Skip to main content

Administrative opgavecentre to steder i landet.

Pressemeddelelse   •   Sep 29, 2014 14:55 CEST

Politiet samler arbejdet med en række administrative opgaver i to centre i henholdsvis Høje-Taastrup og i Holstebro.

"Sammenlægning af opgaverne sker ikke mindst for at sikre en ensartet måde at behandle sager på, uanset hvor i landet borgeren bor, samtidig med at driften optimeres. De nye opgavefællesskaber vil også betyde, at der sikres en stor viden inden for de mange forskellige administrative områder, som politiet har med at gøre. Dermed sikres også den bedst mulige kvalitet i sagsbehandlingen", siger økonomidirektør Nikolaj Veje, Rigspolitiet.

Politiet har vurderet, at selve sammenlægningen ikke får den store betydning for borgerne, der i vid udstrækning sender ansøgninger m.v. til politiet elektronisk eller ved almindelig post og ikke ved personlig henvendelse på en politistation.

 I forbindelse med de nye centre vil der bliver øget adgang til at ansøge om våbentilladelser m.v. via nettet, og derfor får borgerne mulighed for at blive ekspederet, når det passer dem uanset tidspunktet på døgnet eller ugedag.

Man kan ringe til de nye centre, men der vil ikke være mulighed for personlig betjening.

 Borgerne kan naturligvis til enhver tid få råd og vejledning ved personlig henvendelse på en politistation.

Faktaboks

De to opgavecentre får 96 medarbejdere i Holstebro og 78 medarbejdere i Høje-Tåstrup, når stillingerne omregnes til årsværk. Blandt opgaverne kan nævnes våbentilladelser og en langt række andre tilladelser samt sagsbehandling i ATK-sager (automatisk trafik kontrol). Enkelte sager eks. bevillinger ligger stadig i politikredsene.

Se link på politi.dk: https://www.politi.dk/da/borgerservice/tilladelser/tilladelser_kontakt/


____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.