Skip to main content

420 mio. kr. taget fra kriminelle

Nyhed   •   Jun 10, 2013 09:00 CEST

I alt bidrog Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen til, at kriminelle personer blev idømt mere end 42 års frihedsstraf, mens kriminelle personer og netværk blev frataget mere end 420 millioner kroner.

Det fremgår af ”Årsberetning 2012 – Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen”, som netop er udkommet.

»Resultatet viser, at vi har løst vores kerneopgaver tilfredsstillende,« siger vicestatsadvokat Per Fiig, der er leder af de to enheder.

Hvidvasksekretariatets og Sporingsgruppens kerneopgaver er blandt andet at bidrage til en styrket indsats mod hvidvask af udbytte fra strafbare forhold, bekæmpe terrorfinansiering samt at efterforske pengesporet i sager om alvorlig økonomisk kriminalitet for at spore, beslaglægge og konfiskere udbytte fra kriminalitet.

Blandt de sager fra Hvidvasksekretariatet, der resulterede i domfældelse, var der både sager om skattesvig af særlig grov karakter, momssvindel, bedrageri i forbindelse med salg af varer på internettet, narkohandel, databedrageri af særlig grov beskaffenhed, netbanksvindel, underslæb og en række sager mod organiserede kriminelle om kædesvig.

I 2012 ydede Sporingsgruppen assistance i 64 sager, hvor der i alt blev beslaglagt aktiver og værdier for knap 29 millioner kroner. Hermed har Sporingsgruppen beslaglagt værdier for mere end 200 millioner kroner – helt præcist 208.041.030 kroner – siden enheden blev oprettet i 2007.

Indsatsen er skærpet
Halvdelen af Sporingsgruppens opgaver handlede om bistand til politikredsene, hvor Sporingsgruppen i tæt samarbejde med lokale sagsbehandlere i flere tilfælde gennemførte en væsentlig del af den finansielle efterforskning, herunder sporing af aktiver både herhjemme og i udlandet.

»De seneste år har vi skærpet indsatsen over for økonomisk kriminalitet – og antallet af assistancer til politikredsene viser, at den finansielle efterforskning i vidt omfang er blevet en naturlig del af efterforskningen i straffesager,« siger Per Fiig.

Derudover var 2012 et specielt år, fordi det for første gang lykkedes Sporingsgruppen at få en domstol udenfor EU til at følge en dansk afgørelse om konfiskation. Det skete, da en domstol i Hongkong anerkendte og effektuerede en konfiskationsafgørelse vedrørende en svensk forretningsmand, der i 2010 blev dømt ved Østre Landsret.

Hvidvasksekretariatet fortsatte også det nære samarbejde med SKAT, der i 2012 havde tre medarbejdere udstationeret i Hvidvasksekretariatet. De behandler og identificerer de efterretningsoplysninger, der kan have betydning for SKAT – og i 2012 afsluttede SKAT behandlingen af 137 sager, hvor der indgik efterretninger fra Hvidvasksekretariatet. Disse sager omfatter mange afgørelser mod organiserede kriminelles aktiviteter med bandekriminalitet, kædesvig og momskarruselsvig.

Download årsberetningen længere nede på siden.