Media no image

Vurdering af sag vedrørende brug af konsulentydelser i Rigspolitiets Koncernservice

Pressemeddelelser   •   Sep 29, 2016 15:14 CEST

På baggrund af en række artikler i BT har Koncernservice udarbejdet en redegørelse vedrørende indkøb af konsulentydelser fra hhv. Dynamic Approach og just training. Se redegørelsen herunder.

Kammeradvokaten er efterfølgende blevet bedt om at gennemgå redegørelsen. Se redegørelsen herunder.

Økonomidirektør Nikolaj Veje har på den baggrund foretaget sin vurdering af sagen. Se redegørelsen herunder.

I den forbindelse udtaler Nikolaj Veje:

”Det må konkluderes, at reglerne vedrørende udbud samt øvrige forvaltningsmæssige krav til dokumentation i en række tilfælde ikke er overholdt i tilfredsstillende omfang. Det skal Rigspolitiet selvsagt stærkt beklage.

I BT har der været påstande om ”vennetjenester”. Den pågældende afdelingschef har oplyst, at der udelukkende har været en rent faglig relation til de involverede konsulentfirmaer, og det har jeg fuld tillid til er rigtigt.

”På baggrund af Koncernservices redegørelse og Kammeradvokatens gennemgang heraf, har det vist sig, at der er behov for et skærpet ledelsesmæssigt fokus på efterlevelse af udbudsreglerne, ligesom det organisatorisk er uhensigtsmæssigt, at indkøbsfunktionen er placeret i Koncernservice, hvor der i betydeligt omfang er behov for at anvende konsulentbistand. Jeg har derfor besluttet at flytte indkøbsfunktionen væk fra Koncernservice. Dette sker som led i en bredere indsats, hvor også en styrkelse af controllingfunktionen skal medvirke til efterlevelse af udbudsreglerne." 

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Læs mere »
Bvwouqsg5qhram6tzbnv

AFVARSLING VEDR. BRAND I ESBJERG

Pressemeddelelser   •   Sep 29, 2016 14:44 CEST

Bvwouqsg5qhram6tzbnv

OPFØLGENDE BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. BRAND I ESBJERG

Pressemeddelelser   •   Sep 29, 2016 12:30 CEST

Bvwouqsg5qhram6tzbnv

BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. BRAND I ESBJERG

Pressemeddelelser   •   Sep 29, 2016 11:47 CEST

Ey7tzooe5i9eapw6aizj

Politiet udpeger de tre væsentligste områder for færdselsindsatsen frem mod 2020

Pressemeddelelser   •   Sep 27, 2016 08:00 CEST

K0cuer0jbimgwc9gizof

Landsdækkende cykel- og knallertkontrol

Pressemeddelelser   •   Sep 16, 2016 14:00 CEST

Jpoh5c6ju6ginmahomxr

​Fælles europæisk sikkerhedssele- og mobiltelefonkontrol i uge 37

Pressemeddelelser   •   Sep 11, 2016 23:00 CEST

Politiet landet over deltager fra mandag den 12. september til søndag den 18. september 2016 i en indsats mod manglende brug af sikkerhedsseler og andet sikkerhedsudstyr samt brug af håndholdt mobiltelefon under kørslen.

Zibs013uowjzvumqzdhf

Samlet resultatet af politiets indsats i forbindelse med skolestarten

Pressemeddelelser   •   Sep 02, 2016 06:30 CEST

Wtiukgbq1roagcspehk4

Politiet satte fokus på hastighed i uge 34

Pressemeddelelser   •   Sep 01, 2016 15:12 CEST

Btpg1hepwpyni0jfecmz

Rigspolitichef: Et angreb på alle politifolk, der hver dag passer deres arbejde

Pressemeddelelser   •   Sep 01, 2016 08:46 CEST

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Pressekontakt
  • presse@rigspoliti.dk
  • (+45) 7213 2424
Rigspolitiets presseenhed kan kontaktes inden for almindelig... Vis flere

Om Rigspolitiet

Politiets øverste myndighed

Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Adresse

  • Rigspolitiet
  • Polititorvet 14
  • 1780 København V