H3ab21iepbt4lltfkm5b

Politiet sætter ind med fartkontrol

Pressemeddelelser   •   Apr 16, 2018 08:00 CEST

Sidste år uddelte politiet 62.000 klip i kørekortet til bilister, der overskred fartgrænserne med mere end 30 procent. I denne uge sætter politikredsene ind med fartkontrol. Samtidig opfordrer en landsdækkende kampagne flere til at lette foden lidt fra speederen (regionale tal på klip nederst i pressemeddelelsen).

H3ab21iepbt4lltfkm5b

Politiets hastighedskontrol virker

Pressemeddelelser   •   Apr 13, 2018 08:00 CEST

​I hver anden dødsulykke i trafikken spiller farten en rolle. Nye tal fra Rigspolitiet viser, at politiets fartkontrol har stor betydning for, hvor hurtigt vi kører, og er et vigtigt redskab til at sænke farten og dermed antallet af ulykker.

Wh4tdxdta0m3t1a8vrud

Find Politiskolen på Facebook

Pressemeddelelser   •   Apr 09, 2018 10:00 CEST

Politiskolen slår de digitale døre op og inviterer alle interesserede indenfor på Facebook til et nærmere indblik i politiets uddannelser og arbejde. Lanceringen af den nye Facebook-side sker mandag den 9. april 2018 klokken 10, hvor man kan følge med live direkte på siden.

Vbpymloq1wqbffsnpqho

Politiets indsats mod hastighed og spirituskørsel i påsken 2018

Pressemeddelelser   •   Apr 05, 2018 13:55 CEST

Media no image

Politiet med fokus på sikkerhedsseler, mobiltelefon og uopmærksomhed

Pressemeddelelser   •   Mar 29, 2018 11:10 CEST

Politiet gennemførte i uge 11, fra mandag den 12. til søndag den 18. marts 2018 en målrettet indsat mod manglende brug af sikkerhedsseler og andet sikkerheds-udstyr samt brug af håndholdt mobiltelefon og uopmærksomhed under kørslen.

Ved kontrollerne blev der  standset 3304 køretøjer. Der blev konstateret over 2428 forseelser, heraf:

 • Voksne, manglende brug af sikkerhedssele: 239
 • Børn, hvor der ej var anvendt sele/godkendt sikkerhedsudstyr: 13
 • Brug af håndholdt mobiltelefon: 299
 • Spiritus- eller narkokørsel: 9
 • Kørsel i frem for rødt/gult lys: 27

De resterende 1841 sigtelser, dækker over andre færdselslovsovertrædelser.

På trods af at risikoen for at blive dræbt i et uheld halveres, når man benytter sikkerhedsselen, viser tallene fra politiets kontrol i den forgangne uge, at nogle bilister og passagerer fortsat undlader at bruge sikkerhedssele under kørslen. Tallene viser samtidig, at brugen af håndholdt mobiltelefon fortsat udgør et problem for trafiksikkerheden. Uopmærksomhed er blandt de hyppigste uheldsfaktorere i trafikken og kan være årsag til en tredjedel af alle uheld, viser undersøgelser.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Læs mere »
Media no image

Politiet styrker indsatsen mod kriminalitet på nettet

Pressemeddelelser   •   Mar 28, 2018 08:00 CEST

Med et nyt landsdækkende center samler politiet indsatsen mod it-relateret økonomisk kriminalitet. Centeret er seneste tiltag i politiets bestræbelser på at skabe mere tryghed på nettet.

Stadig mere kriminalitet flytter over på nettet. For at imødegå den udfordring opretter politiet et landsdækkende center for behandling af sager vedrørende it-relateret økonomisk kriminalitet (LCIK). Centeret vil indledningsvist beskæftige sig med sager om bedrageri og svindel på nettet. Når centeret er i drift, vil andre it-relaterede kriminalitetsformer, efter nærmere analyse, blive inddraget i arbejdet.

