Hjælp med at finde Nordens mest eftersøgte

Pressemeddelelser   •   Dec 07, 2018 12:50 CET

Nu starter politiets ”julespirituskontrol”

Pressemeddelelser   •   Nov 29, 2018 20:30 CET

Torsdag den 29. november 2018 starter politiets traditionelle landsdækkende spirituskontroller i trafikken forud for julen.

Politiets fokus på spirituskørsel omkring J-dag

Pressemeddelelser   •   Nov 07, 2018 09:01 CET

I dagene omkring J-dag den 2. november 2018 gennemførte politiet traditionen tro en landsdækkende målrettet indsats mod spirituskørsel og kørsel i narko- eller medicinpåvirket tilstand.

Under kontrollerne blev der i løbet af de fire kontroldage standset knap 3100 køretøjer, hvor 112 førere blev sigtet for spirituskørsel, og 110 førere for kørsel i narko- eller medicinpåvirket tilstand.

I samme periode skete der 21 trafikuheld, hvor føreren var påvirket af spiritus og to trafikuheld, hvor føreren var mistænkt for narkokørsel.

På selve ”J-dag”, fredag den 2. november blev 24 førere sigtet for spirituskørsel og 34 for kørsel i narko- eller medicinpåvirket tilstand. Samtidig blev der registreret 4 trafikuheld, hvor føreren blev sigtet for spirituskørsel, og ingen uheld med narkokørsel.

I forhold til sidste års kontrol omkring J-dag, ligger antallet af sigtede for spirituskørsel og kørsel i narko- eller medicinpåvirket tilstand væsentlig højere.

”Vi har sigtet 24 for spirituskørsel i år mod 15 sidste år på selve J-dag, og vi ser desværre også en stigning i antallet sigtelser for narko-kørsel, hvilket er fuldstændig uacceptabelt. At føre et køretøj i påvirket tilstand kan have uoverskuelige konsekvenser, og i værste tilfælde medføre dødsfald”, siger Christian Berthelsen, politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, og fortsætter: 

” Spiritusulykker udgjorde 12 % af alle ulykker i 2017, hvor 36 personer blev dræbt og 332 kom til skade. Hovedparten af de tilskadekomne i en spiritusulykke, var selv påvirkede.Derfor sætter vi løbende ind med målrettede kontroller mod spritbilister, og det vil især være synligt i den kommende tid, hvor de traditionelle julefrokoster står for døren”.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Læs mere »

Historisk dag for dansk politi: Politiskolen slår dørene op i Vestdanmark

Pressemeddelelser   •   Nov 05, 2018 05:59 CET

I dag slår Politiskolen officielt dørene op for den midlertidige afdeling i Fredericia. Det sker med deltagelse af bl.a. justitsminister Søren Pape Poulsen og rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg. Indvielsen markerer en historisk dag for dansk politi, når skolen for første gang nogensinde kan byde studerende velkommen i det vestlige Danmark.

Optaget på politiuddannelserne er de seneste år mangedoblet, og behovet for nye kræfter forbliver højt de kommende år. I november 2015 besluttede regeringen derfor at oprette en afdeling under Politiskolen i Vestdanmark i 2018. I 2017 meddelte Justitsministeriet, at den nye afdeling får til huse i Vejle, og det forventes, at afdelingen i Vejle står klar ultimo 2020. I juni 2017 blev det besluttet, at en midlertidig afdeling i mellemtiden skulle oprettes på Ryes Kaserne i Fredericia.

I dag d. 5. november 2018 bliver Midlertidigt Uddannelsesventer Vest (MUCV) så indviet i Fredericia med deltagelse af bl.a. justitsminister Søren Pape Poulsen, rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg, Oberst Søren Andersen og borgmester i Fredericia kommune Jacob Bjerregaard. Indvielsen markerer en historisk dag for dansk politi, som er glade for nu at kunne tilbyde studerende muligheden for at tage deres uddannelse i både det østlige og vestlige Danmark.

”Med behovet for at optage et stort antal studerende til politiuddannelsen er det nødvendigt - i endnu højere grad end i dag - at kunne tiltrække kommende betjente fra hele landet. Vi er derfor rigtig glade for nu at kunne byde studerende såvel som undervisere velkommen i Fredericia. Vi har haft et godt samarbejde med forsvaret og Fredericia kommune om etableringen af MUCV, og vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde de næste år”, fortæller rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Torsdag d. 1. november startede 96 nye studerende i Fredericia. De 96 nye studerende, som kan se frem til at tage hele deres uddannelse i det jyske, tæller tre klasser på Politiets Basisuddannelse og en klasse på Politikadetuddannelsen. I oktober rykkede desuden i alt 155 studerende fra skolens afdeling i Brøndby til Fredericia. MUCV i Fredericia huser foruden 56 ansatte altså i alt 251 studerende.

