Skip to main content

2.688 køretøjer standset på spirituskontrol

Pressemeddelelse   •   Nov 07, 2013 20:51 CET

Den traditionelle frigivelse af julebryggen  "J-dagen" blev markeret af mange restauranter og caféer over hele landet - og politiet var selvfølgelig tilstede med en målrettet indsats mod spiritus- og narkotikakørsel. 

Under indsatsen blev 42 personer sigtet for spirituskørsel, og syv personer blev sigtet for at køre i narkotika- medicinpåvirket tilstand.

Der blev standset 2.688 køretøjer i de målrettede kontroller og konstateret 284 forseelser.

Af andre forseelser kan nævnes:

      • 7 personer sigtet for kørsel i frakendelsestiden
      • 8 personer sigtet for kørsel uden at have erhvervet kørekort
      • 44 personer sigtet for at undlade at anvende sikkerhedssele

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.