Pqfg9h0ezr0gawkbytfq

Politiet på julekontrol

Pressemeddelelser   •   Nov 30, 2016 15:00 CET

Xm2jnbgssoepsjthuoyk

Nummerpladelæsere indført i hele landet

Pressemeddelelser   •   Nov 30, 2016 07:30 CET

Media no image

​Markant fald i tyveri af nummerplader

Pressemeddelelser   •   Nov 25, 2016 07:00 CET

De seneste tre år er antallet af stjålne nummerplader faldet med 30 procent, og tendensen ser ud til forsætte i 2016.

I november 2013 bestemte Folketinget, at danske nummerplader skulle være fastmonteret fra 15. november 2015. Dermed fik ejere af køretøjer tid til at fastgøre nummerpladerne, hvilket politiet rundt om i landet satte fokus på blandt andet med ’sæt skruer i-aktioner’.

Nummerpladetyverier toppede i 2012 med 21.507 anmeldelser, men var ved udgangen af 2015 faldet med hele 30,8 procent til 14.877.

Man skal tilbage til 2008 for at finde et tilsvarende lavt helårsniveau, og den positive tendens ser ud til at forsætte i 2016, hvor nummerpladetyverier i første halvår var 29,7 procent under niveauet for første halvår 2015 (fra 7.629 til 5.366).

I Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter (NFC) tror man på, at den nedadgående kurve kan fortsætte endnu længere ned.

- Det er dejligt, at langt færre mister nummerpladerne og undgår al den irritation, som er forbundet med det. Der er god grund til at gøre tyveri besværligt – så stor ros til alle, som har fastmonteret deres nummerplader. Skulle nogen have glemt det, så hermed en opfordring til at få det ordnet, siger vicepolitiinspektør Henrik Framvig fra Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter (NFC).

Det koster 1.000 i bøde, hvis nummerpladerne ikke er skruet fast, mens en fastmontering ofte er billigere.

Læs mere
Fastmontering af nummerplader

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

De seneste tre år er antallet af stjålne nummerplader faldet med 30 procent, og tendensen ser ud til forsætte i 2016.

Læs mere »
Cefw6tyt61gfihdjbuetg

Politiet satte fokus på manglende afstand og uopmærksomhed

Pressemeddelelser   •   Nov 24, 2016 15:43 CET

Ey7tzooe5i9eapw6aizj

Havarikommissionens udgivelse af rapport om ulykker med lastbiler

Pressemeddelelser   •   Nov 18, 2016 16:48 CET

Btpg1hepwpyni0jfecmz

Politiet tager kritik af alarmcentraler meget alvorligt

Pressemeddelelser   •   Nov 18, 2016 11:46 CET

Media no image

​Vedrørende etablering af ny politiskole i det vestlige Danmark

Pressemeddelelser   •   Nov 15, 2016 13:12 CET

Placering af en ny politiskole i det vestlige Danmark har givet anledning til offentlig debat. Rigspolitiet har udarbejdet en rapport, som afdækker muligheden for etablering af politiets uddannelsescenter i eksisterende bygninger eller nybyggeri i det vestlige Danmark.

Rigspolitiet vurderer, at nybyggeri er den mest attraktive mulighed for politiet, da det sikrer de bedste muligheder for at etablere et moderne og fremtidssikret udannelsescenter i det vestlige Danmark. Dette fremgår af den analyse Rigspolitiet har udarbejdet. Det bygger på kriterier i forhold til valget mellem nybyggeri og eksisterende byggeri, som har været uændret gennem analysearbejdet.

Geografisk placering
Overvejelserne om politiskolens placerings betydning for beredskabet tog indledningsvis udgangspunkt i et hensyn om, at der helst ikke skulle være over 2 timers udrykningskørsel til København. Allerede fra starten af analysen har Rigspolitiet dog oplyst, at det vil være muligt at placere politiskolen mere end 2 timers udrykningskørsel fra København. Det fremgår også af analysen, at denne grænse ikke var kritisk, bl.a. fordi der fortsat vil være tilstrækkeligt med politistuderende i København til at dække det nuværende beredskab. Af samme grund peger analysen også på eksisterende byggeri, hvor der er længere end to timers ”udrykningskørsel” til København.

I analysen indgår en tidsmæssig afgrænsning på almindelig kørsel til Nyborg. Dette bygger på hensynet til transporttid for politiets ansatte, der skal deltage i kurser, videreuddanne sig eller undervise på skolen. Der er således ikke tale om en ændring af afstandskravet, men om to forskellige kriterier. Det fremgår også af analysen.