Samme gode uddannelse

For fremtiden får de studerende mulighed for at søge om at tage deres uddannelse i enten Brøndby eller Fredericia (senere Vejle). Det er ambitionen at kunne imødekomme alle ønsker, men uddannelsessted og praktikkreds vil naturligvis også afhænge af organisationens behov.

”Det er samme gode uddannelse, man får i Brøndby og i Fredericia. De studerende har det samme pensum og er en del af samme gode kultur, som er forankret på politiskolen. Nu har man blot muligheden for at tage sin uddannelse i både Øst- og Vestdanmark. Og den mulighed er vi glade for at kunne tilbyde nuværende og kommende studerende”, fortæller Erik Johansen og fortsætter:

”Skolen er indrettet med moderne undervisningslokaler, magtanvendelsesrum, træningsfaciliteter og gerningsstedslokaler, som vi kender det fra skolen i Brøndby. Her har vi blot selv haft mulighed for at præge miljøet fra start”.

Ansøgertallet fordelt lige over øst og vest

Der er ansøgningsfrist og optagelsesforløb til politiets uddannelser fem-seks gange om året, og Erik Johansen fortæller, at man oplevede et højere antal ansøgere fra Vestdanmark, da skolen annoncerede nyheden om afdelingen i Fredericia:

”Ved udmeldingen om åbningen af MUCV i Fredericia fik vi et højere antal ansøgere til basisuddannelsen end hidtil, og der var faktisk en højere andel ansøgere fra Vestdanmark end Østdanmark. Hvis vi sammenligner ansøgertallene fra 2018 med 2017, kan vi i 2018 i øvrigt se en mere ligelig fordeling af ansøgere fra Øst- og Vestdanmark. Det ser jeg som et udtryk for, at de kommende studerende nyder godt af den fleksibilitet, vi nu kan tilbyde med både en afdeling i øst og vest, som jo bl.a. betyder, at studerende såvel som undervisere kan være tættere på familie og venner, uanset hvilken afdeling de hører under”, siger Erik Johansen.

MUCV har til huse på Ryes Kaserne i Fredericia indtil slutningen af 2020, hvor UCV forventes etableret i Vejle. MUCV kan huse op til 12 klasser.

FAKTA

Baggrund

Optaget på politiuddannelserne er de seneste år mangedoblet, og behovet for nye kræfter forbliver højt de kommende år. Med behovet for at optage et stort antal studerende til politiuddannelsen er det nødvendigt, i endnu højere grad end i dag, at kunne tiltrække kommende betjente fra hele landet.

I november 2015 besluttede regeringen at oprette en afdeling under Politiskolen i Vestdanmark i 2018. I januar 2017 meddelte Justitsministeriet, at den nye afdeling skal ligge i Vejle. Det forventes, at afdelingen i Vejle står klar ultimo 2020. Den 7. juni 2017 blev det besluttet, at en midlertidig afdeling i mellemtiden skulle oprettes på Ryes Kaserne i Fredericia.

Den 5. november 2018 bliver Midlertidig Uddannelsesventer Vest (MUCV) indviet i Fredericia med deltagelse af bl.a. Justitsminister Søren Pape Poulsen, Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg, Oberst Søren Andersen og borgmester i Fredericia kommune Jacob Bjerregaard.

Det er en historisk dag for dansk politi, fordi Politiskolen for første gang nogensinde nu har en afdeling i både Øst- og Vestdanmark. Vi kalder det centre – eller afdelinger – frem for skoler. Det er samme gode uddannelse, man får i Brøndby og Fredericia - de studerende har samme pensum og uddannelsesforløb, ligesom de er en del den samme gode kultur forankret på politiskolen.

Om Politiskolen

Politiskolen har afdelinger i henholdsvis Brøndbyøster og Fredericia. Politiskolen har ligget på Brøndbyøster Boulevard i Brøndbyøster siden 1996 og lå tidligere på Artillerivej på Amager. Politiskolen er en del af Koncern HR i Rigspolitiet og er organiseret med fire institutter og en stab.

Den daglige ledelse af politiskolen varetages af skoleleder Erik Johansen. Afdelingen i Brøndbyøster huser ca. 750 studerende, mens afdelingen i Fredericia huser ca. 250 studerende.

De studerende, der starter d. 1. november 2018 på Politiets Basis Uddannelse skal bruge de første 11 måneder på skolens første semester. Herefter skal de 11 måneder i praktik, hvorefter de bruger det sidste halve år (tredje semester) på skolen. I alt 2 år og 4 måneder.

