Skip to main content

13.283 køretøjer blev standset

Pressemeddelelse   •   Jun 13, 2013 15:49 CEST


Fra mandag den 3. juni til søndag den 9. juni 2013 gennemførte politiet en landsdækkende indsats rettet mod spiritus- og narkotikapåvirkede førere.

Kontrollen indgår i rækken af fælleseuropæiske færdselskontroller, koordineret af det fælleseuropæiske færdselspolitisamarbejde TISPOL. 

I de målrettede kontroller blev i alt 13.283 køretøjer standset. Der blev konstateret i alt 1.496 forseelser, hvoraf 105 førere blev sigtet for at køre spirituskørsel og 23 for at være påvirket af narkotika eller medicin. 

Derudover havde 410 personer undladt at anvende sikkerhedssele. 56 personer kørte bil selvom de ikke havde erhvervet kørekort og 25 personer kørte bil selvom de var frakendt kørekortet.

Hvem kører hjem?
Indsatsen mod spirituspåvirkede bilister fortsætter henover sommeren. I sommerperioden sker mange spritulykker, fordi de mange lyse aftener indbyder til hygge, hvor der måske også bliver drukket alkohol. Rådet for Sikker Trafik startede mandag den 10. juni kampagnen ”Hvem kører hjem?”. Kampagnen fortsætter frem til den 30. juni og udføres i samarbejde med Kommunerne, Politiet og Trygfonden. 

Se mere om kampagnen på www.sikkertrafik.dk. Kampagnen skal forebygge at venner, familie og kolleger bevæger sig ud i trafikken med promiller i blodet. 

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.