Skip to main content

480 års fængsel til rockere og bandemedlemmer

Pressemeddelelse   •   Jun 25, 2013 14:29 CEST

I løbet af 2012 blev de medlemmer af rockerklubber og bander, som politiet overvåger, idømt i alt ca. 480 års fængsel.

Det fremgår af Rigspolitiets rapport over Rockere og bander 2012. Det fremgår endvidere af rapporten, at ved indgangen til 2013 overvågede politiet i alt 1635 personer fordelt på 113 forskellige grupperinger.

Indsatsen mod rockere og bandemedlemmer er fortsat et af de områder, som dansk politi prioriterer højest. Der har i begyndelsen af 2013 været et højt konfliktniveau, men det er Rigspolitiets vurdering, at den skærpede politimæssige tilstedeværelse og den styrkede efterforskningsmæssige indsats, som politiet har gennemført i den første del af 2013, generelt synes at have lagt et øget pres, som har haft en positiv indvirkning på konfliktniveauet”.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Vedhæftede filer

PDF-dokument Word-dokument