Vbpymloq1wqbffsnpqho

Politiet satte fokus på hastighed

Pressemeddelelser   •   Maj 15, 2018 15:18 CEST

Tfemx89gxrh1xysepzqp

Evaluering af KRISØV 2017

Pressemeddelelser   •   Maj 15, 2018 09:01 CEST

Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiets evaluering af den nationale krisestyringsøvelse er nu klar. Rapporten konkluderer, at aktørerne har haft et godt udbytte af øvelsen, men at der er plads til forbedringer hos både myndigheder og i krisestyringssystemet.

Media no image

Narkotikabeslaglæggelser i Danmark 2017

Pressemeddelelser   •   Maj 10, 2018 08:15 CEST

Politiet har i 2017 beslaglagt store mængder narkotika, og for specifikke narkotikatyper er der tale om særdeles store stigninger i forhold til tidligere år. Det er særligt ecstasy, MDMA og hash, der i 2017 er beslaglagt i større mængder end tidligere. Disse stigninger er kendetegnet ved flere større enkeltbeslaglæggelser, mens antallet af beslaglæggelser kun i mindre grad afviger fra de foregående år.

Det er vigtigt at understrege, at selv markante stigninger eller fald i mængden af narkotika eller antallet af beslaglæggelser ikke i sig selv kan danne grundlag for konklusioner om det generelle billede af narkotikasituationen i Danmark.

I takt med, at flere politifolk er blevet frigjort fra opgaver med grænsekontrol og bevogtning og vendt tilbage til politikredsene, er der lokalt blevet bedre mulighed for at efterforske narkokriminalitet.

Samtidig gennemfører politiets to nyoprettede enheder mod organiseret kriminalitet, Særlig Efterforskning Øst og Særlig Efterforskning Vest, langstrakte og omfattende efterforskninger på narkoområdet. Også Københavns Politi indsats på Christiania har betydning for den samlede mængde beslag på narkoområdet.

Ecstasy & MDMA

Der blev i 2017 beslaglagt en rekordstor mængde ecstasytabletter. Der er tale om den største mængde de seneste 20 år. I alt blev der sidste år beslaglagt 2.731.476 tabletter, hvoraf en enkelt beslaglæggelse af Københavns politi udgjorde 2.672.000 tabletter. Herudover har Københavns Vestegns politi og Sydøstjyllands politi haft enkeltbeslaglæggelser på henholdsvis 35.500 tabletter og 8.000 tabletter. De samlede mængder svinger meget fra år til år og er erfaringsmæssigt markant højere, når der i løbet af året har været større enkeltbeslaglæggelser.

Den samlede beslaglagte mængde af MDMA var i 2017 på 33,7 kg, hvilket er den største mængde nogensinde. Den samlede mængde udmærker sig ved 3 større enkeltbeslaglæggelser på i alt 28,5 kg MDMA - henholdsvis 17,4 kg i Nordsjælland, 10 kg i København og knap 1,1 kg i Syd- og Sønderjylland. Der ses et moderat fald i antallet af beslaglæggelser i forhold til 2016, men dog på niveau med 2015.

MDMA fremstår oftest som krystalliseret pulver med en koncentration på 70-80 % og er særligt efterspurgt blandt unge i nattelivet. Ecstasy er illegalt fremstillede tabletter, der oftest indeholder MDMA, men som også kan indeholde andre stoftyper, og som gennem de seneste 10-15 år har indeholdt mange forskellige stoftyper. Koncentrationen af MDMA i ecstasytabletter kan variere, men ligger oftest på mellem 20-35 %.

Der har i løbet af 2018 været særlig fokus på 2 dødsfald og flere forgiftninger blandt unge, hvor MDMA var mistænkt som værende årsagen. Det er dog kun et dødsfald og en forgiftning i Sydsjælland, der kan tillægges indtag af krystalliseret MDMA.

Hash

Der blev i 2017 i alt beslaglagt 6.636 kg hash, hvilket er en stigning på knap 74 % i forhold til året før og samtidig den største mængde de seneste 18 år. Københavns politi tegner sig for 61% af den samlede mængde og 30 % af alle beslaglæggelser. Det resterende antal beslaglæggelser er jævnt fordelt over hele landet. Københavns politi tegnede sig for det største enkeltbeslag på knap 2.400 kg. Herudover var der i 2017 yderligere 6 beslaglæggelser på hver mellem 200-315 kg hash i politikredsene København, Københavns Vestegn og Østjylland. Det samlede antal beslaglæggelser i 2017 var på 16.678, hvilket er det største antal de seneste 18 år og en stigning på omkring 8 % i forhold til året før.

