Btpg1hepwpyni0jfecmz

Strategisk Analyse 2016: Nye kriminalitetsformer er i vækst

Pressemeddelelser   •   Okt 13, 2016 10:34 CEST

Politiet udkommer i dag med Strategisk Analyse 2016, der er en samlet analyse af udviklingen inden for politiets operative indsatsområder: Kriminalitet, trafiksikkerhed og beredskab. Analysen peger blandt andet på, at øget digitalisering fører til et stærkt øget omfang og øget kompleksitet på en række kriminalitetsområder.

K0cuer0jbimgwc9gizof

Politiet satte fokus på uopmærksomhed i trafikken

Pressemeddelelser   •   Okt 13, 2016 09:29 CEST

Media no image

AFVARSLING BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. KEMIKALIEUDSLIP I FREDERIKSVÆRK

Pressemeddelelser   •   Okt 12, 2016 17:35 CEST

AFVARSLING AF BEREDSSKABSMEDDELSE fra Nordsjællands Politi
Nordsjællands Politi oplyser, at der nu er tale om en mindre brand i pvc affald på en virksomhed på Havnevej i Frederiksværk. Branden er under kontrol og der er kun mindre røgudvikling fra virksomheden i sydvestlig retning mod Roskilde Fjord. Borgerne i området kan derfor igen bevæge sig udendørs og åbne døre og vinduer.
Borgere der oplever svie eller irritation i øjne, næse eller hals kan rette henvendelse til sundhedsfagligt personale på 1813. Borgere med akut vejrtrækningsproblem skal ringe 112.
Der vil fortsat være indsats i området, hvorfor flere veje ved Frederiksværk Havn vil være spærret for trafik.

Dette var en beredskabsstyrelse fra Nordsjællands Politi

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

AFVARSLING BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. KEMIKALIEUDSLIP I FREDERIKSVÆRK

Læs mere »
Media no image

​Landsdækkende hastighedskontrol uge 41, 2016

Pressemeddelelser   •   Okt 12, 2016 07:00 CEST

Politiet landet over gennemfører fra fredag den 14. oktober til søndag den 16. oktober 2016 en målrettet indsats mod hastighedsovertrædelser.

Kontrollen er i koordineret med Sikker Trafiks kampagne Sænk farten før det er for sent, og ligger op til efterårsferien, hvor trafikintensiteten på vejene øges betragteligt.

Baggrunden
”Selv om antallet af alvorlige trafikulykker fortsat falder i Danmark, er der stadig for mange bilister, der kører alt for hurtigt og dermed udsætter sig selv og andre for fare” udtaler Erik Terp Jensen, Chef for Rigspolitiets Nationale Færdselscenter. ”Der er en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne”.

Der køres især for stærkt på landevejene, hvor mere end 60 % af trafikanterne kører over den tilladte grænse. Det er også der, de fleste alvorlige ulykker sker.

Hvorfor indsats mod hastighed?

 • For høj hastighed vurderes at være den hyppigste årsag til færdselsulykker med alvorlig tilskadekomst og dødsfald.
 • I næsten halvdelen af alle dødsulykker med personbil i 2014 kørte føreren over hastighedsgrænsen.
 • I byerne kan selv små hastighedsoverskridelser medføre meget alvorlige personskader hos fodgængere og cyklister, hvis de påkøres. 

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Læs mere »
Media no image

​Nye kriminalitetstal for 1. halvår 2016

Pressemeddelelser   •   Okt 07, 2016 08:13 CEST

Overordnet set er kriminaliteten fortsat på et lavt niveau, men antallet af straffelovsanmeldelser er steget i 1. halvår 2016 sammenlignet med samme periode i 2015, hvor antallet af anmeldelser var på det laveste niveau i 30 år.

Stigningen kan blandt andet tilskrives markant flere anmeldelser for vold, herunder vold mod tjenestemænd, samt underslæb og sædelighedsforbrydelser, ligesom der er sket en stigning i forhold til indbrud og databedrageri.

Stigningerne kan have flere forklaringer. I forhold til voldtægt har Rigsadvokaten således i 2015 udsendt en ny meddelelse, hvori praksis for politiets registrering af voldtægtssager indskærpes, hvilket kan have medført, at flere sager oprettes som anmeldelsessager. Derudover kan sagskomplekser – hvor den samme person er anmeldt for at have begået en række ensartede overtrædelser, fx distribution af børneporno – påvirke anmeldelsestallet ganske meget.