Tryghed – også på nettet
Ved at samle indsatsen mod kriminalitet på nettet i ét center tilpasser politiet indsatsen til en virkelighed, hvor kriminaliteten ikke lader sig afgrænse af kredsgrænser, og hvor udviklingen går hurtigt:

”It-kriminalitet går ofte på tværs af politikredse og landegrænser. Derfor er der behov for at samle kræfterne og skabe bedre muligheder for at operere på tværs af kredsgrænser. Det er nødvendigt, hvis vi skal lykkes med at knække kurven for it-kriminalitet. Det nye landsdækkende center vil være med til at sikre en styrket og mere ensartet indsats imod it-relateret kriminalitet og give bedre muligheder for overblik over kriminalitetens omfang og udvikling”, forklarer rigspolitichef, Jens Henrik Højbjerg om det nye center og fortsætter:

”Med det nye center tager vi endnu et skridt for at sikre os, at borgerne kan føle sig trygge - også når de færdes online”.

Særligt indsatsområde
Centeret, som i slutningen af året vil være klar til at håndtere de første sager, bliver placeret i Københavns Politi, hvor de i dag behandler mere end hver fjerde sag om økonomisk it-kriminalitet, ligesom de arbejder med en forebyggende indsats på området.

Planen er, at centeret vil stå for anmeldelse, visitation og den indledende efterforskning i sagerne, samle sagerne og sende dem til den kreds, som skal forestå den videre efterforskning. Politikredsene har således fortsat ansvaret for færdigbehandlingen og videre retsforfølgning af sagerne.

Samtidig skal centeret øge den forebyggende indsats, navnlig i relation til it-relateret kriminalitet rettet mod små og mellemstore virksomheder og den borgernære it-relaterede kriminalitet. Det skal bl.a. ske ved at bidrage til at øge borgeres og virksomheders opmærksomhed og modstandsdygtighed over for denne type af kriminalitet.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Læs mere »
Media no image

Landsdækkende hastighed, spiritus- og narkotikakontrol i påsken 2018

Pressemeddelelser   •   Mar 22, 2018 11:29 CET

Politiet gennemfører traditionen tro en landsdækkende målrettet indsats mod hastighed, spiritus- og narkotikakørsel i påskedagene fra fredag den 23. marts til og med mandag den 2. april 2018.

Der er en klar sammenhæng mellem hastigheden på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne. Hastighed var en betydende faktor i halvdelen af de dødsulykker, som skete i perioden 2010-2015. Hastighedskontrollerne i påskedagene vil primært foregå på uhelds- og hastighedsbelastede vejstrækninger. Politiet gennemfører dog også kontroller på andre vejstrækninger.

Påsken er en højtid, hvor man mødes i hyggeligt og festligt lag, og hvor der indtages spiritus. Politiet opfordrer til, at man på forhånd aftaler, hvem der skal køre bilen hjem efter festlighederne, eller at man tager en taxa eller bus hjem.

Selvom den generelle holdning i befolkningen er, at det er uacceptabelt at køre i påvirket tilstand, er spirituspåvirkede bilister fortsat involveret i hver femte dødsulykke.

Udover at kontrollere hastigheden og for spiritus, så kontrollerer politiet også, om bilisterne er påvirkede af narkotika eller medicin.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Læs mere »
Yme6dvru31hq8ylybvvs

​Fælleseuropæisk sikkerhedssele- og mobiltelefonkontrol herunder anden uopmærksomhed i uge 11 2018

Pressemeddelelser   •   Mar 12, 2018 06:00 CET

Bvwouqsg5qhram6tzbnv

AFVARSLING AF BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. BRAND SYDHAVNSGADE I ÅRHUS

Pressemeddelelser   •   Mar 02, 2018 20:56 CET

Bvwouqsg5qhram6tzbnv

BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. BRAND SYDHAVNSGADE I ÅRHUS

Pressemeddelelser   •   Mar 02, 2018 18:49 CET

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Pressekontakt
 • rbcnprmcveessefdkcer@rkvpsovgtfpigjxcdspoliti.dk
 • (+45) 7213 2424
Rigspolitiets presseenhed kan kontaktes inden for almindelig... Vis flere

Om Rigspolitiet

Politiets øverste myndighed

Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Adresse

 • Rigspolitiet
 • Polititorvet 14
 • 1780 København V