AFVARSLING AF BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. BRAND I HOVE, SMØRUM

Pressemeddelelser   •   Jul 13, 2018 22:20 CEST

Politiet på spirituskontrol i hele juli måned

Pressemeddelelser   •   Jun 29, 2018 09:00 CEST

Politiet satte fokus på hastighed og uopmærksomhed i trafikken

Pressemeddelelser   •   Jun 28, 2018 11:25 CEST

A F V A R S L E N D E BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. BRAND I SYDØSTJYLLANDS POLITIKREDS / VAMDRUP

Pressemeddelelser   •   Jun 18, 2018 17:41 CEST

BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. BRAND I SYDØSTJYLLAND / VAMDRUP

Pressemeddelelser   •   Jun 18, 2018 16:54 CEST

Politiskolen i Jylland tager imod de første studerende

Pressemeddelelser   •   Jun 18, 2018 09:37 CEST

Der er nu fastsat en dato for, hvornår de første studerende indtager den nye midlertidige politiskole i Fredericia.

Politiets indsats mod spiritus- og narkokørsel i uge 23 2018

Pressemeddelelser   •   Jun 15, 2018 09:00 CEST

Landsdækkende spiritus- og narkotikakontrol i uge 23 2018

Pressemeddelelser   •   Jun 04, 2018 09:30 CEST

Politiet har konstateret beklagelig fejl i fartbøder

Pressemeddelelser   •   Jun 01, 2018 10:53 CEST

Menneskelige fejl har medført, at nogle bilister har modtaget en fartbøde, selvom de ikke kørte for stærkt. Årsagen er, at ATK-systemet i nogle tilfælde klassificerer køretøjer forkert, så en personbil forveksles med en lastbil. Dette er beklageligvis ikke i alle tilfælde blevet opdaget i forbindelse med den efterfølgende manuelle kontrol. Rigspolitiet skærper nu kontrollen og sikrer, at de rette procedurer følges, og at de fejlagtigt opkrævede bøder bliver tilbagebetalt hurtigst muligt.

Politiets ATK-system, der blev taget i brug i 2015, foretager automatisk en kategorisering af de køretøjer, der måles på. Politiet har desværre konstateret, at der siden 2015 har været 358 sager, hvor bilister har fået bøder på et fejlagtigt grundlag, fordi en personbil er blevet forvekslet med en lastbil, og fejlen ikke er blevet opdaget i forbindelse med den efterfølgende manuelle kontrol.

De uretmæssige bøder skyldes menneskelige fejl, der er sket, fordi en sagsbehandler ikke har været opmærksom på systemets advarsel om at efterkontrollere køretøjsklassificeringen. Hvis en personbil fejlagtigt forveksles med en lastbil, kan det medføre, at der uretmæssigt udstedes en fartbøde, da der på flere strækninger gælder forskellige hastighedsgrænser for personbiler og lastbiler.

Der er allerede bygget en sikkerhedsmekanisme ind i politiets ATK-system, der skal fange denne type fejl. Men Rigspolitiet har konstateret, at sikkerhedsmekanismen ikke i alle tilfælde har været tilstrækkelig til at sikre, at der ikke er udstedt uretmæssige fartbøder.

Siden 2015 er ca. 2 mio. køretøjer blevet målt i politiets automatiske trafikkontrol, og fejlen vedrører således en lille andel af ATK-sagerne. Rigspolitiet tager imidlertid fejlen meget alvorligt og forbedrer nu kvalitetskontrollen af bøderne fra den automatiske trafikkontrol (fotovognene).

-Det er yderst beklageligt, at bilister der har overholdt hastighedsbegrænsningerne har fået udskrevet bøder. Vi tager det meget alvorligt, da man skal kunne stole på de bøder, vi udskriver, siger chefen for Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, Erik Terp.

Rigspolitiet og Rigsadvokaten er i gang med manuelt at gennemgå sagerne, så uretmæssige bødeforelæg kan blive annulleret hurtigst muligt. Sager, hvori uretmæssige bøder er blevet betalt, vil blive genoptaget og bøderne tilbagebetalt.

-De 358 sager vil nu blive genoptaget, så vi sikrer os, at ingen bilister har betalt for meget eller fået et klip i kørekortet, de ikke skulle have haft. Bilister, der enten skal have annulleret deres bøde eller justeret den, vil få besked fra os, siger Erik Terp.

Rigspolitiet skærper nu kontrollen med køretøjsklassificeringen ved ATK-målinger. Der vil i den forbindelse blive implementeret en yderligere sikkerhedsmekanisme i politiets systemer, der skal gøre sagsbehandleren opmærksom på, at køretøjsklassificeringen skal ændres, før der udstedes en bøde.

Rigspolitiet er i gang med et efterse området for at eliminere eventuelt andre typer fejl med fartbøder. Her er man blevet opmærksom på, at forkerte indtastede oplysninger om køretøjets vægt i motorregisteret har resulteret i for høje bøder i tre tilfælde siden 2015. Rigspolitiet vil også følge op på dette sammen med SKAT, der har ansvaret for motorregisteret, og uberettigede bødebeløb vil blive tilbagebetalt hurtigst muligt. 

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Læs mere »

Politiet satte fokus på uopmærksomhed i trafikken

Pressemeddelelser   •   Jun 01, 2018 08:00 CEST

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Rigspolitiets presseenhed kan kontaktes inden for almindelig kontortid på pressetelefon (+45) 7213 2424 eller mail... Vis flere

Om Rigspolitiet

Politiets øverste myndighed

Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Adresse

  • Rigspolitiet
  • Polititorvet 14
  • 1780 København V