Arealkrav
I forbindelse med analysen har Rigspolitiet dels undersøgt eksisterende byggeri, dels muligheden for nybyggeri. For så vidt angår eksisterende byggeri vurderede Rigspolitiet, at der er brug for et bygningsareal på min. 18.000 m2 (med mulighed for supplerende byggeri) for at kunne dække det samlede uddannelsesbehov på den nye politiskole. Derudover er et kriterium på 7.000 m2 anvendt som udgangspunkt for evt. hurtig opstart af basisuddannelsen.

I forløbet har vi også overvejet muligheden for nybyggeri. Her var vurderingen, at der var behov for et samlet bygningsareal på ca. 24.500 m2. Det ændrer ikke ved vurderingen af det eksisterende byggeri, da det også her, var forventningen, at der ville være behov for nye tilbygninger af tilsvarende omfang. Der er således ikke ændret ved kriterierne for vurderingen af de to forskellige typer byggeri.

Rigspolitiets anbefaling af nybyggeri bygger især på følgende faktorer

 • Funktionalitet

Nybyggeri giver politiet optimale rammer for indretning, logistik og funktionalitet.

Det sikrer samtidig de bedste muligheder for at træne og undervise i f.eks. kriminalteknik, magtanvendelse, skydning og pågribelse af bevæbnede og farlige personer i realistiske øvelsesmiljøer.

Derudover kan udendørsfaciliteter – f.eks. træningsarealer, skydebane, øvelsesby – tænkes bedst muligt ind i undervisningen og dermed understøtte realistiske øvelsesscenarier.

 • Fleksibilitet

Nybyggeri giver derudover politiet mulighed for at være fleksibel i forhold til fremtidige udsving i rekruttering og normering af studerende og ansatte.

Herudover kan politiets behov for uddannelse og videreuddannelse som følge af et foranderligt kriminalitetsbillede ændre sig over tid. Også dette forudsætter fleksible rammer.

 • Sikkerheden for de politistuderende

Endeligt indebærer etablering af en ny politiskole en række særlige hensyn til adgangsforhold, placering af vinduer, etablering af særlig skalsikring, sikring af køretøjer og våben samt videoovervågning mv. Også her giver nybyggeri mulighed for at skabe optimale rammer for politiuddannelsen.

Du kan læse den samlede rapport her

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Læs mere »
Bvwouqsg5qhram6tzbnv

AFVARSLENDE BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. BRAND I RØRDAL VED AALBORG.

Pressemeddelelser   •   Nov 12, 2016 08:39 CET

Jpoh5c6ju6ginmahomxr

​Politiet sætter i samarbejde med Vejdirektoratet fokus afstand i trafikken

Pressemeddelelser   •   Nov 11, 2016 09:58 CET

Media no image

Knap 4700 køretøjer standset under J-dags kontrol

Pressemeddelelser   •   Nov 09, 2016 10:47 CET

I dagene omkring J-dag den 4. november 2016 gennemførte politiet traditionen tro en landsdækkende målrettet indsats mod spirituskørsel.

Under kontrollerne blev der i løbet af de fire kontroldage standset knap 4700 køretøjer, hvor 32 førere blev sigtet for spirituskørsel og 8 førere for kørsel i narko- eller medicinpåvirket tilstand.

Derudover blev der konstateret 231 andre overtrædelser af færdselsloven, heraf

 • 9 der var frakendt førerretten og
 • 17 der ikke havde kørekort.

Endvidere blev

 • 25 sigtet for at have talt i mobiltelefon under kørslen og
 • 31 for ikke have benyttet sikkerhedsselen.

I forhold til sidste års kontrol omkring J-dag, ligge antallet af sigtede for spirituskørsel og kørsel i narko- eller medicinpåvirket tilstand på samme niveau. Dette ses også blandt de andre færdselsovertrædelser i perioden.

Spirituskørsel er en medvirkende årsag i ca. 20 % af de uheld, hvor personer bliver dræbt eller kommer til skade i trafikken. Derfor sætter politiet løbende ind med målrettede kontroller mod spritbilister. Det vil især være synligt i den kommende tid, hvor de traditionelle julefrokoster står for døren.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Læs mere »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Pressekontakt
 • presse@rigspoliti.dk
 • (+45) 7213 2424
Rigspolitiets presseenhed kan kontaktes inden for almindelig... Vis flere

Om Rigspolitiet

Politiets øverste myndighed

Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Adresse

 • Rigspolitiet
 • Polititorvet 14
 • 1780 København V