Skip to main content

1000 forseelser registreret efter indsats mod uopmærksomhed i trafikken

Pressemeddelelse   •   Feb 11, 2016 14:21 CET

I uge 5 i perioden mandag d. 1. februar til og med søndag d. 7. februar 2016 gennemførte politiet en landsdækkende målrettet indsats mod uopmærksomhed i trafikken. Ved kontrollerne blev der standset 1.810 køretøjer, og der blev konstateret knap 1.000 forseelser, bl.a.:

 • Benyttet håndholdt mobiltelefon: 299
 • Manglende brug af sikkerhedssele: 116
 • Kørsel frem for rødt/gult lys: 148
 • Samtidig blev 8 af de standsede bilister sigtet for spirituskørsel i den landsdækkende kontrol
 • Uopmærksomhed er blandt de hyppigste uheldsfaktorer i trafikken og kan være årsag til en tredjedel af alle uheld, viser undersøgelser. Uopmærksomhed kan bl.a. være brug af håndholdt mobiltelefon og indstilling af GPS.

  Politiets målrettede indsats skal være med til at nedbringe distraktion som uheldsårsag. Indsatsen støtter Rådet for Sikker Trafiks kampagne ”Kør bil, når du kører bil” og Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan.

  Se politiets bødetakster for overtrædelse af færdselsloven 

  ____________________________________________________________________________________

  Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.