Endvidere kan en mindre del af stigningen muligvis forklares med en øget anmeldelsestilbøjelighed, samt det berettigede øgede fokus på at opfordre borgerne til at foretage anmeldelser. Omvendt viser opgørelsen, at der begås færre indbrud i fritidshuse og erhvervsejendomme, ligesom antallet af tyverier fra biler falder.

Omprioriteringerne som følge af terrortruslen samt flygtninge- og migrantsituationen har bl.a. haft en betydning for antallet af sigtelser vedr. trafikfarlige forseelser, ordensbekendtgørelsen, lov om euforiserende stoffer samt narkotika og smugling.

Flere fængslede fra bandemiljøet
Tallene for 1. halvår 2016 viser, at politiets indsats på en række prioriterede områder har virket. Det gælder eksempelvis bekæmpelsen af rocker- og bandekriminalitet. I juli måned 2016 var der således 315 fængslede rocker- og bandemedlemmer, hvor målet er mindst 225.

Særligt udsatte boligområder
I de særligt udsatte boligområder faldt antallet af straffelovsanmeldelser fra 24,2 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere i 1. halvår 2015 til 23,0 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere i 1. halvår 2016. Det svarer til et fald på 5,1 procent.

Nøgletal for indsatsen i de særligt udsatte boligområder kan ses herunder. (Relaterede/dokumenter)

De samlede opgørelser over kriminalitetsudviklingen i 1. halvår 2016 kan ses på www.statistik.politi.dk

Yderligere spørgsmål kan rettes til Rigspolitiets kommunikationsafdeling på 72132424 eller presse@rigspoliti.dk

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Overordnet set er kriminaliteten fortsat på et lavt niveau, men antallet af straffelovsanmeldelser er steget i 1. halvår 2016 sammenlignet med samme periode i 2015, hvor antallet af anmeldelser var på det laveste niveau i 30 år.

Læs mere »
Media no image

Politiet vil stoppe uopmærksomme bilister

Pressemeddelelser   •   Okt 03, 2016 14:43 CEST

En bilist kører ud af vejen slingrer fra side til side. Det viser sig, at føreren sidder og roder med sin mobil, mens han har foden på speederen og kører 80 km/t.

Det syn møder politiet alt for ofte, når de laver færdselskontrol. Nye tal fra Rigspolitiet viser, at alene siden januar har politikredsene delt 19.440 bøder ud til trafikanter (biler, varevogne, lastbiler, busser, scootere og cyklister), der brugte deres håndholdte mobil, mens de kørte i trafikken.

- Der er uopmærksomhed involveret i omkring hvert tredje trafikdrab på vejene. Derfor er det vigtigt, at flere trafikanter har fokus på trafikken, når de kører på vejene. Alt for ofte stopper vi folk, der roder med mobil, papirer eller noget helt tredje, mens de kører. Det fjerner fokus og øger risikoen for alvorlige ulykker, siger Erik Terp Jensen, centerchef for Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

354 har mistet livet
I de seneste uger har en landsdækkende kampagne fra Rådet for Sikker Trafik, Forsikring & Pension samt landets kommuner mindet trafikanterne om, at når de sidder bag rattet, så skal de holde fokus på trafikken.

Set over fem år har 354 mennesker mistet livet i trafikken i ulykker, hvor de selv eller andre har været uopmærksomme. Dertil kommer antallet af tilskadekomne personer, som ikke er opgjort.

Det er på den baggrund, at den landsdækkende kampagne ”Kør bil, når du kører bil” vil have flere til at koncentrere sig, når de kører ude i trafikken.

- Det er et fuldtidsjob at køre bil. Hvis man leder efter ting i handskerummet, læser sms på sin mobil eller vender sig om for at række en sut til barnet på bagsædet, så er der risiko for, at man ikke ser, hvad der sker på vejen. Der er ikke noget, der er så vigtigt, at det ikke kan vente fem minutter på at man finder et sted at holde ind til siden, siger Lisbeth Sahl, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Så langt kører du i blinde

Hvis du kigger på din mobil i fire sekunder, så har du kørt så langt i blinde:

 • 50 km/t.: 56 meter.
 • 80 km/t: 89 meter.
 • 110 km/t: 122 meter.


