Skip to main content

Afvarslende beredskabsmeddelelse - Brand i rækkehus i Vallensbæk Strand

Pressemeddelelse   •   Sep 23, 2014 20:53 CEST

Branden på Kolleruplund 60, 2665 Vallensbæk Strand er nu under kontrol og udvikler ikke længere sundhedsskadelig røg. Derfor ophæves den tidligere varsling.

Der er udsendt sireneafvarsling.

Personer i det berørte område kan igen gå udendørs og åbne døre, vinduer og ventilation.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Københavns Vestegns Politi.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.