P8kr5wayl2ukihaofkgx

Den populære 112 app har fået et løft

Pressemeddelelser   •   Jul 25, 2016 07:01 CEST

Media no image

Politiets indsats mod sommer-spirituskørsel

Pressemeddelelser   •   Jul 15, 2016 10:11 CEST

I perioden fra mandag den 4. juli til og med søndag den 10. juli gennemførte politiet landet over en målrettet indsats mod spirituskørsel. Indsatsen var koordineret med Rådet for Sikker Trafiks kampagne Stop Spirituskørsel og en opfølgning på den tilsvarende indsats i uge 23.

Ud over indsatsen mod spiritus, kontrollerede politiet også, om førerne var påvirkede af narkotika eller medicin.

I kontrolperioden blev 156 bilister landet over sigtet for spirituskørsel og 139 for at have for meget narko eller medicin i blodet. Hertil kommer 20 trafikulykker, hvor spiritus kan have været en medvirkende årsag til ulykken samt 8 ulykker, hvor føreren mistænkes for kørsel med narko eller medicin i blodet.

Under den tilsvarende indsats i uge 23 blev lidt færre sigtet, nemlig 126 bilister for spirituskørsel og 122 for narkokørsel. I samme periode skete der dog flere ulykker, nemlig 31 spiritusulykker og 3 ulykker, hvor føreren var mistænkt for medicin- eller narkokørsel. Spirituskørsel er forbundet med større uheldsrisiko end narkokørsel.

Der kan over de seneste år konstateres et stort fald i antallet af spiritusbilister fra godt 11.700 sigtede i 2007 til under 6.300 i 2015. I samme periode er antallet af spiritusulykker mere end halveret fra knap 2.800 til lidt over 1.300.

Spirituskørsel er et af ti fokusområder i Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, der har til formål at halvere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken frem til 2020.

Politiet fortsætter løbende indsatserne mod spiritus- og narkokørsel.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Læs mere »
Aobnelfwwtdfwqpmyzl0

Rigspolitiet og Kriminalforsorgen i fælles indsats mod voldelige overfald

Pressemeddelelser   •   Jul 13, 2016 12:25 CEST

Bvwouqsg5qhram6tzbnv

AFVARSLING AF BRAND VED THISTED

Pressemeddelelser   •   Jul 07, 2016 21:45 CEST

Bvwouqsg5qhram6tzbnv

BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. BRAND VED THISTED

Pressemeddelelser   •   Jul 07, 2016 20:33 CEST

Bvwouqsg5qhram6tzbnv

BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. Brand i Midt og Vestjylland, Snedsted

Pressemeddelelser   •   Jul 07, 2016 19:44 CEST

Brand i Midt og Vestjylland, Snedsted

L43srtp3w7gbdocwtqjz

​Fokus på spiritus- og narkotikakørsel i uge 27

Pressemeddelelser   •   Jul 04, 2016 10:44 CEST

Politiet gennemfører i perioden fra mandag den 4. juli til og med søndag den 10. juli 2016 en landsdækkende målrettet indsats mod spiritus- og narkotikakørsel.

Media no image

​Kontanter beslaglagt hos fem udlændinge

Pressemeddelelser   •   Jun 30, 2016 09:00 CEST

Københavns Politi har beslaglagt ca. 79.600 kroner hos fem udlændinge, som med falske rejsedokumenter forsøgte at rejse ind i Danmark via Københavns Lufthavn.

Politiet har beslaglagt værdier efter lov nr. 102 af 3. februar 2016. Det skete tirsdag aften i Københavns Lufthavn, hvor Københavns Politi pågreb to mænd og tre kvinder, som forsøgte at rejse ind i Danmark på falske rejsedokumenter.

De blev sigtet for dokumentfalsk, anholdt og visiteret, hvorunder de blev fundet i besiddelse af dollars og euro svarende til i alt ca. 129.600 kroner. Der er tale om iranske statsborgere i alderen 26 til 35.

I forbindelse med sagsbehandlingen ønskede alle at søge asyl i Danmark.

Ifølge vejledningen til anvendelse af lov nr. 102 af 3. februar 2016 kan en asylansøgers værdier over 10.000 kroner beslaglægges til dækning af udgifter i forbindelse med ophold i Danmark. Københavns Politi beslaglagde derfor beløb over 10.000 kroner hos hver enkelt svarende til i alt ca. 79.600 danske kroner.