Gode råd:

 • Drop mobilen og sociale medier, når du kører bil.
 • Hold ind til siden, hvis du skal indstille din GPS eller ringe.
 • Hold ind til siden og få ro i bilen, hvis børnene er urolige og kræver din opmærksomhed.
 • Lad være med at lede efter ting, du taber. Kør ind til siden - eller vent til du kommer frem.
 • Kig på trafikken, også mens du taler med dine medpassagerer.
 • Få andre i bilen til f.eks. at skrue låget af din vandflaske, taste på GPS, række dig solbriller etc.


Så mange har fået en bøde for at tale i håndholdt mobil, mens de kørte i trafikken (bil, varevogn, lastbil, bus, knallert og cykel):

Politikreds 2016 2015 2014
Nordjylland 1.851 4.729 4.942
Østjylland 2.214 3.746 3.426
Midt- og Vestjylland 1.529 3.077 2.702
Sydøstjylland 2.678 4.409 4.205
Syd- og Sønderjylland 985 3.397 3.227
Fyn 1.872 3.558 3.947
Sydsjælland og Lolland-Falster 948 2.314 3.114
Midt- og Vestsjælland 1.539 3.187 3.534
Nordsjælland 922 2.240 2.694
Københavns Vestegn 1.603 3.707 3.618
København 3.155 6.452 8.115
Bornholm 144 131 137
Total 19.440 40.947 43.661
Note: 2016 er for januar - august.


(Kilde: Rigspolitiets Nationale Færdselscenter).

På Sikker Trafiks hjemmeside kan du se videoer fra politiet, der har filmet uopmærksomme trafikanter.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Siden januar har flere end 19.000 trafikanter fået en bøde for at bruge håndholdt mobil, mens de kørte i trafikken, viser nye tal fra Rigspolitiet. I denne uge gennemfører politiet en landsdækkende kontrol af uopmærksomme bilister. Det sker som opbakning til den aktuelle kampagne ”Kør bil, når du kører bil”.

Læs mere »
Media no image

Vurdering af sag vedrørende brug af konsulentydelser i Rigspolitiets Koncernservice

Pressemeddelelser   •   Sep 29, 2016 15:14 CEST

På baggrund af en række artikler i BT har Koncernservice udarbejdet en redegørelse vedrørende indkøb af konsulentydelser fra hhv. Dynamic Approach og just training. Se redegørelsen herunder.

Kammeradvokaten er efterfølgende blevet bedt om at gennemgå redegørelsen. Se redegørelsen herunder.

Økonomidirektør Nikolaj Veje har på den baggrund foretaget sin vurdering af sagen. Se redegørelsen herunder.

I den forbindelse udtaler Nikolaj Veje:

”Det må konkluderes, at reglerne vedrørende udbud samt øvrige forvaltningsmæssige krav til dokumentation i en række tilfælde ikke er overholdt i tilfredsstillende omfang. Det skal Rigspolitiet selvsagt stærkt beklage.

I BT har der været påstande om ”vennetjenester”. Den pågældende afdelingschef har oplyst, at der udelukkende har været en rent faglig relation til de involverede konsulentfirmaer, og det har jeg fuld tillid til er rigtigt.

”På baggrund af Koncernservices redegørelse og Kammeradvokatens gennemgang heraf, har det vist sig, at der er behov for et skærpet ledelsesmæssigt fokus på efterlevelse af udbudsreglerne, ligesom det organisatorisk er uhensigtsmæssigt, at indkøbsfunktionen er placeret i Koncernservice, hvor der i betydeligt omfang er behov for at anvende konsulentbistand. Jeg har derfor besluttet at flytte indkøbsfunktionen væk fra Koncernservice. Dette sker som led i en bredere indsats, hvor også en styrkelse af controllingfunktionen skal medvirke til efterlevelse af udbudsreglerne." 

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Læs mere »
Bvwouqsg5qhram6tzbnv

AFVARSLING VEDR. BRAND I ESBJERG

Pressemeddelelser   •   Sep 29, 2016 14:44 CEST

Bvwouqsg5qhram6tzbnv

OPFØLGENDE BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. BRAND I ESBJERG

Pressemeddelelser   •   Sep 29, 2016 12:30 CEST

Bvwouqsg5qhram6tzbnv

BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. BRAND I ESBJERG

Pressemeddelelser   •   Sep 29, 2016 11:47 CEST

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Pressekontakt
 • presse@rigspoliti.dk
 • (+45) 7213 2424
Rigspolitiets presseenhed kan kontaktes inden for almindelig... Vis flere

Om Rigspolitiet

Politiets øverste myndighed

Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Adresse

 • Rigspolitiet
 • Polititorvet 14
 • 1780 København V