Kokain

Mængden af beslaglagt kokain har gennem de seneste år været jævnt til markant stigende. Også i 2017 har der været en stigning i mængden på knap 27 % i forhold til året før, ligesom antallet af beslaglæggelser er steget moderat. Både hvad angår mængde og antal beslaglæggelser, er det Københavns politi, der træder frem.

De 4 største enkeltbeslag, der tilsammen udgør omkring 70 kg, er alle relateret til indsmuglinger. Heraf udgjorde et enkelt beslag i Sydsjælland og Lolland-Falsters politi-kreds 35,3 kg kokain. Sammen med de 35,3 kg kokain blev der fundet yderligere 35 kg fyldstof, hvilket sammenblandet ville kunne give en samlet mængde på op til 70 kg færdigblandet kokain. I alt blev der i 2017 beslaglagt 150 kg kokain.

Amfetamin

Den samlede mængde beslaglagt amfetamin var i 2017 på 314 kg, hvilket udgør et mindre fald i forhold til 2016. Der er dog fortsat tale om en stor mængde sammenlignet med tidligere år. De 314 kg var fordelt på 2.008 beslaglæggelser, hvilket ikke afviger væsentlig fra 2016. Nordsjællands Politi tegnede sig for den største enkeltbeslaglæggelse på omkring 80 kg amfetamin i forbindelse med en efterforskning, mens Københavns politi havde 3 beslaglæggelser af amfetamin, der hver udgjorde mellem 40-55 kg. Et enkelt af disse beslag omhandlede 40 kg amfetaminolie, der ved yderligere forarbejdning ville kunne omdannes til op til 160 kg amfetaminpulver.

Heroin

Beslaglæggelsen af heroin har været jævnt faldende gennem de seneste år. Den samlede beslaglagte mængde af heroin var i 2017 på knap 15,9 kg fordelt på 561 beslaglæggelser, hvilket er stort set tilsvarende sidste år både i mængde og antal beslaglæggelser. Af den samlede mængde er omkring 10 kg relateret til 5 større enkeltbeslaglæggelser i primært Københavns politikreds.

Se opgørelserne over årets beslag i dokumenterne herunder.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Læs mere »
Bvwouqsg5qhram6tzbnv

AFVARSLING AF BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. BRAND I HORSENS

Pressemeddelelser   •   Maj 06, 2018 19:26 CEST

H3ab21iepbt4lltfkm5b

Landsdækkende hastighedskontrol uge 19, 2018

Pressemeddelelser   •   Maj 04, 2018 12:15 CEST

Politiet landet over gennemfører fra mandag den 7. maj til søndag den 13. maj 2018 en målrettet indsats mod hastighedsovertrædelser.

Media no image

Nye politidirektører til Fyn, Midt- og Vestsjælland og Bornholm

Pressemeddelelser   •   Maj 03, 2018 14:42 CEST

I forbindelse med Politidirektør Peter Møller Nielsens planlagte fratrædelse på Bornholm til august iværksættes en mindre rokade, der involverer to andre politikredse.

Nuværende politidirektør på Fyn, Kit Claudi Grøn-Iversen, indtræder i stillingen som politidirektør på Bornholm. Politidirektør i Midt- og Vestsjælland, Arne Gram, vender tilbage til Fyns politi, og direktør i Rigspolitiet, Svend Ulrik Larsen bliver ny politidirektør i Midt- og Vestsjælland. Ændringerne vil træde i kraft pr. 1. august.

”Politiet står dagligt med store og væsentlige opgaver. Terror, bandekriminalitet, organiseret grænseoverskridende kriminalitet og cybercrime fylder mere end tidligere, og samtidig er det afgørende, at vi fastholder den nære tryghed. For at fortsætte den kurs, vi har sat, har vi prioriteret at fastholde erfarne politidirektører på alle poster, således at borgerne fortsat kan få den bedst mulige betjening. Jeg er derfor glad for, at alle tre direktører har valgt at sige ja til de nye udfordringer. Det er den bedste løsning for politiet – og for trygheden og sikkerheden i Danmark”, udtaler rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.”