Om MUCV

 • Midlertidig Uddannelsescenter Vest (MUCV) ligger på Ryes Kaserne i Fredericia.
 • Skolen er indrettet med moderne undervisningslokaler, magtanvendelsesrum, træningsfaciliteter og gerningsstedslokaler, som vi kender det fra skolen i Brøndby. Politiskolen har selv haft mulighed for at præge miljøet fra start.
 • MUCV har til huse i dels lejede pavillonbygninger, dels et antal lokaler i forsvarets bygninger. Når Rigspolitiet ikke har behov for at uddanne studerende på Ryes Kaserne mere, opsiger Rigspolitiet lejeaftalerne, og det er herefter p.t. planen, at de midlertidige pavilloner nedtages, og lokalerne i de permanente bygninger går tilbage til forsvaret.
 • Undervisere og ledere fra Politiskolen i Brøndby rykker med til skolen i Fredericia og er med til at sikre samme høje undervisningsniveau på de to skoler. For de studerende, der startede på skolen i Brøndby i august 2017 og er flyttet til Fredericia, er det i vid udstrækning de samme undervisere, der følger dem hele vejen. Som på den eksisterende politiskole er underviserne en kombination af politiuddannede og akademikere med hver deres kompetencer.
 • Når de studerende er færdiguddannede vil betjentene fra Fredericia/Vejle typisk blive ansat i en vestdansk politikreds, mens betjentene uddannede i Brøndby bliver ansat i en østdansk politikreds. Studerende har mulighed for at søge om uddannelse i enten Brøndby eller Fredericia. Vi gør alt vi kan for at imødekomme deres ønsker. Uddannelses- og praktikkreds vil dog afhænge af organisationens behov.
 • Torsdag d. 1. november startede 96 nye studerende i Fredericia. De 96 nye studerende, som kan se frem til at tage hele deres uddannelse i det jyske, tæller tre klasser på Politiets Basisuddannelse og en klasse på Politikadetuddannelsen. I oktober rykkede desuden i alt 155 studerende fra skolens afdeling i Brøndby til Fredericia. MUCV i Fredericia huser foruden 56 ansatte altså i alt 251 studerende.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Læs mere »

Politiet laver spirituskontroller til J-dag

Pressemeddelelser   •   Nov 01, 2018 17:06 CET

Dansk politi vil sikre hurtigere og bedre hjælp til ofre for digitale sexkrænkelser

Pressemeddelelser   •   Nov 01, 2018 12:35 CET

Politiet kommer til at spille en mere aktiv rolle i sager om digitale sexkrænkelser. Fremadrettet skal politiet aktivt hjælpe forurettede med at få krænkende materiale fjernet fra internettet og i videre omfang sikre tidlig dokumentation af sagen. Det er nogle af hovedlinjerne i dansk politis nye vejledning i håndtering af sager om digitale sexkrænkelser.

De seneste år har vist, at deling af seksuelt krænkende materiale på nettet er et stadigt stigende problem. Politiet arbejder hele tiden på at være på forkant med kriminalitetsudviklingen online. Derfor udsender Rigspolitiets Nationale Cybercrime Center (NC3) nu en revideret vejledning til landets politikredse, som skal fastlægge politiets håndtering af digitale sexkrænkelser.

"Udviklingen går meget hurtigt i den digitale verden. Som politi bliver vi hele tiden nødt til at tilpasse os for at være på forkant. Derfor har vi lavet den nye vejledning, som hovedsagligt fokuserer på, hvordan politiet skal vejlede og hjælpe ofrene. Det gælder både om i videst muligt omfang at få fjernet materiale af seksuelt krænkende karakter fra internettet og om hele den indledende bevissikring og efterforskning," forklarer leder af NC3, Claus Birkelyng.


Hurtigere sikring af beviser og en større hjælp til ofret
Han fortæller videre, at den reviderede vejledning blandt andet skal sikre, at politiet hjælper forurettede fra sagens start med kontakt til internetplatforme, hvor det krænkende materiale fremgår. Dette skal gå hånd i hånd med hurtigere bevissikring.

"Den nye vejledning skal sikre, at bevissikringen går i gang snarest muligt efter politiets modtagelse af anmeldelse om en digital sexkrænkelse. Vi skal altså blive endnu bedre til hurtigt at få sikret beviserne og hjælpe ofret med at få fjernet materialet fra den pågældende platform," forklarer Claus Birkelyng.


Kontakt til søgemaskiner
Noget af det nye i vejledningen er, at det er blevet tydeligere, hvad politiet skal gøre i forhold til krænkende materiale på internettet og resultater på søgemaskiner, så man i højere grad undgår, at det krænkende materiale er let tilgængeligt og nemt at dele.

"Selvom indekseringen på søgemaskiner ikke er en del af det strafbare forhold, er det for den forurettede en del af det samlede krænkende forhold. Og politiets rolle bliver derfor også at hjælpe ofret med at tage kontakt til søgemaskinerne og bede dem om at afindeksere indholdet, så det ikke kan søges frem fx ved en Google-søgning," siger Claus Birkelyng.

