Skip to main content

56 tilbydes at starte på politikadetuddannelsen 1. marts 2017

Pressemeddelelse   •   Feb 09, 2017 15:26 CET

Her ses den særlige distinktion, som de kommende politikadetter kommer til at bære

470 kvinder og mænd søgte ind på politikadetuddannelsen. 282 ansøgere blev inviteret til optagelsesprøve, og 182 af disse valgte at deltage i optagelsesprøverne, der blev afholdt i løbet af januar 2017.

På optagelsesprøverne blev bl.a. ansøgernes fysiske formåen og danskkundskaber testet. 57 procent af ansøgerne bestod ikke den fysiske prøve. Samlet set er resultatet, at 56 tilbydes at starte på politikadetuddannelsen på Politiskolen i Brøndby den 1. marts 2017.

HR-direktør Anne Erlandsen udtaler:
”Vi glæder os til at byde de nye politikadetstuderende velkommen på Politiskolen i Brøndby. Vi havde naturligvis gerne set et fuldt hold på 125 studerende, men vi må konstatere, at det især fysisk kræver kvinder og mænd af helt rette støbning at bestå optagelsesprøven – og vi vil ikke gå på kompromis med niveauet. Den fysiske optagelsesprøve til politikadetuddannelsen og basisuddannelsen er identisk, og da politikadetuddannelsen samtidig skal fungere som rekrutteringskanal til basisuddannelsen, er det nødvendigt at fastholde ens fysiske krav.”

I finanslovsaftalen planlægges der efter et optag på 345 politikadetstuderende, som alle skal være færdiguddannede 1. september 2018.

Anne Erlandsen siger:
”Vi fortsætter ufortrødent med at forsøge at tiltrække kvalificerede ansøgere, men vi er selvfølgelig ikke herrer over, hvor mange og hvem der søger ind på hverken politikadetuddannelsen eller politiets basisuddannelse, men vi gør alt, hvad der er muligt, for, at der er 345 færdiguddannede politikadetter den 1. september 2018.”

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.