Jq76upl4kkavi7p3pj0r

Rigspolitiet sætter alle kræfter ind for at rette op på fejlene i politiets håndtering af våben og ammunition

Pressemeddelelser   •   Apr 25, 2017 16:22 CEST

Rigsrevisionens undersøgelse viser en række fejl i politiets håndtering af våben og ammunition. Rigspolitiet tager kritikken meget alvorligt og igangsætter en række tiltag for at rette op. Det skal understreges, at fejlene ikke har påvirket politiets evne til at håndtere varslede og uvarslede hændelser.

Qu77bdom8pvasaciz75f

Politiets indsats mod spirituskørsel i påsken 2017

Pressemeddelelser   •   Apr 24, 2017 09:15 CEST

I perioden fra onsdag den 12. til den 17. april gennemførte politiet de traditionelle spirituskontroller i påsketrafikken.

Jq76upl4kkavi7p3pj0r

​Færre borgere blev udsat for røveri og indbrudskriminalitet i 1. kvartal 2017, men antallet af anmeldelser om bedrageri og vold er steget

Pressemeddelelser   •   Apr 19, 2017 13:00 CEST

Der blev begået knap 1.700 færre indbrud i privat beboelse og antallet af røverier faldt med godt 12 procent i 1. kvartal 2017 sammenlignet med 1. kvartal 2016. Samtidig kan politiet i samme periode konstatere et tilsvarende fald i antallet af anmeldelser om hærværk. Derimod steg antallet af anmeldelser om bedrageri, vold og sædelighedsforbrydelser.

Media no image

Politiet gennemfører målrettet indsats mod hastighedsovertrædelser

Pressemeddelelser   •   Apr 18, 2017 10:16 CEST

Politiet landet over gennemfører fra tirsdag den 18. april til søndag den 23. april en landsdækkende målrettet indsats mod hastighedsovertrædelser.

Kontrollen er koordineret med Sikker Trafiks kampagne Sænk farten - en lille smule betyder en hel del

Hvert år bliver politiet kaldt ud til utallige trafikulykker, der kunne have været undgået, hvis folk havde overholdt fartgrænserne. Hastighed er et vigtig indsatsområde, og vi prioriterer fartkontrol på vejene for at redde liv og skabe tryghed for dem, der færdes i trafikken, siger Erik Terp Jensen, chef for Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Hvorfor indsats mod hastighed?

 • Der er en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne.
 • For høj hastighed vurderes at være den hyppigste årsag til færdselsulykker med alvorlig tilskadekomst og dødsfald.
 • Der er for høj fart i omkring halvdelen af dødsulykkerne i trafikken

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Læs mere »
Bvwouqsg5qhram6tzbnv

AFVARSLING AF BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. BRAND I HEDENSTED

Pressemeddelelser   •   Apr 03, 2017 23:55 CEST

Bvwouqsg5qhram6tzbnv

BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. BRAND I HEDENSTED.

Pressemeddelelser   •   Apr 03, 2017 20:58 CEST

Media no image

Politiet satte fokus på sikkerhedsseler, mobiltelefon og uopmærksomhed

Pressemeddelelser   •   Mar 23, 2017 14:47 CET

Politiet gennemførte i uge 11 en målrettet indsat mod manglende brug af sikkerhedsseler og andet sikkerhedsudstyr samt brug af håndholdt mobiltelefon og uopmærksomhed under kørslen.

Ved kontrollerne blev der i perioden standset 5404 køretøjer. Der blev konstateret over 1512 forseelser, heraf

 • Voksne med manglende brug af sikkerhedssele: 392
 • Børn, hvor der ikke var anvendt sele/godkendt sikkerhedsudstyr: 20
 • Brug af håndholdt mobiltelefon: 397
 • Spiritus- eller narkokørsel: 13
 • Kørsel i frem for rødt/gult lys: 27

På trods af at risikoen for at blive dræbt i et uheld halveres, når man benytter sikkerhedsselen, viser tallene fra politiets kontrol i den forgangne uge, at nogle førere og passagerer fortsat undlader at bruge sikkerhedssele under kørslen. 

Tallene viser samtidig, at brugen af håndholdt mobiltelefon fortsat udgør et problem for trafiksikkerheden. Uopmærksomhed er blandt de hyppigste uheldsfaktorer i trafikken og kan være årsag til en tredjedel af alle uheld, viser undersøgelser.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Læs mere »
Qu77bdom8pvasaciz75f

Spænd selen og lad mobilen ligge - politiet på kontol i næste uge

Pressemeddelelser   •   Mar 13, 2017 06:30 CET

Jq76upl4kkavi7p3pj0r

Markante fejl i politiets indkøb

Pressemeddelelser   •   Mar 10, 2017 08:09 CET

Rigspolitiet har gennemført en analyse af indkøb af konsulentydelser i 2015-16. Analysen viser væsentlige mangler i overholdelse af udbudsreglerne samt behov for en markant skærpelse af kontrolprocedurerne ved indkøb, bl.a. i form af en ekstern revision af hele indkøbsområdet.

Media no image

Politiet satte fokus på cyklister og knallertkørere

Pressemeddelelser   •   Mar 09, 2017 14:09 CET

Politiet gennemførte fra mandag den 27. februar til søndag den 5. marts en målrettet indsat mod cyklister og knallerter med fokus på deres adfærd i trafikken så som manglende lys, kørsel frem for rødt lys, kørsel på fortov og anden trafikfarlig og generende adfærd. 

Derudover blev der også kigget på køretøjernes tilstand, herunder konstruktivt ændrede knallerter med hastigheder over det tilladte.

I 2015 var cyklister og knallertkørere involveret i 1200 ulykker med personskade, hvor 26 cyklister og 19 knallertkørere blev dræbt. Desværre har der ikke været samme positive nedgang i antallet af alvorlige ulykker for cyklister og knallertkørere som for andre grupper af trafikanter.

Ved indsatsen i uge 9 blev der i hele perioden standset 2380 køretøjer herunder biler, cykler og knallerter. Der blev konstateret 973 forseelser, heraf bl.a.:

 • Kørsel frem for rødt/gult lys: 184
 • Lygteføring, forkert eller mangelfuld: 58
 • Cyklist/knallert – kørsel på fortov/gangsti: 88
 • Benyttet håndholdt mobiltelefon: 129
 • Hastighedsoverskridelse ved konstruktivt ændrede knallerter: 53
 • Styrthjelm ikke benyttet: 13

Under den tilsvarende indsats i uge 38 i 2016 blev der konstateret lidt færre sigtelser, nemlig 928. Samtidig blev kun 1573 køretøjer bragt til standsning.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Læs mere »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Pressekontakt
 • prqqownwesseooqhva@rhlignjxqinspolitbznli.zsdk
 • (+45) 7213 2424
Rigspolitiets presseenhed kan kontaktes inden for almindelig... Vis flere

Om Rigspolitiet

Politiets øverste myndighed

Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Adresse

 • Rigspolitiet
 • Polititorvet 14
 • 1780 København V