Skip to main content

90 sigtet under politiets seneste landsdækkende kontrol

Pressemeddelelse   •   Jul 10, 2012 16:34 CEST

I perioden fra mandag den 2. juli til og med søndag den 8. juli 2012 gennemførte politiet en landsdækkende målrettet indsats rettet mod spiritus- og narkotikapåvirkede førere i trafikken.

Kontrolperioden var koordineret med afslutningen på Rådet for Sikker Trafiks kampagne ”Hvem kører hjem?”. Kampagnen startede i uge 24 og sluttede tirsdag den 3. juli 2012.

6.925 køretøjer blev standset
I de målrettede kontroller standsede politiet i alt 6.925 køretøjer. Der blev konstateret i alt 988 forseelser. 58 førere af motorkøretøj blev sigtet for at køre spirituskørsel og 16 for at være påvirket af narkotika eller medicin.16 knallertførere blev sigtet for spirituskørsel. Desuden kan nævnes, at 226 personer havde undladt at anvende sikkerhedssele. 29 personer kørte bil, selvom de ikke havde erhvervet kørekort,  og 20 kørte selvom de var frakendt kørekortet.

Udenfor de målrettede kontroller blev der også fundet spiritus, narkotika- og medicinpåvirkede bilister. På landsplan blev der i perioden i alt sigtet 286 personer for spirituskørsel heraf 25 i forbindelse med færdselsulykker. 80 personer blev sigtet for narko- eller medicinkørsel heraf to i forbindelse med færdselsulykker.

Spirituskontrollerne fortsætter sommeren over
Selvom den målrettede kontrolperiode er afsluttet betyder det ikke, at spirituskontrollerne går på sommerferie. Sommermånederne er traditionelt den tid på året, hvor der sker flest spiritusulykker i trafikken. Derfor vil kontrollerne fortsætte lokalt i politikredsene henover sommeren.


_______________________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.