Blanketten til kontakt til søgemaskiner bliver tilgængelig på politi.dk, og politiet skal hjælpe forurettede med at udfylde den korrekt.


Hjælp - både til offer og kreds
I den nye vejledning fremgår det også, at ofrene kan tildeles en såkaldt kontaktperson hos politiet, når de anmelder en digital sexkrænkelse, og når forurettede forventes at afgive forklaring i retten. Det er kontaktpersonens opgave at hjælpe og støtte, når den forurettede henvender sig til politiet med spørgsmål, bekymringer mv.

"Derudover opretter det Nationale Cybercrime Center (NC3) en helpdesk, som politikredsene kan ringe til og få sparring i sager om digitale sexkrænkelser. Så der er altså tale om en bred og generel styrkelse af politiets arbejde med denne typer sager," siger Claus Birkelyng, som håber, at den seneste tids fokus på digitale sexkrænkelser kan være med til at få folk bag skærmene til at tænke sig om en ekstra gang, inden de trykker del på en video eller et billede.

"Den store sag tidligere på året, hvor 1000 unge blev sigtet for deling af børneporno (Operation Umbrella), viste jo, at det bestemt ikke er uden konsekvenser at dele andres intime billeder. Jeg håber, at vi med den nye vejledning kan være med til at fortsætte den styrkede indsats mod dem, som deler krænkende materiale, og at vi samtidig kan blive endnu bedre til at tage vare på ofrene. Det kan være stærkt traumatiserende at få delt krænkende materiale. Derfor skal vi være endnu bedre til at støtte ofrene og til at hjælpe dem med så vidt muligt at få fjernet materialet fra nettet hurtigst muligt," siger han og tilføjer:

"Vi når aldrig dertil, hvor vi kan rydde helt op på nettet, men vi kan blive bedre til at begrænse skaden. Det håber vi, at den nye vejledning kan hjælpe med til".


FAKTA:

Hvad er en digital sexkrænkelse?
En digital sexkrænkelse er typisk en handling, hvor nøgenbilleder eller video/billeder af seksuel karakter bliver delt eller offentliggjort uden tilladelse fra den afbildede person. Digitale sexkrænkelser foregår typisk via sociale medier, online fora, private mobilbeskeder samt applikationer til smartphones. Gerningsstedet vil ofte omfatte internetplatforme så som hjemmesider, sociale medier og fildelingstjenester, der fysisk er placeret på servere, der kan være placeret i udlandet. International retshjælp kan derfor være nødvendig i efterforskningen.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Læs mere »

Historisk stor politi-dimission

Pressemeddelelser   •   Okt 31, 2018 15:08 CET

Weekendkontrol: 6600 kørte for stærkt og kan se frem til bøde

Pressemeddelelser   •   Okt 17, 2018 15:15 CEST

Danskerne tager afstand fra for høj hastighed – men kører alligevel for stærkt

Pressemeddelelser   •   Okt 11, 2018 20:01 CEST

Alt for mange kører fortsat for hurtigt, selvom de egentlig tager afstand fra at køre for stærkt. For høj fart øger risikoen for en ulykke markant og skaber utryghed hos andre trafikanter, og selv en lille overskridelse kan få fatale følger. En aktuel kampagne fra Rådet for Sikker Trafik og en målrettet politikontrol i alle politikredse skal påvirke bilister til at tænke sig om og ændre adfærd.

Alle kameraer på vejbroer er nu opsat

Pressemeddelelser   •   Okt 11, 2018 15:10 CEST

På 30 forskellige vejbroer rundt om i landet, er der nu opsat kameraer, som skal modvirke stenkast mod biler på motorvejene.

- At kaste sten eller andet mod biler, der kører i høj fart, er helt ubegribeligt farligt. Det har vi desværre set tragiske eksempler på. Med kameraerne håber vi, at vi i endnu højere grad kan afholde folk fra at gøre noget så tankeløst. Skulle det alligevel ske, så har vi forhåbentligt bedre kort på hånden til at efterforske sagen og pågribe gerningsmændene, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard fra Rigspolitiets nationale efterforskningscenter.

Derudover er der også af præventive årsager opsat skjulte kameraer på vejbroer, hvor der ikke skiltes med kameraovervågning.

Valget af steder, hvor der er opsat kameraer, er dels sket på baggrund af analyser af tidligere hændelser og dels ud fra politikredsenes almindelige lokalkendskab.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Læs mere »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Pressekontakt
 • pruzesavserm@rcaigabspfgolhcitszi.ocdkbc
 • (+45) 7213 2424
Rigspolitiets presseenhed kan kontaktes inden for almindelig kontortid på pressetelefon (+45) 7213 2424 eller mail... Vis flere

Om Rigspolitiet

Politiets øverste myndighed

Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Adresse

 • Rigspolitiet
 • Polititorvet 14
 • 1780 København V