- Dansk politi er dagligt opmærksomme på, om de asylansøgere og udlændinge med ulovligt ophold, vi antræffer, har værdier, som kan være med til at finansiere omkostningerne ved deres ophold. Nu har politiet fundet værdier, som kunne beslaglægges til det formål, siger Per Fiig, chef for Rigspolitiets Nationale Udlændingecenter (NUC).

Udlændingestyrelsen behandler nu de fem iraneres ansøgning om asyl.


FAKTA
Ved lov nr. 102 af 3. februar 2016 er der i udlændingelovens § 40, stk. 9, indført hjemmel til, at politiet kan visitere asylansøgere mv. og ransage de pågældendes bagage med henblik på at kontrollere, om de pågældende er i besiddelse af aktiver, der kan anvendes til dækning af udgifterne til deres eller deres families underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser eller ophold på et indkvarteringssted omfattet af udlændingelovens § 42 a, stk. 5. Endvidere er der i den samme bestemmelse indført hjemmel til, at politiet kan tage visse aktiver, som asylansøgere mv. medbringer, og som kan anvendes til dækning af de nævnte udgifter, i bevaring (beslaglægges). Reglerne trådte i kraft den 5. februar 2016 og finder anvendelse fra og med denne dato.

Vejledning om visitation, ransagning og beslaglæggelse hos asylansøgere mv.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Københavns Politi har beslaglagt ca. 79.600 kroner hos fem udlændinge, som med falske rejsedokumenter forsøgte at rejse ind i Danmark via Københavns Lufthavn.

Læs mere »
O3htfkkftpcntuiofmal

Vær forberedt på kø ved den dansk-tyske grænse på hjem fra ferie

Pressemeddelelser   •   Jun 30, 2016 07:30 CEST

Media no image

​Rigspolitiet udgiver årsrapport om hadforbrydelser

Pressemeddelelser   •   Jun 30, 2016 07:00 CEST

Årsrapporten beskriver politiets overvågning af hadforbrydelser, efter Rigspolitiet sidste år etablerede en egentlig monitoreringsordning for at styrke vidensgrundlaget og indsatsen på området.

Samlet set viser rapporten, at politiet i 2015 har behandlet 198 sager, som kan karakteriseres som hadforbrydelser. Det bekræfter, at der er borgere i samfundet, som på grund af race, tro eller seksuel orientering må betragtes som særligt udsatte.

”Hadforbrydelser er en alvorlig kriminalitetsform, som politiet har særlig opmærksomhed på at forebygge og bekæmpe. Det handler om at skabe sikkerhed og tryghed for nogle grupper af borgere, som er særligt udsatte i kraft af deres race, tro eller seksuelle orientering,” siger politiinspektør Jørn Kjer fra Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter.

Rapporten viser blandt andet, at der i 104 af sagerne lå racistiske motiver til grund for hadforbrydelsen. Samtidig viser rapporten, at en stor del af de registrerede hadforbrydelser fandt sted på offentlige steder, såsom på åben gade, i butikker eller i offentlige transportmidler, og at omkring hver femte hadforbrydelse fandt sted på sociale medier.

Offerundersøgelser (Justitsministeriet 2015, Cowi 2015) viser ligeledes, at hadforbrydelsesområdet er præget af store mørketal, og årsrapporten peger derfor på, at der fortsat er behov for at styrke registreringen og iværksætte initiativer, som kan få ofre til at anmelde sagerne.

”Vi følger udviklingen nøje, og denne rapport skal sammen med de fremtidige give os et løbende overblik over situationen. Men for at vi kan det, er det vigtigt at sagerne anmeldes til politiet,” siger politiinspektør Jørn Kjer.

Politiet modtager undervisning i hadforbrydelser på Politiskolen, og der arbejdes i øjeblikket på at videreudvikle uddannelsestilbud på politiets efter- og videreuddannelse. Rigspolitiet har også iværksat en dialogindsats med centrale interessenter på området.

Yderligere spørgsmål kan rettes til kommunikationsrådgiver Michael Skov Jensen, Rigspolitiets kommunikationssektion på 50 89 34 69 eller presse@rigspoliti.dk

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Læs mere »

Billeder & Videoer 18 billeder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Pressekontakt
  • presse@rigspoliti.dk
  • (+45) 7213 2424
Rigspolitiets presseenhed kan kontaktes inden for almindelig... Vis flere

Om Rigspolitiet

Politiets øverste myndighed

Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Adresse

  • Rigspolitiet
  • Polititorvet 14
  • 1780 København V