Kit Claudi Grøn-Iversen udtaler:

”Det har været et privilegium at stå i spidsen for Fyns Politi, hvor vi både har gennemført en omfattende reorganisering og vores målrettede indsats mod banderne har virket. Jeg kommer til at savne de 800 dedikerede og dygtigere medarbejdere og ledere i Fyns politi. Men også de mange gode samarbejdsparter heriblandt Kredsrådet. Samtidig ser jeg frem til at indtræde i stillingen på en anden ø, nemlig Bornholm, hvor der også venter mange spændende opgaver”.

Arne Gram udtaler:

”Jeg har været rigtig glad for jobbet i Midt- og Vestsjællands Politi, selv om det blev noget kortere end forventet. Men så er det jo heller ikke nogen hemmelighed, at jeg – med min fynske baggrund og mangeårige virke i fynsk politi – glæder mig utrolig meget til at vende tilbage. Jeg ved, at min forgænger og hendes mange gode kollegaer har skabt et solidt fundament for en velfungerende politikreds, og jeg vil gøre mit bedste for at fortsætte og styrke indsatsen for, at borgerne på hele Fyn kan føle sig trygge”.

Svend Larsen udtaler:

”Jeg er virkelig glad for at få lov til at lede Midt- og Vestsjællands politi. Jeg har haft nogle fantastiske år i de centrale myndigheder - Rigsadvokaten og Rigspolitiet. Nu bliver det en ny og spændende udfordring at få et direkte ansvar for politiet og anklagemyndigheden i en kreds. Jeg er en stor tilhænger af udveksling af medarbejdere mellem Rigspolitiet og kredsene, og det bliver utrolig spændende at komme helt tæt på det daglige arbejde i Midt- og Vestsjællands Politi. Jeg kender allerede mange af medarbejderne fra vores løbende samarbejde og ved, hvor stærkt et hold kredsen består af. Det ser jeg frem til at blive en del af.”

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Læs mere »
H3ab21iepbt4lltfkm5b

13.000 får bøde for at køre for stærkt i uge 16

Pressemeddelelser   •   Apr 25, 2018 13:09 CEST

Politiet satte fokus på hastighed i trafikken i uge 16. Knap 13.000 trafikanter brød hastighedsgrænserne og kan se frem til en bøde fra politiet.

H3ab21iepbt4lltfkm5b

Politiet sætter ind med fartkontrol

Pressemeddelelser   •   Apr 16, 2018 08:00 CEST

Sidste år uddelte politiet 62.000 klip i kørekortet til bilister, der overskred fartgrænserne med mere end 30 procent. I denne uge sætter politikredsene ind med fartkontrol. Samtidig opfordrer en landsdækkende kampagne flere til at lette foden lidt fra speederen (regionale tal på klip nederst i pressemeddelelsen).

H3ab21iepbt4lltfkm5b

Politiets hastighedskontrol virker

Pressemeddelelser   •   Apr 13, 2018 08:00 CEST

​I hver anden dødsulykke i trafikken spiller farten en rolle. Nye tal fra Rigspolitiet viser, at politiets fartkontrol har stor betydning for, hvor hurtigt vi kører, og er et vigtigt redskab til at sænke farten og dermed antallet af ulykker.

Wh4tdxdta0m3t1a8vrud

Find Politiskolen på Facebook

Pressemeddelelser   •   Apr 09, 2018 10:00 CEST

Politiskolen slår de digitale døre op og inviterer alle interesserede indenfor på Facebook til et nærmere indblik i politiets uddannelser og arbejde. Lanceringen af den nye Facebook-side sker mandag den 9. april 2018 klokken 10, hvor man kan følge med live direkte på siden.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Pressekontakt
  • presiobvdpse@rxsnbjoaqigspolbbitymyslli.dk
  • (+45) 7213 2424
Rigspolitiets presseenhed kan kontaktes inden for almindelig... Vis flere

Om Rigspolitiet

Politiets øverste myndighed

Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Adresse

  • Rigspolitiet
  • Polititorvet 14
  • 1780 København V