"Udover de klassiske CEO-frauds, hvor man skriver en mail, som ser ud til at komme fra chefen, ser vi nu også eksempler på, at gerningsmændene får adgang til en brugers e-mail-konto, hvor de finder de en faktura, som de ændrer bankoplysningerne på, for at få virksomheden til at sende pengene til dem i stedet," forklarer han, og råder derfor til, at virksomhederne laver faste procedurer for, hvad man gør, når laver en bankoverførsel, eller når man får at vide, at en faktura har ændret bankkonto.

"Sørg for at få bekræftet ændringen via et andet kommunikationsmiddel som fx telefon, sms eller andet," lyder rådet.

Slå audit-loggen til
Claus Birkelyng fortæller videre, at de kriminelle også er begyndt at bruge en såkaldt spear-phishing-metode, hvor de via Microsoft Office 365 sender en mail med en vedhæftet fil, som ligner et almindeligt word-dokument. Når filen åbnes, får gerningsmændene fuldstændig adgang til computeren.

Disse filer kan ikke opfanges af antivirus-programmer. 

"Vi har ved flere lejligheder oplevet, at det ikke har været muligt at efterforske denne type sager, da virksomhederne ikke har slået deres audit-log til. Hvis jeres virksomhed hostes af Microsoft Office 365, så bør I sikre jer, at audit-loggen er slået til, så der er efterforskningsmuligheder," siger Claus Birkelyng.

Sådan beskytter du dig
Hvis du vil være forberedt på sommerens potentielle CEO-frauds, kan du læse mere her om hvordan det typisk foregår, og hvordan du beskytter dig bedst muligt i de vedlagte dokumenter. Din virksomhed kan også blive del af NC3Skyt, som er et samarbejde mellem Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center (NC3) og især små og mellemstore virksomheder, hvor ambitionen er at opnå bedre videndeling med henblik på at højne den generelle it-sikkerhedsbevidsthed i virksomhederne. Du kan læse mere om NC3Skyt i vedlagt dokumenter.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Læs mere »

AFVARSLING AF BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. BRAND I HOVE, SMØRUM

Pressemeddelelser   •   Jul 13, 2018 22:20 CEST

Politiet på spirituskontrol i hele juli måned

Pressemeddelelser   •   Jun 29, 2018 09:00 CEST

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Pressekontakt
 • prxveswsserd@rshigfxspqcoljyitrsi.zcdkce
 • (+45) 7213 2424
Rigspolitiets presseenhed kan kontaktes inden for almindelig kontortid på pressetelefon (+45) 7213 2424 eller mail... Vis flere

Om Rigspolitiet

Politiets øverste myndighed

Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Adresse

 • Rigspolitiet
 • Polititorvet 14
 • 1780 København V